2021 m. kovo 5 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti

Konkursą skelbia: Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, įmonės kodas 190203229, adresas: P. Širvio g. 7/14 Zarasai, LT-32124, tel. 8 385 53515, 8 385 37066.
Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti, 1 etatas.
Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas
Pareigybės lygis – A2
Pareigybės paskirtis – nepedagoginių darbuotojų veiklos krypčių, darbų, užduočių ir materialinių išteklių naudojimo planavimas bei kontrolė. ViešÅ³jų pirkimų organizavimas, civilinės ir priešgaisrinės saugos organizavimas, pastatų priežiÅ«ra.


Darbo pobūdis:
• organizuoti aptarnaujančio personalo darbą progimnazijoje, kontroliuoti jo vykdymą, sudaryti darbo laiko grafikus, supažindinti visus darbuotojus su priešgaisrinės saugos ir darbų saugos reikalavimais, organizuoti civilinės saugos mokymus ir pratybas bei tvarkyti dokumentus;
• vykdyti pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės bÅ«klės priežiÅ«rą, apsaugą ir apskaitą. RÅ«pintis patalpų ir teritorijos priežiÅ«ra;
• organizuoti patalpų remontą;
• forminti pirkimus, medžiagų ir priemonių nurašymą ir kitą su materialinėmis vertybėmis susijusią apskaitą;
• įgyvendinti projektus;
• tvarkyti viešÅ³jų pirkimų dokumentus ir atlikti viešÅ³jų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
• tvarkyti nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus;
• užtikrinti mokyklinių autobusų eksploatacijos priežiÅ«rą, kontroliuoti mokyklinių autobusų naudojimą pagal galiojančią mokyklinių autobusų naudojimo tvarką ir techninę charakteristiką, rengti tvarkos pakeitimus, rÅ«pintis civilinės atsakomybės draudimu;
• savarankiškai vykdyti progimnazijos direktoriaus pavedimus ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,5 baziniu dydžiu.


Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
• ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas;
• darbo su informacinėmis technologijomis įgÅ«džiai;
• valstybinės kalbos taisyklingas vartojimas;
• išmanymas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus teisės aktus;
• gebėjimas savarankiškai vykdyti darbo pobÅ«dį atitinkančias funkcijas, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, raštvedybos išmanymas, dokumentų ir jų projektų rengimas;
• pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti.
 

Privalumai:
• panašaus darbo patirtis;
• priešgaisrinės saugos pažymėjimas, darbų saugos pažymėjimas, civilinės saugos pažymėjimas;
• vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis asmeniniu transportu;
• žinios apie įstaigos vykdomos veiklos darbo ypatumus.
 

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu.


Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti konkurse;
• užpildytą pretendento anketą;
• gyvenimo aprašymą;
• išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 

Pretendentai dokumentus teikia el. bÅ«du (per VATIS Prašymų teikimo modulį)


Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje bei Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos internetinėje svetainėje (www.sirviomokykla.lt, skiltyje – Naujienos). Dokumentus galima pateikti iki 2021-02-25 16.00 val.


Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 8 385 53515, 37066, el. p. sirvio.mok@zarasai.lt


Informacija paskelbta 2021-02-12.


Pretendentai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę privalomus nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki atrankos posėdžio informuojami, kad yra kviečiami į atrankos posėdį (kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė).

 

 

 

 

 

  


Svetlana Veikšrienė 2021-02-12 14:11:54