2021 m. balandžio 18 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūno (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti

Skelbimo Nr.: 46760

Skelbimo data: 2021-03-29

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Dusetų seniūnas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 9.10

Darbo vieta (miestas): Dusetos

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DUSETŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

3. Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.

4. Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

5. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.

6. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

7. Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.

8. Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.

10. Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.

11. Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.

12. Valdo seniÅ«nijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

14. Administruoja SeniÅ«nijai skirtus asignavimus, prižiÅ«ri prekybą viešose vietose, pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus ir (ar) nagrinėja administracinių nusižengimų bylas.

15. Atlieka viešuosius pirkimus ViešÅ³jų pirkimų įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių, viešÅ³jų tualetų valymą ir priežiÅ«rą, gatvių ir kitų viešÅ³ vietų apšvietimą, viešÅ³jų tualetų paslaugų teikimą.

17. Prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas Savivaldybės arba Savivaldybei panaudos, pasaugos, nuomos ir kitomis sutartimis, patikėjimo teise perduotas turtas, esantis Seniūnijai priskirtoje teritorijoje.

18. Dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiÅ«lymus, skundus, raštus savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiÅ«lymus dėl Savivaldybei priklausančių kelių, gatvių, šaligatvių ir aikšÄių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų tvarkybos, kapinių priežiÅ«ros, viešÅ³jų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo.

Funkcijos patvirtintos 1994-07-07 „Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas“ Nr.: I-533.

20. Vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme bei kituose teisės aktuose, seniūnijos nuostatuose seniūnui priskirtas funkcijas.

21. Užtikrina, kad būtų vykdomos Lietuvos Respublikos vietos avivaldos įstatyme bei kituose teisės aktuose, seniūnijos nuostatuose seniūnijai priskirtos funkcijos, koordinuoja ir kotroliuoja jų vykdymą.

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

22.1.išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2.studijų kryptis – ekonomika (arba);

22.3.studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

22.4.išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.5.darbo patirties sritis – Nenustatyta;
22.6.darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;

23. Transporto priemonių pažymėjimai:

23.1.turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 
24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

24.1.vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;

24.2.organizuotumas - 4 lygis;

24.3.patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

24.4.analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

24.5.komunikacija - 4 lygis.

25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

25.1.strateginis požiūris - 4 lygis;

25.2.veiklos valdymas - 4 lygis;

25.3.lyderystė - 4 lygis.

26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

26.1.orientacija į aptarnaujamą asmenį - 4 lygis;

26.2.konfliktų valdymas - 4 lygis.

27. Profesinė kompetencija:

27.1.informacinių technologijų valdymas - 4 lygis.

 
Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Informacija apie įstaigą: Informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės administraciją galima rasti internetiniu adresu www.zarasai.lt

Vertinimo metodai: dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)


Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Atrankos specialistas Aušra Vengraitė

Telefonas: 8 5 2196824; 8 672 86057

El. paštas: ausra.vengraite@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
 


Svetlana Veikšrienė 2021-03-30 15:05:40
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau Zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

 

Apklausa
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?