2020 m. rugsėjo 19 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Skelbiamas Zarasų rajono savivaldybės NVO dalinio finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Kviečiame nevyriausybines organizacijas, ketinančias teikti paraišką Zarasų-Visagino vietos plėtros strategijos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ kvietimui, teikti paraišką daliniam finansavimui iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų.


Konkurso prioritetas – NVO, ketinančios teikti paraišką Zarasų-Visagino vietos plėtros strategijos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2 kvietimui (toliau – LEADER-19.2-7.2), projektų dalinis finansavimas.


Pareiškėjas – Zarasų rajono savivaldybėje registruota NVO, kurios įgaliotas atstovas teikia paraišką.


Vienas pareiškėjas gali teikti vieną paraišką.


Paraiškos priimamos 5 (penkias) kalendorines dienas nuo skelbimo apie projektų (paraiškų) priėmimą pateikimo interneto svetainėje www.zarasai.lt (įskaitant paskelbimo dieną).


Projektai aprašomi užpildant paraišką (Aprašo 1 priedas). Paraiškoje turi būti aiškiai pateikti duomenys, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti paraišką teikiančios organizacijos atstovus, organizacijos teisinę formą.
Pareiškėjas teikia:


1) užpildytą projekto paraišką (Aprašo 1 priedas);


2) detalią rajono Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo pagal išlaidų ekonominę paskirtį sąmatą (toliau – Detali sąmata) (Aprašo 2 priedas);


3) pareiškėjo užpildytą „Pareiškėjo deklaracija“, kurioje pareiškėjas deklaruoja, kad NVO nėra likviduojama; NVO nėra neįvykdęs (-iusi) mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; paraiškoje ir jos prieduose nepateikė klaidinančios arba melagingos informacijos; nebandys gauti konfidencialios informacijos ir nedarys įtakos Zarasų rajono savivaldybės NVO ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto vertinimo komisija nariams; turi pakankamai žmogiškųjų išteklių ir tinkamus administracinius gebėjimus finansavimą gavusiai programai įgyvendinti; asmuo, turintis teisę veikti organizacijos vardu, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo (Aprašo 3 priedas);


4) užpildytą NVO pasižadėjimą, kad pareiškėjas teiks paraišką Zarasų-Visagino vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos priemonės Nr. LEADER-19.2-7.2 kvietimui (Aprašo 4 priedas);


5) registravimo pažymėjimą iš Valstybės įmonė Registrų centras.


6) Paraiška teikiama el. paštu paraiska@zarasai.lt. Siunčiama elektroninė paraiška Word formatu ir skenuota paraiška su pridedamais dokumentais kaip vienas dokumentas pdf formatu nurodant pareiškėją ir konkurso pavadinimą. Visi dokumentai siunčiami viename laiške. Paraiškos duomenys Word ir pdf formate turi sutapti, aptikus netikslumus, paraiška atmetama.


7) Paraiškos atmetamos (nevertinamos) ir šiais atvejais: kai pateikta po nustatyto termino, pateikta ne pagal Aprašo 1 priedą, jei pateikta daugiau negu viena paraiška (atmetamos visos).

 

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Jaunimo reikalų koordinatorė
Aksana Vorobjova

NuotraukosSvetlana Veikšrienė 2019-12-03 16:34:22