2020 m. liepos 10 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Skelbimas apie teritorijų planavimą

Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-518 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo ir planavimo tikslų‘‘ ir  2018 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-527 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo‘‘ patvirtinta planavimo darbų programa ir jos keitimu, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-351 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo‘‘ keitimo‘‘, rengiamas Zarasų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas.
 
Teritorijų planavimo dokumento rūšis - kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
 
Teritorijų planavimo lygmuo - savivaldybės.
 
Planuojama teritorija:  Zarasų rajono savivaldybės teritorija.
 
Planavimo organizatorius: Zarasų rajono savivaldybės administracija, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el. paštas: info@zarasai.lt
 
Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 190, Vilnius, tel. 8(5)-212-02-69, El. paštas: adm@urbanistika.lt.
Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69, El. paštas: andzelika.kaziene@urbanistika.lt.
 
Bendrojo plano koregavimo tikslai:
Koreguoti Zarasų savivaldybės bendrojo plano kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius.
 
Bendrojo plano koregavimo uždaviniai:
1. Tikslinti gamtinio karkaso sistemą pagal aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
2. Koreguoti gamtinio karkaso sprendinius išplečiant pažeistas gamtinio karkaso teritorijas;
3. Kraštovaizdžio vertingose teritorijose, būsimoms privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ie ekonominę gerovę, numatyti sąlygas ir priemones maksimaliai kraštovaizdžio savitumui išsaugoti;
4. Numatyti kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptis, siūlomas priemones ir apribojimus, užtikrinančius kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtinių kultūrinių vertybių, kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą, gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio tvarkymo zonų įtaką urbanizuotoms ir urbanizuojamoms teritorijoms;
5. Detalizuoti Zarasų miesto ir rajono kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gaminius elementus, nekilnojamo kultūros paveldo  vertybių apsaugos aspektus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą.
6. Koreguoti funkcinių zonų ribas pagal patikslintus gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio tvarkymo zonų duomenis maksimaliai užtikrinant gamtinio kraštovaizdžio savitumą.
 
Bendra informacija apie projektą: Rengiant bendrojo plano koregavimą tyrimai ir galimybių studijos, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) ir nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekami. Bendrojo plano koregavimo teritorijos vystymo koncepcija rengiama. Nustatyta tvarka atliekamos supaprastintos teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūros. Planavimo proceso etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Su procedūriniais dokumentais ir rengiama Zarasų rajono savivaldybės bendrojo plano koregavimo dokumentacija susipažintiZarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.zarasai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-43-18-567). Informaciją taip pat teikia kontaktiniai asmenys: Evaldas Ulianskas, tel. (8 385) 51572, el.p. evaldas.ulianskas@zarasai.lt; Vaclovas Stankevičius, tel. (8 385) 37145, el. p. vaclovas.stankevicius@zarasai.lt
  
Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Bendrojo plano visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Zarasų rajono savivaldybės administracijai, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-43-18-567).

Zarasų rajono savivaldybė 2020-06-10 12:51:46