2020 m. rugsėjo 22 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Skelbimas apie teritorijų planavimą

Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-517 ,,Dėl Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo ir planavimo tikslų‘‘ ir  2018 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-528 ,,Dėl Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo‘‘ patvirtinta planavimo darbų programa parengtas Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas.
 
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
 
Teritorijų planavimo lygmuo vietovės.
 
Planuojama teritorija:  Zarasų miesto teritorija.
 
Planavimo organizatorius: Zarasų rajono savivaldybės administracija, Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el. paštas: info@zarasai.lt
 
Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 190, Vilnius, tel. 8(5)-212-02-69, El. paštas: adm@urbanistika.lt.
 
Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69, El. paštas: andzelika.kaziene@urbanistika.lt.
 
Bendrojo plano koregavimo tikslai:
 
Koreguoti Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius.
 
Bendrojo plano koregavimo uždaviniai:
 
1. tikslinti gamtinio karkaso sistemą pagal aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
 
2. Koreguoti gamtinio karkaso sprendinius išplečiant pažeistas gamtinio karkaso teritorijas;
 
3. Kraštovaizdžio vertingose teritorijose, būsimoms privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, numatyti sąlygas ir priemones maksimaliai kraštovaizdžio savitumui išsaugoti;
 
4. Numatyti kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptis, siūlomas priemones ir apribojimus, užtikrinančius kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtinių kultūrinių vertybių, kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą, gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio tvarkymo zonų įtaką urbanizuotoms ir urbanizuojamoms teritorijoms;
 
5.Detalizuoti Zarasų miesto ir rajono kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gaminius elementus, nekilnojamo kultūros paveldo  vertybių apsaugos aspektus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą.
 
Bendra informacija apie projektą: Rengiant bendrojo plano koregavimą tyrimai ir galimybių studijos, nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekami. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) atliekamas pagal poreikį teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrojo plano koregavimo teritorijos vystymo koncepcija rengiama. Zarasų rajono savivaldybės administracija 2020 m. kovo 17 d. raštu  Nr. (6.61 E) 3-414 pritarė Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano bendriesiems sprendiniams, o 2020 m. kovo 17 d. raštu  Nr. (6.61 E) 3-413 nusprendė nerengti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV). Nustatyta tvarka atliekamos supaprastintos teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūros. Planavimo proceso etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
 
Informaciją apie projektą: Su procedūriniais dokumentais ir Bendrojo plano koregavimo sprendinių projektine dokumentacija galima susipažinti Zarasų rajono savivaldybės Teritorijų planavimo skyriuje, Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.zarasai.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-43-18-564) nuo 2020-08-05 iki 2020-08-26 Informaciją taip pat teikia kontaktiniai asmenys: Evaldas Ulianskas, tel. (8 385) 51572, el.p. evaldas.ulianskas@zarasai.lt; Vaclovas Stankevičius, tel. (8 385) 37145, el. p. vaclovas.stankevicius@zarasai.lt
Bendrojo plano koregavimo vieša ekspozicija organizuojama Zarasų rajono savivaldybės 1 aukšto skelbimų lentoje nuo 2020-08-12 iki 2020-08-26 imtinai.
 
Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Bendrojo plano visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Zarasų rajono savivaldybės administracijai, Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-43-18-564).

Teritorijų planavimo skyrius 2020-08-05 11:48:37