2019 m. gegužės 21 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Skelbiamas Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos projektų finansavimo konkursas. Paraiškos priimamos nuo 2019 m. balandžio 30 d. iki 2019 m. gegužės 29 d.

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

ŠMM. Mokymo lėšų apskaičiavimo tvarka - socialiai teisingesnė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtintas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) panaikino iki 2018 m. rugsėjo 1 d. galiojusią Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“, kuri buvo daug palankesnė pasienio ruože esančioms ir vienintelėms miesto ar kaimo gimnazijoms, t. y. šioms gimnazijoms ir gimnazinėms klasėms buvo skiriamas 20 proc. didesnis finansavimas nei kitoms šalies gimnazijoms ar gimnazinėms klasėms. Įsigaliojus Aprašui specialioji tikslinė metinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijai mažėja 163 tūkst. Eur arba 28,4 proc., Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijai – 11,4 tūkst. Eur arba 2,8 proc.
 
Siekiant sugrąžinti padidintą finansavimą vienintelėms miesto ar kaimo gimnazijoms ir gimnazijoms, esančioms pasienio ruože, 2018 m. lapkričio 16 d. rajono Savivaldybės mero raštu Nr. (6.27 E)3-2015 „Dėl pasienio ruožo mokyklų“ buvo kreiptasi į Švietimo ir mokslo ministeriją ir prašoma inicijuoti Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimus skiriant papildomą finansavimą vienintelėms miesto ar kaimo gimnazijoms ir gimnazijoms, esančioms pasienio ruože.
 
2018 m. lapkričio 30 d. iš Švietimo ir mokslo ministerijos gautas atsakymas, kuriame pažymima, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pakeista mokyklų finansavimo tvarka yra socialiai teisingesnė mokytojų darbo apmokėjimui ir mokyklų veiklos finansavimui.
 
Pateikiame 2018 m. lapkričio 30 d. Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės pasirašyto rašto Nr. SR-5049 „Dėl pasienio ruožo mokyklų“ išrašą:
 
„Švietimo ir mokslo ministerija išnagrinėjo Jūsų rašte išdėstytas problemas ir siūlymus Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkai tobulinti.
 
Pažymime, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) yra parengtas, siekiant socialiai teisingesnio mokytojų darbo apmokėjimo ir mokyklų veiklos finansavimo. Pagal Aprašą lėšos mokytojų darbo užmokesčiui priklauso nuo mokyklos ugdymo plano valandų, kurios skiriamos pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus ir visose Lietuvos mokyklose įgyvendinamus Bendruosius ugdymo planus kiekvienam klasės komplektui, atsižvelgiant į jo dydį, bet ne į vietovę, kurioje veikia mokykla. Valandų, susijusių su mokytojų kontaktinėmis valandomis pagal ugdymo planą, ir valandų darbui su bendruomene skaičius taip pat nepriklauso nuo to, ar mokykla yra šalies pasienio ruože, ar šalies geografiniame viduryje. Atsižvelgiant į tai, kad mokytojų darbo krūvis nepriklauso nuo to, kokioje šalies vietoje veikiančioje mokykloje jie dirba, Apraše nenumatyta pasienio ruožo mokyklų mokytojų darbo užmokesčiui skirti daugiau lėšų.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, siekiant efektyvesnio ir tikslingesnio mokymo lėšų paskirstymo, Aprašą numatoma tobulinti. Planuojama, kad nuo kitų metų sausio 1 d. bus peržiūrėtos Aprašo nuostatos bei rodikliai, pagal kuriuos apskaičiuojamos lėšos ugdymo reikmėms.“
 
 
 Švietimo ir kultūros skyriaus informacija

Švietimo ir kultūros skyrius 2018-12-06 10:20:09