2020 m. spalio 24 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimas Zarasų rajono savivaldybėje

2018 m. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (toliau – Verslo subjektai) pagal patvirtintą Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) galėjo teikti paraiškas į ne daugiau kaip dvi finansuojamas veiklos rūšis iš trylikos, o pirmenybė gauti projektų finansavimą buvo teikiama Verslo subjektams, vykdantiems veiklą pirmais ar antrais veiklos metais; kuriantiems naujas darbo vietas kaimo vietovėse; kuriantiems socialinio verslo įmones; Verslo subjektams, kurių veiklos sritis paslaugos arba gamyba; projektams, kurių metu planuojama įgyvendinti inovatyvias verslo idėjas; Verslo subjektams, sukūrusiems ne mažiau kaip 3 darbo vietas; jauniems žmonėms; asmenims (projekto paraiškos teikėjui) su negalia.
 
2018 m. vertinimui gautos septynios paraiškos, viena iš jų atmesta dėl neatitikimo Aprašui.
 
Bendra Verslo subjektų prašoma paramos suma siekė 17 161,50 Eur. Prie projektų pareiškėjai prisidėjo nuosavu indėliu – iki 50 proc. Finansuoti šeši Verslo subjektų projektai, bendra paramos suma – 15 570,63 Eur.
 
Populiariausia prašoma finansuoti veikla susijusi su išlaidomis, patirtomis steigiant arba plečiant gamybinę (ūkinę) ar paslaugų veiklą (kompensuoti reikalingos įrangos, darbo priemonių ir baldų įsigijimui) – penkios paraiškos, skirta lėšų – 14 670,63 Eur bei naujos darbo vietos sukūrimui, priemonių įsigijimo išlaidomis kompensuoti – viena paraiška, skirta lėšų – 900,00 Eur. Programų vykdytojams sėkmingai įgyvendinus projektus rajone sukurtos trys naujos darbo vietos.
 
Daugiausiai paraiškų dėl finansinės paramos buvo pateikta kaimo turizmo ir apgyvendinimo paslaugų plėtrai ir darbo įrangos atnaujinimui. Paraiškas taip pat buvo galima teikti ir įmonės steigimo ir patalpų nuomos ar rezidavimo išlaidų kompensavimui; investicinių paskolų ir (ar) išperkamosios nuomos verslo plėtros projektams vykdyti sumokėtoms palūkanoms iš dalies padengti; verslo, investicijų planų, techninių projektų, rinkos tyrimų, mokslinių tiriamųjų darbų, paraiškų finansinei paramai iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių ar kitų fondų gauti rengimui; interneto svetainės sukūrimui; reklamos išlaidoms; dalyvavimui parodose; darbuotojų kvalifikacijos kėlimui arba jos įgijimui; privačios žemės, reikalingos projekto įgyvendinimui, esančios Zarasų rajone, nuomos išlaidoms; laikino darbuotojų apgyvendinimo išlaidoms kompensuoti, tačiau šios veiklos rūšys susidomėjimo nesulaukė.
 
Primename, kad Zarasų rajono savivaldybė ir 2019 metais planuoja skirti finansavimą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pagal aukščiau minėtą aprašą, o informacija apie kvietimą bus skelbiama rajono Savivaldybės interneto www.zarasai.lt bei Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro interneto https://www.visitzarasai.lt/ puslapiuose. Priemonės finansavimo prioritetai kiekvienais metais koreguojami, atsižvelgiant į bendrą ekonominę ir socialinę situaciją rajone, aktualias sritis.

Investicijų ir plėtros skyrius 2019-01-17 10:53:00
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?