2019 m. gruodžio 15 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Sumažinimo ar atleidimo nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių tvarka

Zarasų rajono savivaldybės taryba 2018 m. kovo 23 d. tarybos posėdyje patvirtino Sumažinimo ar atleidimo nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašą. (Tvarkos aprašas).
                   
Remiantis tvarkos aprašo 5 punktu, fizinis ar juridinis asmuo, turintis Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje nekilnojamojo turto, žemės ar nuomojantis valstybinę žemę, gali teikti Savivaldybės tarybai rašytinį prašymą (nurodytas priede) dėl sumažinimo ar atleidimo nuo vieno iš šių: žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčių (kurį nurodo pats asmuo), jeigu šiam asmeniui praėjusiais kalendoriniais bei einamaisiais metais Savivaldybės taryba individualiu Tarybos sprendimu nebuvo suteikusi vieno iš šių mokesčių lengvatos.
                   
Individualūs prašymai taikyti mokesčio lengvatą už einamuosius metus priimami iš asmenų iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Vėliau pateikti prašymai nesvarstomi ir asmenims pagal vėliau pateiktus prašymus nurodytų mokesčių lengvatos netaikomos.
                   
Atkreiptinas dėmesys, kad vieno iš mokesčių lengvata gali būti taikoma, jeigu tenkinami tvarkos aprašo 7 punkte išdėstyti reikalavimai, bei mokesčių mokėtojas: fizinis asmuo tenkina tvarkos aprašo 8 punkte nustatytas sąlygas, juridinis asmuo – 9 punkte nurodytas sąlygas.

Finansų skyrius 2018-04-05 14:39:23