2022 m. sausio 29 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Sveikatos apsaugos ministerijos atsakymas į Lietuvos savivaldybių asociacijos teiktą nutarimą

Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyba, kurios prezidentas yra Mindaugas Sinkevičius, 2021 m. gruodžio 14 d. pateikė nutarimą „Dėl sveikatos priežiÅ«ros įstaigų tinklo pertvarkos“ , kuriame akcentavo, kad šalies sveikatos sistemai bÅ«tini tam tikri pokyčiai, kurie pagerintų paslaugų kokybę, prieinamumą bei gebėjimą prisitaikyti prie naujausių visuomenei kylančių iššÅ«kių. Buvo pabrėžta, kad teisės gauti prieinamas ir kokybiškas sveikatos paslaugas turi bÅ«ti užtikrintos visiems Lietuvos gyventojams nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Atkreiptas dėmesys, kad regionų ekonominės ir socialinės atskirties mažinimas yra vienas pagrindinių nacionalinių tikslų, kurį įgyvendinti galima tik sukuriant patrauklių viešÅ³jų paslaugų tinklą ir taip pritraukiant į regionus jaunus specialistus bei jų šeimas. Konstatuota, kad sveikatos sistemos reforma turi bÅ«ti planuojama vykstant lygiaverčiam dialogui tarp centrinės ir vietos valdžių, o savivaldybės neturi bÅ«ti verčiamos rinktis tarp finansinių paskatų ir galimybės suteikti gyventojams kuo daugiau sveikatos priežiÅ«ros paslaugų vietoje. Buvo pateikti pasiÅ«lymai Sveikatos apsaugos ministerijai:

 

1. Stiprinti pirminės sveikatos priežiÅ«ros grandį taip, kad kuo mažiau žmonių turėtų kreiptis į aukštesnės pakopos sveikatos priežiÅ«ros įstaigas.


2. Suteikti galimybę savivaldybėms, išsamiai įvertinus vietos situaciją (teikiamų paslaugų kiekį, turimą specialistų ir personalo skaičių, medicininę įrangą), palikti antrinio sveikatos priežiÅ«ros lygio įstaigas (ligonines) konkrečioje teritorijoje, stiprinant tas paslaugas, kurios jose sėkmingai teikiamos. Savivaldybėms taip pat bÅ«tina sudaryti sąlygas pritraukti investicijas, reikalingas gerinti ligoninių veiklą ir teikti kokybiškas paslaugas. Be to, rajonų ligoninėms neturi bÅ«ti taikomi tokie patys reikalavimai dėl intensyvios terapijos, intensyvios slaugos, anestezijos bei medicininės įrangos standartų, kokie yra taikomi penkioms didžiosioms regionų ligoninėms.


3. Toms savivaldybėms, kurios pasirinktų dalyvauti pertvarkoje, sudaryti galimybę įgyvendinti pokyčius kaip pilotinius projektus, nuolatos vertinant pažangą, paslaugų prieinamumą bei sveikatos įstaigų pasiekiamumą.


4. Parengti aiškų jaunų medicinos specialistų bei personalo pritraukimo į regionus planą siekiant išvengti jų koncentracijos tik didžiuosiuose miestuose ir regionų gyventojams nepaliekant galimybės gauti kokybiškas paslaugas vietoje.
 

 

Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai išnagrinėjo Lietuvos savivaldybių asociacijos( toliau – LSA) pateiktus siÅ«lymus bei įžvalgas, susijusias su asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų (toliau – ASPÄ®) tinklo pertvarka. Jie pabrėžia, kad LSA nutarime iškelia tuos pačius prioritetus, kuriuos nuolat pabrėžia ir Sveikatos apsaugos ministerija – reikalingi sveikatos sistemos pokyčiai, kurie pagerintų paslaugų kokybę, prieinamumą ir gebėjimą prisitaikyti prie naujausių visuomenei kylančių iššÅ«kių. Kokybiškos sveikatos priežiÅ«ros paslaugos turi bÅ«ti prieinamos visiems Lietuvos gyventojams, taigi, ASPÄ® tinklo pertvarka grindžiama bendradarbiavimu su visais socialiniais partneriais, įsiklausant į jų pastabas, įvertinant kylančias problemas.

 

Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai pritaria LSA siÅ«lymui stiprinti pirminės asmens sveikatos priežiÅ«ros (toliau – PASP) paslaugų teikimą. Siekdami gerinti PASP paslaugų prieinamumą bei mažinti šeimos gydytojams administracinę naštą, atsisakyta jiems nebÅ«dingų funkcijų vykdymo, persvarstomos šeimos gydytojo ir jo komandos darbų apimtis. Siekiama, kad PASP paslaugas pagal kompetenciją teiktų pilnai suformuota šeimos gydytojo komanda, t. y. šeimos gydytojas kartu su slaugytoju, akušeriu, kineziterapeutu, slaugytojo padėjėju, gyvensenos medicinos specialistu, socialiniu darbuotoju. Dirbdamas pilnoje komandoje, šeimos gydytojas galės daugiau laiko ir dėmesio skirti tik jo kompetencijos reikalaujančių PASP paslaugų teikimui (diagnostikai, gydymui).

 

Sveikatos apsaugos specialistai supranta savivaldybių norą turėti savo teritorijoje stacionarinių paslaugų teikėją. Deja, tai susiję su dideliu žmogiškųjų ir kitų išteklių poreikiu: bÅ«tina išlaikyti visą parą ir ištisus metus stacionarinės ASPÄ® infrastruktÅ«rą, specialistų komandą ir visa kita, kas tiesiogiai susiję su paslaugos kokybe. Kur bebÅ«tų teikiama chirurgijos, reanimacijos, akušerijos ar kita paslauga, ji turi bÅ«ti vienodai kokybiška ir saugi pacientui. Jeigu bÅ«tų žeminama reikalavimų kartelė rajonų ligoninėms, tai reikštų didesnę riziką pacientų saugumui. Sveikatos apsaugos ministerija dar kartą kviečia LSA ieškoti bendrų sprendimų, kaip, atsisakant neefektyvių paslaugų, organizacinėmis priemonėmis (pvz., pavėžėjimo paslaugos, mobilių komandų paslaugos, atvejo vadybos plėtra) pagerinti paslaugų prieinamumą, saugumą ir kokybę.

 

Ä®gyvendinant ASPÄ® tinklo pertvarką, paslaugų teikimo pokyčiai bus nuolat stebimi, vertinami bei taikomi laiku atliekami korekciniai veiksmai. Kai kurie nauji paslaugų teikimo modeliai bus vykdomi kaip pilotiniai projektai (pvz., dienos chirurgijos paslaugų pertvarka, keliomis lėtinėmis ligomis sergančio paciento atvejo vadybos paslauga), ir šiame procese Sveikatos apsaugos ministerijai labai svarbus bendradarbiavimas su savivaldybėmis.

 

Sveikatos apsaugos ministerija pritaria LSA pozicijai, kad bÅ«tina „parengti aiškų jaunų medicinos specialistų bei personalo pritraukimo į regionus planą ir išvengti jų koncentracijos didžiuosiuose miestuose, regionų gyventojams nepaliekant galimybės gauti kokybiškas paslaugas vietoje“. Šiuo tikslu universitetuose diegiama pakopinių kompetencijų rezidentÅ«ros modelio sistema. Vienas iš modelio tikslų – rezidentÅ«ros metu palaipsniui suteikti visokeriopą atsakomybę už savo atliekamus veiksmus ir įgalinti gydytojus rezidentus. Taip rengiami jaunieji gydytojai įgytų vis daugiau savarankiškumo, bÅ«tų sudarytos prielaidos jiems kurti didesnę pridėtinę vertę ir ASPÄ®.

 

Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia dėmesį, kad šiuo metu veikia priemonė – Europos Sąjungos finansuojamas „Specialistų pritraukimo sveikatos netolygumams mažinti“ projektas. Projekto lėšomis finansuojama 80 proc. gydytojo rezidento studijų kaina, o 20 proc. finansuoja ASPÄ®. Šia priemone gali pasinaudoti ir naudojasi valstybės nefinansuojamų rezidentÅ«ros programų gydytojai rezidentai, kurie, sudarydami sutartį su konkrečia ASPÄ®, įsipareigoja sutartą laiką po studijų baigimo atidirbti joje. 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programoje taip pat numatomos veiklos, susijusios su sveikatos priežiÅ«ros specialistų pasiÅ«los užtikrinimu. Lėšos bus panaudojamos, siekiant pritraukti į regionus slaugytojus, gydytojus, kitus sveikatos priežiÅ«ros specialistus, numatomas ir perkvalifikavimo mechanizmo kÅ«rimas, atsižvelgiant į numatomus pokyčius ASPÄ® tinkle.

 

Derinamas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 144 pakeitimo projektas, pagal kurį būtų numatyta palaipsniui iki 40 proc. rezidentūros trukmės atlikti ne universitetų ligoninių rezidentūros bazėse.

 

Be to, jau nuo 2008 m. yra galimybė ASPÄ® finansuoti studijų kainą, suteikti paskolą bÅ«stui, transporto priemonei ir sutarti dėl konkretaus laikotarpio, per kurį rezidentas po studijų baigimo atidirbs ASPÄ®. Sveikatos apsaugos ministerija, skelbdama informaciją apie šių metų rezidentÅ«ros vietas, gali kartu paskleisti informaciją apie konkrečių ASPÄ® pasirengimą finansuoti rezidentÅ«ros studijų kainą, taigi, yra laukiama iš jų konkrečių pasiÅ«lymų gydytojams rezidentams.

 

Sveikatos apsaugos ministerija tikisi, kad, bendradarbiaujant ir įgyvendinant išvardytas priemones, bus galima pasiekti ASPÄ® tinklo pertvarkos tikslus.

 

 

Parengta pagal Lietuvos savivaldybių asociacijos informaciją


Zarasų rajono savivaldybė 2022-01-10 15:25:08
Koronavirusas
image
Laisvės angelas
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Tvarkau Zarasus
image
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
image
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?