2020 m. liepos 12 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Šventoje vietoje pašventinta Švenčiausios Mergelės Marijos garbei pastatyta koplyčia

2014 m. birželio 30 d. vakarą Šventoje vietoje prie Ilgio ežero Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas pašventino Švenčiausios Mergelės Marijos garbei pastatytą koplyčią. Net penkiolika metų laukta šios šventės piligrimų lankomoje vietoje, nenustojant tikėti stebuklu: prie visą vasarą gėlėmis žydinčio ežero, aukštumėlėje iškilsiančių maldos namų!
 
Ne tik Imbrado krašto gyventojai žino kaip skaudžiai kentėta saugant ir puošiant šią vietą. Ypač gėdingi faktai, kad sovietmečiu prie Ilgio ežero labai griežtai uždrausta lankytis. Todėl jau niekas nepamatuos kiek paaukota kovai su absurdiškomis normomis, kiek iškentėta patyčių ir nepagrįstų gąsdinimų. Bet ir tokiomis aplinkybėmis niekas nesugebėjo iš žmonių atimti tikėjimo: šie naikinamus pakrantėje kryžius keitė kitais – dar didesniais ir gražesniais bei lankė šią vietą, o vėliau aukojo pinigus pradėtai statyti koplyčiai.
 
Zarasų dekanato dekanas kun. Remigijus Kavaliauskas palaikydamas tikinčiųjų viltį ne kartą sakė: ,,Mes Šventoje vietoje prie Ilgio ežero turėsime koplyčią – maldos namus, kuriuose kiekvienas piligrimas bus laukiamas, ras užuovėją ir maldos šilumą“.
 
Pristatydamas koplyčios statybos istoriją dekanas, kun. Remigijus Kavaliauskas pateikė kelis faktus: leidimą koplyčiai statyti 1999 m. gegužės 6 d. davė Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas. Šį projektą palaimino ir naujai tuomet paskirtas Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas – jis 2002 m. spalio 5 d. pašventino pirmuosius statybos darbus - koplyčios pamatus. Statybos sekėsi sunkiai, nes neturėta turtingų rėmėjų – tai ir buvo didžiausia kliūtis pagreitinti peržengusias dešimtmetį vykusias koplyčios statybas. Nuo 1999-ųjų iki šiol statybai panaudoti 484 499 litai.
 
Iš bendrų statybai skirtų lėšų 112 253 litai gauti įgyvendinant Imbrado bendruomenės ir parapijos bendrą vietos projektą koplyčiai užbaigti ,,Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus parapijai priklausančios koplyčios atgimimas“ (Nr. 440-2195-0143), kurį, pagal Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės parengtą 2007-2013 m. strategiją, finansavo Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika.
 
Koplyčios projekto autorius Kazys Tamošėtis, konstrukcinių sprendimų ir brėžinių – Juozas Kaupas, altoriaus - Darijus Gotautas Vaišvila.
 
Baigiantis iškilmėms dekanas kun. Remigijus Kavaliauskas padėkojo visiems,  kurių dėka iškilo koplyčia. Dekanas vyskupui emeritui Jonui Kauneckui, kuris kadaise pašventino koplyčios pamatus ir jau iškilusią koplyčią, įteikė dailininko Stasio Makaraičio iškilmėms sukurtą proginį medalį. Juo apdovanotas konstruktorius Juozas Kaupas, UAB ,,Dauniškis" direktorius Alvydas Rudokas, statybos rangovas UAB ,,Rokiškio apdaila" direktorius Virginijus Rimša, dailininkas ir altorių meistras Darijus Gotautas Vaišvila, fotografas Algimantas Navickas bei daugelis parapijiečių, kurie savo darbais prisidėjo tam, kad būtų baigta koplyčios statyba. Atminimo medaliai buvo įteikti ir visiems iškilmėse dalyvavusiems kunigams.
 
Už nuoširdų ir atsakingą darbą Panevėžio vyskupijos vyskupo ordinatoriaus Liongino Virbalo padėka ir atminimo medaliu buvo apdovanotas architektas Kazys Tamošėtis. 
 
Paskutinę birželio dieną savo duris tikintiesiems atvėrusi koplyčia, iš jos sklindančios nuoširdžios, jautrios ir užburiančios Utenos Dievo Apvaizdos parapijos jaunimo choro giedamos giesmės, šventėje dalyvaujančių susikaupimas bei bendra malda buvo nepaprasta padėka visiems tiems, kurie nuo 1967 m. birželio 30-osios puoselėja šią švenčiausios Mergelės Marijos apsireiškimo vietą, tiki po apsilankymo joje įvykstančiomis malonėmis ir iš kartos į kartą perduoda nepaprasto atsitikimo Imbrado krašte istoriją.
 
Tarp pateiktų nuotraukų dvi ypatingai unikalios ir mažai kieno matytos – joje išfiksuota  pirmoji Šventoje vietoje pastatyta koplytėlė ir užrašas ant jos. Taip pat dar kartą turite galimybę prisiminti ilgosios statybos akimirkas. Už šią nepaprastą galimybę pasklaidyti istorijos puslapius dėkojame Obelių Laisvės kovų istorijos muziejaus vedėjui Andriui Dručkui, kuris buvo vienas iš dalyvių slapta atvežant ir pastatant V. Šuklio sukurtą pirmąją koplytėlę Šventojoje vietoje ir Arvydui Veikšrai.
 
Nuotraukos Vitalijaus Ščerbakovo, Alionos Sokolovos ir Arvydo Veikšros.
 
Zarasų rajono savivaldybės informacija 

Zarasų rajono savivaldybė 2014-06-30 22:16:09