2020 m. rugsėjo 25 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Tarėsi dėl renginių organizavimo neįgaliesiems

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (toliau – LASS), siekdama stiprinti tarpinstitucinius ryšius, aktyviau integruoti savo bendruomenės narius į visuomenę bei skleisti informaciją apie jų veiklą, gebėjimus, pasiekimus, ugdymo ir gyvenimo problemas, įvairiuose šalies regionuose drauge su vietos savivaldos, kultūros bei švietimo institucijomis organizuoja aklųjų ir silpnaregių dienas „Susitikimai“. Šis projektas sėkmingai buvo įgyvendintas jau 24 savivaldybėse.

 

Šių metų spalio mėnesį planuojama dieną „Susitikimai“ organizuoti Zarasuose. Rajono Savivaldybėje įvyko pasitarimas, kuriame ir aptarė šio renginio organizacinius klausimus. Jame dalyvavo rajono Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Remigijus Lamanauskas. Į pasitarimą taip pat atvyko VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro direktorius Aloyzas Vilimas, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Zarasų filialo pirmininkė Virginija Pukenienė, VšĮ LASS respublikinio centro vyr. specialistė Marina Dynda, Brailio rašto specialistas Vytautas Gendvilas.

 

Pasitarimo metu buvo akcentuota, kad planuojamojo renginio tikslas – užmegzti LASS ir zarasiškių aklųjų ir silpnaregių glaudesnį dialogą, pristatyti tiek savo, kaip organizacijos, tiek ir pačių neregių veiklą, pomėgius, kasdieniniame gyvenime jiems kylančias problemas ir iššūkius.


Šio renginio metu norima parodyti, kad nevyriausybinės organizacijos, bendradarbiaudamos su vietos bendruomene bei savivalda, gali padėti veiksmingai spręsti neįgaliems žmonėms kylančius sunkumus.

 

Svečiai pristatė „Susitikimų“ pagrindines priemones. Aklieji, kaip ir regintieji, skirtingi. Skirtingi jie ir skirtingi ir jų poreikiai. Skirtingos pagalbos ir paramos jie reikalauja. Todėl labai svarbus seminaras rajono socialiniams ir lankomosios priežiūros specialistams „Neregys šalia mūsų“. Jo metu LASS atstovai pristatys savo organizaciją, papasakos, kaip ji padeda regėjimo negalią turintiems žmonėms, aptars aktualiausias rajone gyvenančių neregių problemas, supažindins su dažniausiai aklųjų naudojamomis techninėmis pagalbos priemonėmis: kalbančiais kraujo spaudimo matuokliais, laikrodžiais, spalvų atpažinimo prietaisais.


Šios dienos metu taip pat rajono moksleiviai turės retą progą susipažinti su Brailio raštu. Patyrę šio rašto žinovai demonstruos, kaip juo skaitoma ir rašoma. Mokiniai galės patys pasimokyti rašyti ir skaityti šį raštą, parašyti tekstą. Šis prancūzų neregio Luji Brailio vos ne prieš du šimtmečius sukurtas ir jo vardu pavadintas Brailio raštas yra svarbiausias informacijos gavimo ar perteikimo būdas akliesiems ir silpnaregiams.


Planuojama dienos „Susitikimai“ renginių metu organizuoti pokalbius su jaunimu tolerancijos, patyčių prevencijos ir kitokiomis aktualiomis temomis. Numatoma taip pat organizuoti turiningą sportinę ir kultūrinę programą.


Pasitarimo dalyviai nusprendė dar susirinkti ateityje ir aptarti visas šio planuojamo renginio konkrečias priemones, kurių įgyvendinimas padės žmonėms su negalia integruotis į mūsų bendruomenę. Svarbiausia šios šventės prasmė - pasidalinti džiaugsmais bei rūpesčiais su likimo nuskriaustais žmonėmis, padovanoti jiems gražią bendrystę, praturtinti jų gyvenimą naujais įspūdžiais ir žiniomis.
 

Petras Ivanovas

Nuotraukose: rajono Savivaldybės vadovų ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos atstovų pasitarimo akimirkos.
Autoriaus nuotraukos


 

Nuotraukos


Petras Ivanovas 2019-07-16 16:08:59
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?