2021 m. lapkričio 28 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Tariamasi dėl sveikatos priežiūros įstaigų reformos

 Šalies Sveikatos apsaugos ministerija pristatė sveikatos priežiÅ«ros įstaigų tinklo reformą.  Sveikatos priežiÅ«ros įstaigų pertvarkai planuojama skirti beveik 800 mln. eurų. Pertvarkos projekte numatyta visoje šalyje  mažinti aktyvaus gydymo lovų skaičių ir integruoti greitosios pagalbos sistemą.

 

Akcentuojamos pertvarkos tikslas – užtikrinti kokybiškas ir saugias asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugas bei jų geografinį, komunikacinį, organizacinį ir ekonominį prieinamumą visiems šalies gyventojams, nepaisant jų gyvenamosios vietos, socialinės ar ekonominės padėties. Vienas iš ministerijos įvardytų ligoninių tinklo formavimo kriterijų –visą parą užtikrinti privalomą skubiosios medicinos pagalbą. Planuojama, kad reformuota greitoji medicinos pagalba (GMP) pacientus mieste turės pasiekti per 10 minučių, o kaime – per 25 minutes. Paciento nugabenimas į skubią pagalbą teikiančią ligoninę turės užtrukti ne ilgiau nei valandą. Kad iš rajonų suvežti pacientai nelauktų ištisas valandas ligoninių priimamuosiuose, planuojama tokiems pacientams organizuoti ,,žaliuosius koridorius“. Todėl kartu su sveikatos priežiÅ«ros įstaigų tinklo pertvarka numatoma ir greitosios medicinos pagalbos centralizacija.
 
Šios  pertvarkos pristatymo metu buvo  pateiktas  bendruomenės sveikatos centrų modelis. Toks centras savivaldybėse galės bÅ«ti sukurtas esamų sveikatos įstaigų pagrindu  ir apjungtų pirminę, antrinę bei visuomenės sveikatos priežiÅ«rą. Numatoma, kad tokiame  bendruomenės sveikatos centre turėtų bÅ«ti užtikrintas bazinis paslaugų paketas visiems savivaldybės pacientams.
 
Pristatytas bendruomenės sveikatos centro modelis nebÅ«tų tik vienintelis. Galimas rajono  gydymo įstaigų bendradarbiavimo modelis. Savivaldybės ligoninė, rajono politikams pritarus, galėtų jungtis su ministerijai pavaldžiomis apskrities gydymo įstaigomis ir sudaryti vieną juridinį asmenį.  Gydymo  įstaiga galėtų tapti didžiosios įstaigos padaliniu, o naujo juridinio vieneto dalininkėmis tokiu atveju bÅ«tų savivaldybė ir valstybė (t. y. ministerija).
Ministerija, pristatydama reformą, pasiÅ«lė savivaldybėms pačioms atlikti joms pavaldžių pirminės sveikatos priežiÅ«ros įstaigų, buvusių poliklinikų ar mažų ligoninių (kai lovų yra mažiau nei 90) pertvarką. Tokiu bÅ«du savivaldybės įstaigų pagrindu bÅ«tų sukurti bendruomenės sveikatos, ilgalaikės priežiÅ«ros paslaugų tinklai, taip pat struktÅ«riškai arba funkciškai per bendradarbiavimo sutartis bÅ«tų sujungiamos sveikatos priežiÅ«ros įstaigos. Tad savivaldybės turės pačios priimti politinius sprendimus ir nuspręsti, ar bendruomenėms sveikatos paslaugas ateityje teiks jungiamos į tinklą ligoninės, ar ligoninės apsijungusios su PSPC, ir atskiros, tame tarp jų ir privačios, įstaigos, turinčios bendradarbiavimo sutartis. Šiai pertvarkai ir įstaigų reformai iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo (RRF) ministerija suderinusi su Europos Komisija numato skirti apie 268 mln. eurų, o iš Europos Sąjungos investicijų – 530 mln. eurų.
 
Pertvarkoje  numatyta, kad savivaldybių esančios mažosios gydymo įstaigos gali ir neiti planuojamų reformų keliu, t. y. nedaryti nieko. Tačiau tokiu atveju mažosios ligoninės ir PSPC liktų be reformai numatomų skirti 800 mln. eurų europinių lėšÅ³.
 
Šalies savivaldybės iki gruodžio 10 dienos Sveikatos apsaugos ministerijai turi pateikti informaciją apie situaciją konkrečioje savivaldybėje bei savo siÅ«lymus, kaip joje turėtų bÅ«ti vykdoma (arba nevykdoma) pertvarka.
 
Reformos pristatymo metu  šalies savivaldybių vadovai pritarė permainoms, tačiau akcentuoja, kad dabar numatomi scenarijai kelia klausimų ir vargu ar visur galimi pokyčiai bÅ«tų naudingi pacientams.  Valdžia  buvo kritikuojama dėl menkos komunikacijos. Savivaldybės, suprasdamos, jog permainos bÅ«tinos, siÅ«lo sveikatos sistemos reformą įgyvendinti pradedant keliais pilotiniais projektais – atskirose savivaldybėse ar pasirinktame regione. Taip bÅ«tų galima nustatyti kokią konkrečią naudą ši pertvarka suteikia gyventojams, ar iš tiesų jiems lengviau patekti pas specialistus, ar gerėja paslaugų kokybė.
 
Sveikata yra vienas svarbiausių mÅ«sų poreikių, nuo kurio priklauso visuomenės gerovė. Manoma, kad prieš iš pagrindų pertvarkius šią sritį, turėtume užtikrinti, kad reforma bÅ«tų įgyvendinama ypač atidžiai, nuosekliai, įvertinus ir pamatavus visas galimas rizikas  bei trÅ«kumus.   
 
Zarasų rajono savivaldybės meras priėmė potvarkį „Dėl sveikatos priežiÅ«ros įstaigų tinklo reformos Zarasų rajono savivaldybėje darbo grupės sudarymo“. Darbo grupės tikslas – numatyti planuojamus vykdyti Zarasų rajono sveikatos priežiÅ«ros įstaigų tinklo pokyčius ir suplanuoti jiems reikalingas investicijas. Grupei vadovauja rajono Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas. Rimantas Jurevičius – Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojas, darbo grupės vadovo pavaduotojas; grupės nariai: Audronis Barisevičius, Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiÅ«ros centro direktorius; Remigijus Lamanauskas, Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktorius; Daiva DÅ«dėnienė; Zarasų rajono savivaldybės tarybos narė; Daiva Kelečienė, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narė; Olga Raugienė, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narė; Petras Papovas, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys; Benjaminas Sakalauskas, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius; Laura Kviklienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja; Ramunė Šileikienė,  Zarasų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir planavimo skyriaus vedėja; Inga Cibulskienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė;  Alina Sklinsmontienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja; Ramutė Gaidamavičienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus vedėja; Valentina PaliÅ«nienė, Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė.
 
Grupės sekretore paskirta Alina Sklinsmontienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 
Savivaldybė, Darbo grupė, norėdamos išanalizuoti visus reformos privalumus ir trÅ«kumus, išgirsti rajono žmonių pasiÅ«lymus, kviečia zarasiškius diskusijon apie rajono sveikatos įstaigų reformą. Savo pasiÅ«lymus, patarimus ir įžvalgas prašome siųsti el. paštu: alina.sklinsmontiene@zarasai.lt arba rašyti raštu: Zarasų rajono savivaldybei, Sėlių a. 22, 32110, Zarasai. 
 
Rajono Savivaldybės informacija 
 

Zarasų rajono savivaldybė 2021-11-18 09:42:36
Koronavirusas
image
Laisvės angelas
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Tvarkau Zarasus
image
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
image
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?