2022 m. gruodžio 2 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Tik iliustracija

Pra­Ä—ju­sio „Tu – ne vie­nas“ nu­me­rio JUODAME KAMPE bu­vo ra­šy­ta apie ne­va­ly­vus šu­nų šei­mi­nin­kus, ku­rie ve­džio­ja sa­vo au­gin­ti­nius kur pa­kliu­vo ir ne­su­ren­ka, ką šie pri­dir­bo. Ä®dė­ta ir to­kia ne­ryš­ki, tie­siog de­be­sė­li­nė iliust­ra­ci­ja, ku­rio­je ne ka­Å¾in kas ir ma­ty­ti, bet...
 
 
Ne­tru­kus su­lau­kė­me pa­si­pik­ti­nu­sios za­ra­siš­kės Ire­nos Gry­baus­kie­nės skam­bu­Äio, kad... ap­šmei­Å¾Ä—­me jos šu­niu­ką. Gir­di, tą šu­ne­lį vi­si kie­me pa­Å¾Ä¯s­ta ir my­li, ji pa­ti daž­niau­siai jį ve­džio­jan­ti ir vi­sa­da su­ren­kan­ti, ką šis pa­lie­kąs. Mo­te­ris sa­kė, kad pa­ti ba­ran­ti ne­va­ly­vus šei­mi­nin­kus, o štai jos šu­ne­lis ėmęs ir pa­kliu­vęs į kad­rą kaip nei­gia­mas per­so­na­Å¾as... Tie­sa, ne su pa­Äia šei­mi­nin­ke, bet koks skir­tu­mas. Ir ne­pa­kė­lęs gi šu­niu­kas nuo­trau­ko­je uo­de­gos, tai gal iš vi­so nie­ko ne­da­ręs, tik gry­nu oru pa­kvė­puoti iš­Ä—jęs... Fo­to­gra­fi­jos au­to­rė Žiur­kė tu­rė­ju­si su­lauk­ti vi­so „pro­ce­so“...
 
Su­si­gė­dę dėl to­kio sa­vo drau­gės Žiur­kės žur­na­lis­ti­nio ne­pro­fe­sio­na­lu­mo, at­si­pra­šo­me po­nios Ire­nos ir pil­dy­da­mi jos rei­ka­la­vi­mą pa­brė­Å¾ia­me: jos šu­niu­kas šio­je is­to­ri­jo­je yra tik iliust­ra­ci­ja, o ne kal­ti­na­ma­sis...
 
„Tu – ne vie­nas“ re­dak­ci­ja
 

Eimantė Petrauskaitė 2010-05-20 18:47:19
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?