2020 m. gegužės 31 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Utenos apskrities vaiko teisių gynėjai aplankė visus nuolatinai globojamus (rūpinamus) vaikus

„Aplankyti kiekvieną nuolat ar laikinai globojamą vaiką yra mūsų pareiga, nustatyta teisės aktų. Tad bent 1 kartą per kalendorinius metus aplankome kiekvieną vaiką, kuris yra globojamas (rūpinamas) šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje. Susitikimo su vaiku metu mums svarbiausia išklausyti jo nuomonę apie tai, kaip jis jaučiasi pas globėjus, ar atsižvelgiama į jo poreikius“, – sakė Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Irena Gaigalienė primindama, kad kiekvieno vaiko globos (rūpybos) atvejis yra individualus, todėl svarbu įvertinti, ar globėjas tinkamai vykdo įstatymo jam pavestas pareigas.

 

Utenos apskrityje šiuo metu yra globojami 473 vaikai, 72 iš jų nustatyta laikinoji globa, o 401 – nuolatinė globa. Anykščių r. sav. globojami 96 vaikai, Zarasų r. sav. – 66 vaikai, Ignalinos r. sav. – 57 vaikai, Molėtų r. sav. – 82 vaikai, Utenos r. sav. – 117 vaikų, Visagino sav. – 55 vaikai.

 

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje nustatyta, kad vaikas, kuris laikinai arba visam laikui yra netekęs savo šeimos aplinkos arba kuris dėl savo interesų negali toje aplinkoje būti, turi teisę į ypatingą valstybės teikiamą apsaugą ir paramą. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta, kad vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti.

 

Nustačius vaiko laikinąją globą (rūpybą), Tarnybos teritorinis skyrius pirmą kartą aplanko globojamą (rūpinamą) vaiką, ne vėliau kaip po mėnesio nuo laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, kitus kartus – pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus nuo vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo.

 

Nuolatinės globos (rūpybos) atvejais, teisės aktai reglamentuoja, jog globojamas (rūpinamas) vaikas pirmą kartą aplankomas ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, kitus kartus – pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus per pirmus nuolatinės globos (rūpybos) metus, o antrais ir paskesniais vaiko nuolatinės globos (rūpybos) metais – ne rečiau kaip kartą per metus.

 

Tarnybos teritorinis skyrius, atlikdamas globos (rūpybos) peržiūrą, kiekvienu atveju dėl papildomos informacijos apie globojamą (rūpinamą) vaiką turi teisę kreiptis į švietimo ir ugdymo įstaigas, sveikatos priežiūros įstaigas, gauti kitą, su globojamu (rūpinamu) vaiku ir jo globėjo (rūpintojo) tinkamu pareigų vykdymu susijusią informaciją.

 

Tarnybos teritorinis skyrius, vykdymas globos (rūpybos) peržiūrą ir aplankydamas globojamą (rūpinamą) vaiką,
1. išsiaiškina, kaip vykdomos vaiko globėjo (rūpintojo) pareigos;
2. susitinka su vaiku, pabendrauja su juo be apribojimų, išklauso vaiko nuomonę apie globos (rūpybos) sąlygas, jo santykius su globėju (rūpintoju), atvejo vadybininku;
3. išklauso vaiko globėjo (rūpintojo) nuomonę apie globos (rūpybos) vykdymą, jo santykius su vaiku ir jo tėvais ar artimaisiais giminaičiais, kitais giminaičiais, su kuriais globojamas (rūpinamas) vaikas susijęs emociniais ryšiais, atvejo vadybininku, išsiaiškinama, kokios pagalbos reikia globėjui (rūpintojui).
4. įvertina, kaip globėjas (rūpintojas) rūpinasi vaiko saugumu, jo sveikata ir mokymusi, kam naudoja globos (rūpybos) išmoką;
5. įvertina kartu su vaiko globėju (rūpintoju) gyvenančių kitų asmenų santykį su globojamu (rūpinamu) vaiku.

 

Tarnybos teritorinis skyrius nustatęs, kad globėjui (rūpintojui) reikalinga pagalba ar paslaugos, suteikia informaciją apie jo gyvenamosios savivaldybės teritorijoje veikiantį globos centrą ir jame teikiamas paslaugas globėjams (rūpintojams). Daugiau informacijos apie globos centrus, juose teikiamą pagalbą, kontaktus galite rasti svetainėje www.globoscentrai.lt

 

Tarnybos teritorinis skyrius, nustatęs, kad nuolatinis globėjas (rūpintojas) netinkamai vykdo įstatymu jam pavestas globėjo (rūpintojo) pareigas, imasi veiksmų, kurie užtikrintų vaiko saugumą.

 

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Viešųjų ryšių ir komunikacijos skyrius
Mob. tel.: +370 614 30118; +370 610 89524
El. p.: arunas.malinovskis@vaikoteises.lt
aida.zemaityte@vaikoteises.lt
www.vaikoteises.lt
A. Vivulskio g. 13, 03221 Vilnius

 


Svetlana Veikšrienė 2020-01-02 15:09:50