2024 m. liepos 17 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Utenos regione kuriama maisto/virtuvės atliekų tvarkymo infrastruktūra

Vadovaujantis Atliekų direktyvos 2008/98/EB nuostatomis valstybė narės  iki 2023 m. gruodžio 31 d. turi bÅ«ti užtikrinusios biologinių atliekų atskyrimą ir perdirbimą susidarymo vietoje arba atskirą surinkimą ir nemaišymą su kitomis atliekomis. Dėl šios priežasties bÅ«tina imtis priemonių, kurios  pagerintų komunalinių atliekų tvarkymą  Utenos regione.

 

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 m. pradėjo įgyvendinti projektą  Nr. 05.2.1-APVA-R-008-91-0012 „Komunalinių atliekų infrastruktÅ«ros plėtra“, kurio tikslas  pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Utenos regione.
 
2023 m. vasario 10 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-46 projektui skirtas papildomas finansavimas. Bendra projekto vertė  2 322 070,18 Eur (iš jų ES lėšos sudaro – 1 973 759,65 Eur ir bendrovės lėšos - 348 310,53 Eur).
Projekto metu bus atlikti esamų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių infrastruktÅ«ros įrenginių pritaikymo darbai  maisto/virtuvės atliekų paruošimui perdirbti. Siekiant užtikrinti įsigaliojusius reikalavimus kompostui tvarkyti, bus rekonstruojama kompostavimo aikštelė ir įrengta  atvira stoginė. Gavus leidimą panaudoti sutaupytas projekto lėšas bus remontuojami  keturi iš dešimties biologinio apdorojimo tuneliai.
 
Šiuo metu yra įsigyta įranga - smulkinimo kaušas,  savaeigis komposto vartytuvas, mobilus bÅ«gninis sijotuvas, ratinis frontalinis krautuvas ir  lėtaeigis atliekų smulkinuvas. Ši įranga bus naudojama maisto/virtuvės atliekų ir jų apdorojimo produktų kompostavimo procesui užtikrinti.
 
Projekto metu yra vykdoma visuomenės informavimo kampanija maisto/virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.
 
2022 m. rugpjūčio 8 d. su rangovu UAB ,,Aukstata“ pasirašyta rangos darbų sutartis dėl esamos infrastruktÅ«ros pritaikymo maisto/virtuvės atliekų paruošimui perdirbti ir rÅ«šiavimo linijos įrengimo. Sutarties vertė – 1004472,00 Eur be PVM.
 
Ä®gyvendinant rangos darbų sutartį parengtas statinio techninis projektas bei gavus statybą leidžiantį dokumentą baigiama rekonstruoti bioskaidžių atliekų stoginė, įrengiant atliekų priėmimo zoną bei komposto brandinimo aikštelės dalis, įrengiant rÅ«šiavimo liniją.
 
2023 m. birželio 2 d. su rangovu UAB ,,Raseinių statyba“ pasirašyta rangos darbų sutartis dėl komposto aikštelės rekonstrukcijos įrengiant atvirą stoginę. Sutarties vertė – 286597,55 Eur be PVM. Ä®gyvendinus sutartį bus pastatyta 1200 m2 atvira stoginė, kuri apsaugos kompostą nuo atmosferos kritulių ir leis užtikrinti  pakankamus komposto brandinimo ir aeravimo procesus.
 
Visos projekto veiklos bus užbaigtos iki 2023 m. gruodžio 31 d. Ä®gyvendinus projektą Utenos regione bus sukurti 3800 tonų per metus rÅ«šiuojamuoju bÅ«du iš gyventojų surenkamų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumai.
 
Informaciją parengė Utenos regiono atliekų tvarkymo centras 

 

Nuotraukos

Zarasų rajono savivaldybė 2023-09-21 14:46:48
MERĖ
Balsavimas už dalyvaujamojo biudžeto projekto idėjas
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?