2020 m. rugsėjo 19 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai ir lengvatos 2019 metams

Zarasų rajono savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-97 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2019 metams“ nustatė Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje ne aukciono būdu išnuomojamai valstybinei žemei nuomos mokesčio tarifus ir lengvatas 2019 metams. (Tarybos sprendimą galima rasti interneto svetainėje adresu www.zarasai.lt, teisės aktai, įvedus sprendimo numerį arba skiltyse „Gyventojams“, „Verslininkams“, rubrikoje „Svarbu“).


Žemės sklypams, išnuomotiems aukciono būdu, nuomos mokesčio dydis lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčio dydžiui.


2019 metais nustatyti žemės nuomos mokesčio tarifai ir lengvatos nesikeičia ir išlieka tokie pat kaip 2018 metais. Valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžio pasikeitimus įtakoja kasmet augančios žemės vidutinė rinkos vertės, nuo kurių yra skaičiuojamas mokestis.


2019 metams nustatytos lengvatos: 0,15 ha kitos paskirties vienbučių ir dvibučių, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų (namų valdos) žemės arba 1 ha žemės ūkio paskirties žemės neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai žemės nuomininkams (naudotojams), kai minėtų asmenų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje (t.y. kalendorinių metų sausio1 d.) nėra darbingų asmenų:
1. Fiziniams asmenims, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis.
2. Fiziniams asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius.
3. Fiziniams asmenims, gaunantiems išankstinę senatvės pensiją. Šie asmenys turi pateikti prašymą dėl lengvatos taikymo, išankstinės senatvės pensijos pažymėjimo kopiją, sutuoktinio neįgalumą (netektą darbingumą procentais) patvirtinančio dokumento kopiją, o asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos Zarasų rajone, ir pažymą iš seniūnijos apie šeimos sudėtį.
4. Nepilnamečiams vaikams.
5. Daugiavaikėms šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, pagrindinio profesinio mokymo įstaigų, kolegijų ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukanka 24 metai. Daugiavaikėms šeimoms neapmokestinamieji sklypų dydžiai nebus pritaikyti automatiškai skaičiuojant valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas. Dėl lengvatų taikymo jos turi kreiptis į Savivaldybės administracijos Finansų skyrių ir pateikti prašymą, o asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos Zarasų rajone, ir pažymą iš seniūnijos apie šeimos sudėtį.


Teikiant lengvatą prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai bei studentai.
Jei nurodytų asmenų šeimos nariai nedarbingais tapo jau prasidėjus ataskaitiniam laikotarpiui (po kalendorinių metų sausio 1 d.), tai lengvata tais metais taikoma nebus.


Valstybinės žemės nuomos mokestį minėtų kategorijų žemės naudotojai moka už žemės sklypą viršijantį neapmokestinamąjį žemės plotą. Jei asmuo nuomoja (naudoja) sklypus, kuriems nustatyti skirtingi neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai, teikiama didžiausia lengvata, tačiau tik arba namų valdai, arba žemės ūkio paskirties žemei.


Atleisti nuo žemės nuomos mokesčio mokėtojai, kuriems už visus nuomojamus (naudojamus) valstybinės žemės sklypus priskaičiuota iki 1,5 Eur (imtinai) žemės nuomos mokesčio.


Valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo į Zarasų rajono savivaldybės biudžetą terminas visiems juridiniams ir fiziniams asmenims – 2019 m. lapkričio 15 d.


Už ne laiku sumokėtą arba pervestą žemės nuomos mokestį bus skaičiuojami 0,03 procento delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.


Asmenys valstybinė žemės nuomos mokestį gali sumokėti: bankų įstaigose (įskaitant internetu), pašto skyriuose, parduotuvių „MAXIMA“ kasose bei loterijos „Perlas Finance“ terminaluose, pateikę kartu su deklaracija atspausdintą kvitą su brūkšniniu kodu.


Mokesčio įmoka yra užskaitoma ne tą dieną, kada ji sumokama, bet tą dieną, kai ji patenka į rajono Savivaldybės administracijos surenkamąją sąskaitą. Už įmokos priėmimą mokėtojas moka pagal banko, pašto ar įmokų surinkimo paslaugas teikiančių asmenų nustatytus įkainius.


Juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos mokestį turi apskaičiuoti patys ir mokesčio deklaraciją dviem egzemplioriais popierinį variantą ar elektroninėmis priemonėmis pateikti rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyriui (Sėlių a. 22, II aukštas, 225 kab.). Deklaracijos forma yra interneto tinklalapyje www.zarasai.lt, skiltyse: „Gyventojams“, „Verslininkams“, rubrikoje „Svarbu“.


Informuojame, kad valstybinės žemės sklypų naudotojai už naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo turi mokėti žemės nuomos mokestį. Iškilus neaiškumams, prašome kreiptis į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyr. specialistę Jolantą Saladžienę, II aukštas, 225 kabinetas, tel. (8 385) 37 148, el. p. jolanta.saladziene@zarasai.lt

 

Jolanta Saladžienė
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė

 


 


Svetlana Veikšrienė 2019-10-16 15:47:54