2022 m. gruodžio 2 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Vasario 21 d. įvykusiame 23-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Vasario 21 d. įvykusiame 23-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:
 
T-1 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2012 metų veiklos ataskaitos ir 2013 metų veiklos programos“.
Pritarta Zarasų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos ataskaitai ir patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2013 metų veiklos programa.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-2 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2012 metų privatizavimo fondo lėšÅ³ sąmatos vykdymo ataskaitos ir Zarasų rajono savivaldybės 2013 metų privatizavimo fondo lėšÅ³ sąmatos tvirtinimo“.
Patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės 2012 metų privatizavimo fondo lėšÅ³ sąmatos vykdymo ataskaita ir Zarasų rajono savivaldybės 2013 metų privatizavimo fondo lėšÅ³ sąmata.
Privatizavimo fondo pajamos už parduotus objektus 2012 m. sudarė 72,08 tÅ«kst. litų, išlaidos - 38,8 tÅ«kst. litų. LėšÅ³ likutis 2013 m. sausio 1 d. - 36,37 tÅ«kst. litų. 2013 metais už parduotus objektus planuojama gauti 174,32 tÅ«kst.litų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-3 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“.
Patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaita.
2012    m. Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamos sudarė 159,84 tÅ«kst. Lt. Iš jų - 81,7 tÅ«kst. Lt medžioklės plotų naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamųjų gyvÅ«nų išteklių naudojimą. Išlaidos: sutvarkytos bešeimininkėmis atliekomis užterštos  rajono teritorijos - 23,5 tÅ«kst. Lt., pervesta į Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą- 15,2 tÅ«kst. Lt., nupjauti 75 pavojų keliantys medžiai Zarasų miesto, Avilių, Dusetų, Salako kapinėse- 35,7 tÅ«kst. Lt., rajono viešajai bibliotekai ir mokykloms užsakyta ekologinė literatÅ«ra – 2,9 tÅ«kst. Lt, 54,7 tÅ«kst. Lt. skirti paremti miško sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, naudotojus, įgyvendinusius žalos prevencines priemones, kuriomis jie siekė išvengti medžiojamųjų gyvÅ«nų daromos žalos miškui.
 Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-4 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių patvirtinimo“.
Patvirtintos Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonės.
            Planuojama 2013 m. Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšÅ³ suma - 133,1 tÅ«kst. Lt. Numatomos išlaidos Stelmužės ąžuolo aplinkos tvarkymo darbams - 10,0 tÅ«kst. Lt., bešeimininkėmis atliekomis užterštų teritorijų sutvarkymo darbams - 22,5 tÅ«kst. Lt., Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimui- 15,4 tÅ«kst. Lt., Zarasų rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2013–2017 metų programos priemonėms įgyvendinti - 10,0 tÅ«kst. Lt., Dusetų seniÅ«nijai mažojo karjero Maskvyčių k., Dusetų sen. rekultivavimui - 15,0 tÅ«kst. Lt., ekologiniams spaudiniams prenumeruoti - 3,4 tÅ«kst. Lt., miško sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, naudotojams, įgyvendinusiems žalos prevencines priemones, kuriomis jie siekė išvengti medžiojamųjų gyvÅ«nų daromos žalos miškui - 46,8 tÅ«kst. Lt., kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonėms įsigyti - 10 tÅ«kst. litų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-5 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2013-2015 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“.
            Patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės 2013-2015 metų strateginis veiklos planas.
   Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 14, nebalsavo – 1.
 
T-6 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto tvirtinimo“.
Patvirtintas rajono Savivaldybės 2013 metų biudžetas. Bendrą pajamų suma – 47360,7 tÅ«kst. Lt, iš jų 1135,1 tÅ«kst. Lt skolintos lėšos. Bendra asignavimų suma – 47360,7 tÅ«kst. Lt, iš jų – 19184,2 tÅ«kst. Lt darbo užmokesčiui ir 3320,5 tÅ«kst. Lt turtui įsigyti.
Patvirtintas biudžetinių įstaigų pajamų planas už suteiktas paslaugas ir įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą - 560,3 tÅ«kst. Lt. Administracijos direktoriaus rezervas - 13,5 tÅ«kst. Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 14, nedalyvavo balsavime -1.
 
T-7 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniÅ«nijų 2013 metų veiklos programų tvirtinimo“.
Patvirtintos 2013 metų Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės, Antazavės, Degučių, Dusetų, Imbrado, Salako, Suvieko, Turmanto, Zarasų ir Zarasų miesto seniÅ«nijų veiklos programos.  
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 12, susilaikė – 2, nusišalino – 1, nebalsavo – 3.
 
T-8 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių 2012 metų ataskaitų“.
            Pritarta Zarasų rajono savivaldybės švietimo įstaigų: Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos, Zarasų r. Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazijos, Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos, Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos, Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos, Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos, Zarasų meno mokyklos, Zarasų rajono Dusetų meno mokyklos, Zarasų sporto centro, Zarasų švietimo centro direktorių 2012 metų veiklos ataskaitoms.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-9 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus švietimo įstaigose patvirtinimo“.
            Patvirtintas didžiausias leistinas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičius švietimo įstaigose: Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazijoje – 61,73, iš jų – 1,75 socialinio pedagogo; Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje – 25,9, iš jų – 1 socialinio pedagogo; Antazavės Juozo Gruodžio vidurinėje mokykloje – 29,5, iš jų – 1 socialinio pedagogo; Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje – 41,41, iš jų – 1 socialinio pedagogo; Salako pagrindinėje mokykloje – 34,4, iš jų – 0,5 socialinio pedagogo; Turmanto pagrindinėje mokykloje – 27,3, iš jų – 0,75 socialinio pedagogo; Zarasų „Santarvės“ pradinėje mokykloje – 27,5, iš jų – 1 socialinio pedagogo; Zarasų „Lakštingalos“ mokykloje – 55,23, iš jų – 1 socialinio pedagogo; Zarasų meno mokykloje – 5,5; Dusetų meno mokykloje – 4,5; Zarasų sporto centre – 8,5; Zarasų švietimo centre – 6,75.
           Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 14, susilaikė – 3, nebalsavo – 1.
 
T-10 „Dėl Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos“.
              Pritarta  Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-11 „Dėl Antazavės vaikų globos namų direktoriaus Kęstučio Ražano tarnybinio atlyginimo (koeficientais) pakeitimo, tarnybinio atlyginimo ir tarifinio atlygio priedų nustatymo bei 2012 m. gruodžio 21 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-293 „Dėl tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Zarasų rajono mokyklų ir vaikų globos namų vadovams“ 1.9. punkto pripažinimo netekusio galios“.
            Kęstučiui Ražanui, Antazavės vaikų globos namų direktoriui, nustatytas 29,2 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinis atlyginimas (koeficientais) bei 15 procentų tarnybinio atlyginimo ir tarifinio atlygio (už kontaktines valandas, skirtas vadovauti sporto bÅ«reliui) priedas.
 Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17, nebalsavo - 1.
                                                                         
T-12 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių kultÅ«ros įstaigų direktorių 2012 metų veiklos ataskaitų“.
           Pritarta Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių kultÅ«ros įstaigų: Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centro, Zarasų krašto muziejaus, KultÅ«ros centro Dusetų dailės galerijos direktorių 2012 metų veiklos ataskaitoms.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18. 
 
T-13 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš rajono Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus kultÅ«ros įstaigose patvirtinimo“.
               Patvirtintas didžiausias leistinas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičius rajono Savivaldybės biudžetinėse kultÅ«ros įstaigose: Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centre – 45; Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje – 55; Zarasų krašto muziejuje – 9,75; KultÅ«ros centre Dusetų dailės galerijoje – 14.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 14, nebalsavo – 2, susilaikė – 1, nusišalino – 1.
 
T-14 „Dėl Salako bendruomenės centro direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos“.
Pritarta Salako bendruomenės centro direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.            
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius - 18. Už – 18.
 
T-15 „Dėl Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininko 2012 metų veiklos ataskaitos“.
            Pritarta Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininko 2012 metų veiklos ataskaitai.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-16 „Dėl tarnybinio atlyginimo (koeficientais) pakeitimo ir nustatymo Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkui Aloyzui Varžgaliui“.
             Aloyzui Varžgaliui, Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkui, nustatytas 23,2 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinis atlyginimas (koeficientais).
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-17 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš rajono Savivaldybės biudžeto, didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“.
Patvirtintas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš rajono Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičius Zarasų rajono savivaldybės administracijoje – 150.
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, didžiausio leistino skaičiaus nustatymo“ buvo nustatytas rajono Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų didžiausias leistinas skaičius 174.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 14, nebalsavo -1, susilaikė -3.
 
T-18 „Dėl pritarimo Zarasų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiÅ«ros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai“.
            Pritarta Zarasų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiÅ«ros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai.  
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 14, susilaikė – 2, nebalsavo - 1.
 
T-19 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai dėl visuomenės sveikatos priežiÅ«ros paslaugų teikimo Zarasų rajono savivaldybėje“.
PritartaZarasųrajono savivaldybėsirUkmergėsrajonosavivaldybėsbendradarbiavimo sutarčiai dėl visuomenės sveikatos priežiÅ«ros paslaugų teikimo Zarasų rajono savivaldybėje.   
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-20 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Zarasų rajono ugdymo įstaigose atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą bei atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Zarasų rajono ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Papildytas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-203 „Dėl Zarasų rajono ugdymo įstaigose atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą bei atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Zarasų rajono ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas tvarkos aprašas. Jis papildytas 4.7.6 ir 6-1 punktais.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 13, susilaikė – 2,  nebalsavo – 2.
 
T-21 „Dėl įsipareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams) Zarasų rajono savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
            Patvirtintas įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams) Zarasų rajono savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašas.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 16, nebalsavo - 1.
 
T-22 „Dėl Zarasų rajono Dusetų vaikų lopšelio - darželio „Sartukas“, reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Zarasų r. Kazimiero BÅ«gos gimnazijos nuostatų patvirtinimo“.
Taryba nusprendė nuo2013m.gegužės1d.reorganizuotijungimobÅ«du-ZarasųrajonoDusetų vaikųlopšelį - darželį „Sartukas“ prijungiantprie Zarasųr.DusetųKazimieroBÅ«gosgimnazijosir joje įsteigti ikimokyklinio ugdymogrupę.
Patvirtintas Zarasų rajonoDusetų vaikų lopšelio - darželio „Sartukas“ reorganizavimo prijungimo bÅ«du prieZarasų r. Dusetų Kazimiero BÅ«gosgimnazijos sąlygųaprašas.
Pakeistas Zarasų r. Dusetų specialiojo ugdymo skyriaus buveinėsadresasiš„Vienažindžiog.19a,Dusetos,Zarasųr.“į„Vytautog.29 A, Dusetos,Zarasų r.“ ir pavadinimasį„Zarasųr.DusetųKazimieroBÅ«gosgimnazijosugdymoskyrius „Sartukas“.
Patvirtinti Zarasų r.Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazijos nuostatai.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 13, susilaikė -2, nebalsavo - 1.
 
T-23 „Dėl pritarimo projektams „Antalieptės bažnyčios koplyčios tvarkomieji paveldsosaugos darbai“, „Dusetų Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios varpinės avarinės bÅ«klės šalinimas“, „Samanių kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba“, „SadÅ«nų kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba“.
Pritarta projektams, numatomiems įgyvendinti ES fondų lėšomis pagalLietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“: ,,Antalieptės bažnyčios koplyčios tvarkomieji paveldosaugos darbai“, „Dusetų Švenčiausios Trejybės bažnyčios varpinės avarinės bÅ«klės šalinimas“, „Samanių kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba“, „SadÅ«nų kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba“.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-24 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl techninio projekto „Universalaus daugiafunkcinio centro Turmanto miestelyje, Zarasų rajone įkÅ«rimas“ 1 punkto pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl techninio projekto „Universalaus daugiafunkcinio centro Turmanto miestelyje, Zarasų rajone įkÅ«rimas“1 punktas, kuriame išdėstyta - „Pritarti techninio projekto „Universalaus daugiafunkcinio centro Turmanto miestelyje, Zarasų rajone įkÅ«rimas“ rengimui ir pavesti atlikti šių darbų užsakovo funkcijas Zarasų rajono savivaldybės administracijai“.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-25 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšÅ³ naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšÅ³ naudojimo tvarkos aprašas.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 15, susilaikė – 1.
 
T-26 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 metų gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl kultÅ«ros centro Dusetų dailės galerijos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“.
            Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T-182 ,,Dėl KultÅ«ros centro Dusetų dailės galerijos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“.
            Šio sprendimo pagrindu, KultÅ«ros centras Dusetų dailės galerija, atsižvelgdama į organizuojamų renginių profesionalumą, galės teikti mokamas skirtingo nominalo bilietų pardavimo paslaugas. Tokiu bÅ«du lengviau bus organizuoti įvairius kultÅ«ros, meno, profesionalių meno kolektyvų ir atlikėjų pasirodymus rajono gyventojams ir svečiams.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-27 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn“.
            Taryba sutiko perimti Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms ir priskirtosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Ugdymo plėtotės centro patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-28 „Dėl patalpų, esančių vaikų konsultacijos pastate, MalÅ«no g. 4, Zarasuose, ir pirties pastate, Smėlynės g. 31, Zarasuose nuomos“.
             Nuspręsta išnuomoti viešo konkurso bÅ«du 10 metų laikotarpiui komercinei, administracinei ir aptarnavimo veiklai vykdyti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą: 5,49 kv. metrų ploto patalpas, esančias vaikų konsultacijos pastate MalÅ«no g. 4, Zarasuose ir 25,30 kv. metrų ploto patalpas, esančias pirties pastate Smėlynės g. 31, Zarasuose.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 15, nebalsavo – 1.
 
T-29 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimui“.
Taryba sutiko perimti Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai funkcijai (informacinės visuomenės plėtrai) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį, Turto valdymo ir Å«kio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą – kompiuterius su programine įranga.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 16, nebalsavo - 1.
 
T-30 „Dėl valstybės turto nurašymo“.
            Nuspręsta nurašyti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos bei Zarasų r. Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazijos patikėjimo teise valdomą turtą.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 16, nebalsavo - 1.
 
T-31 „Dėl Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų perdavimo panaudos pagrindais valdyti, ir naudotis jomis Zarasų sporto centrui“.
Nuspręsta nuo 2013 m. gegužės 31 d. Savivaldybės biudžetinei įstaigai Zarasų sporto centrui   10 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos patikėjimo teise valdomas 916,08 kv. metrų ploto patalpas, esančias P. Širvio g. 7/14, Zarasuose kÅ«no kultÅ«ros ir sporto plėtojimui.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 16, susilaikė – 1.
 
T-32 „Dėl pripažinto avariniu ir nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti nekilnojamojo turto, esančio D. Bukonto g., 3, Zarasuose, nurašymo ir likvidavimo“.
Nuspręsta nurašyti pripažintą avariniu ir nereikalingu Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą, esantį D. Bukonto g. 3, Zarasuose - 102 kv. metrų ploto Å«kinį pastatą su priklausiniu (12,24 kv. metrų ploto kiemo rÅ«sį).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 14, susilaikė - 2.
 
T-33 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos lenkų sąjungos Zarasų rajono skyriui“.
Visuomeninės organizacijos filialui Lietuvos lenkų sąjungos Zarasų rajono skyriui 10 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti perduotos Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos 53,60 kv. metrų ploto patalpos, esančias kultūros namų pastate Tilžės g. 1, Turmanto mstl., Zarasų r. Lietuvos lenkų sąjungos Zarasų rajono skyriaus įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 15, susilaikė - 1.
 
T-34 „Dėl patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Zarasų r. Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazijai“.
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise perduotas Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-35 „Dėl automobilio perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybai“.
Savivaldybės biudžetinei įstaigai Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotas Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas materialusis turtas – automobilis „Opel Zafira“.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-36 „Dėl pritarimo projektui „Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazijos patalpų dalies pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms“.
Pritarta projektui „Dusetų K.BÅ«gos gimnazijos patalpų dalies pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms“ ir nuspręsta prisidėti rajono Savivaldybės lėšomis prie projekto finansavimo ir skirti ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Pavesta Zarasų rajono savivaldybės administracijai teikti projekto „Dusetų K.BÅ«gos gimnazijos patalpų dalies pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms“ paraišką, atlikti paprastojo remonto darbų užsakovo funkcijas ir rengti kitus reikalingus dokumentus.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 15, nebalsavo - 2.
 
T-37 „Dėl nario į Utenos apskrities regioninės plėtros tarybą delegavimo“.
Nuspręsta Į Utenos apskrities regioninės plėtros tarybą deleguoti Zarasų rajono savivaldybės tarybos narį Arvydą Steponavičių ir įgalioti atstovauti rajono Savivaldybės interesams.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-38 „Dėl techninio projekto „Universalaus daugiafunkcinio centro Turmanto mstl., Zarasų rajone Turmanto pagrindinėje mokykloje įkÅ«rimo supaprastintas projektas“ perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Zarasų rajono savivaldybės administracijai“.
Zarasų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotas Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu į Zarasų rajono Turmanto pagrindinės mokyklos apskaitą įtrauktas ilgalaikis materialusis turtas – techninis projektas „Universalaus daugiafunkcinio centro Turmanto mstl., Zarasų rajone Turmanto pagrindinėje mokykloje įkÅ«rimo supaprastintas projektas“ (Objekto pavadinimas: „Universalaus daugiafunkcinio centro Turmanto mstl., Zarasų rajone Turmanto pagrindinėje mokykloje įkÅ«rimas).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 15, susilaikė - 1.
 
T-39 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Zarasų rajone, Dusetų seniÅ«nijoje, Vencavų, Naujasodžio, Brogiškių, Šlapių kaimuose, Salako seniÅ«nijoje, Kiemionių kaime, Kaštonų gatvės Zarasų rajone, Antazavės seniÅ«nijoje, Šniukštų kaime ir Vasaknų, Melioratorių gatvių Dusetų seniÅ«nijoje, Užtiltės kaime geografinių charakteristikų keitimo“.
Taryba suteikė Vencavų kaimo (Dusetų seniÅ«nija) gatvėms Vencavo, MalÅ«no pavadinaimus, Naujasodžio kaimo (Dusetų seniÅ«nija) gatvėms MalÅ«no, Vencavo, Kranto pavadinimus, Brogiškių kaimo (Dusetų seniÅ«nija) gatvėms Indrajos, Žiego pavadinimus, Šlapių kaimo (dusetų seniÅ«nija) gatvei Vasaknų pavadinimą, Kiemionių kaimo (Salako seniÅ«nija) gatvėms Marių, Pakrantės pavadinimus, Šniukštų kaimo (Antazavės seniÅ«nija) gatvei Pušyno pavadinimą.     
Pakeistos Šniukštų kaimo (Antazavės seniÅ«nija) Kaštonų gatvės, Užtiltės kaimo (Dusetų seniÅ«nija) Vasaknų, Melioratorių gatvių geografinės charakteristikos.   
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-40 „Dėl Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijos pirmojo maksimalios plėtros varianto patvirtinimo“.
                      Patvirtintas Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijos pirmasis plėtros variantas. Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainės www.zarasai.lt srities „Teritorijų planavimas ir architektÅ«ra“ dalyje „Bendrieji ir specialieji planai“.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 15, susilaikė -1.
 
T-42 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo didinimo galimybių studijos tvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-128 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo didinimo galimybių studijos tvirtinimo“ patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo didinimo galimybių studijos 4 priedas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-43 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės plėtros 2008-2013 m. strateginio plano tvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės plėtros 2008-2013 metų strateginio plano, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. T- 28 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės plėtros 2008-2013 m. strateginio plano tvirtinimo“ 3 prioriteto „Inžinierinės infrastruktÅ«ros vystymas ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas“ 3.2 tikslo „Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę“ 3.2.1 uždavinio „Plėtoti gyvenamojo bÅ«sto fondą, pritaikyti pastatus bendruomenės poreikiams“ 3.2.1.1. priemonė „Renovuoti daugiabučius pastatus“.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 15, nebalsavo - 1.
 
T-44 „Dėl programos „Zarasų Enervizija“ įgyvendinimo administratoriaus ir papildomos finansinės paramos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams įgyvendinti skyrimo“.
             Skirta 5 proc. papildoma finansinė parama iš Ignalinos programos lėšÅ³ šiems daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams Zarasuose įgyvendinti: Dariaus ir Girėno g. 41/13, S.Nėries g. 1/9, P.Širvio g. 24, Vilniaus g. 18A, Vytauto g. 9, Vytauto g. 11, Vytauto g. 13/14, Vytauto g. 50A, Vytauto skg. 5, Vytauto skg. 8.
Papildoma 5 proc. finansinė parama iš rajono Savivaldybės biudžeto lėšÅ³ skirta daugiabučio namo, esančio Šaltinių g. 6, Dimitriškių k., Zarasų rajone, atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 13, nusišalino – 1, nebalsavo - 2.
 
T-45 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 25 d. sprendimo nr. T-183 „Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T-183 „Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui“. Išbrauktas šio sprendimo 1.1.11 papunktis ir papildytas                 naujais 1.3, 1.3.1, 1.3.2 punktais. Pritarta projektams „Prieplaukų Zaraso ežere statyba ir jų pritaikymas rekreacinės žuvininkystės plėtrai“, „Prieplaukos įrengimas Zaraso ežero pakrantėje ir jos pritaikymas rekreacinės žuvininkystės plėtrai“, numatomiems įgyvendinti ES fondų lėšomis pagal Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės strategijos I prioriteto „Žuvininkystės plėtra“ priemonę „Žuvininkystės ir turizmo infrastruktÅ«ros vystymas“.: 
 Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 14, susilaikė – 1, nebalsavo - 1.
 
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt srityje „Teisinė informacija“

Zarasų rajono savivaldybė 2013-03-13 13:17:38
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?