2020 m. balandžio 10 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Vyko socialinių partnerių, dirbančių su vaikais, šeimomis, tarpinstitucinis pasitarimas

Sausio 7 d. Zarasų rajono savivaldybės administracija, siekiant darnesnio bendradarbiavimo, organizavo socialinių partnerių, dirbančių su vaikais, šeimomis tarpinstitucinį pasitarimą.


Pasitarime dalyvavo ir rajono specialistams pristatė nuo šių metų įsigaliojusius Vaiko teisių pagrindų įstatymo pakeitimus Utenos apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Irena Gaigalienė. Buvo akcentuota, kad pakeitimai atlikti siekiant išlaikyti biologinės šeimos prioritetą, pagalbos priemonių viršenybę prieš valstybės prievoles. Vaiko paėmimas iš šeimos yra taikomas tik kraštutiniu atveju ir apskritai stengiamasi, kad intervencija į šeimą būtų kuo mažesnė. Pagrindinis dėmesys skiriamas šeimų stiprinimui ir visų reikalingų pagalbos priemonių ir paslaugų teikimui. Kaip akcentavo vedėja I. Gaigalienė, veiksminga paslauga šeimai – čia ir dabar, po kelių mėnesių jos jau gal nereikės.


Nuo sausio 1 d. nebeliko grėsmės vaikui lygių nustatymo – pereita prie vaiko ir šeimos poreikių vertinimo. Jeigu šeimai ar vaikui bus nustatomas pagalbos poreikis, tuomet savivaldybė teiks pagalbą. Jeigu Vaiko teisių apsaugos specialistai nustatys vaikui apsaugos poreikį, tuomet bus taikomas naujas laikinosios priežiūros institutas – vaikas iš tėvų nebus paimamas, bet saugumas bus užtikrintas padedant giminaičiams, artimiems asmenims ar perkeliant vaiką su tėvais, vienu iš tėvų į krizių centrą. Kiekvienu atveju gavus pranešimą apie Vaiko teisių pažeidimą, atliekamas vaiko situacijos vertinimas. Taikant vaikui laikinąją priežiūrą, sudaromos sutartys tarp šeimos ir laikinosios priežiūros vykdytojo. O su šeima tuomet dirba atvejo vadybininkas ir mobili komanda (socialinis darbuotojas, psichologas ir priklausomybių konsultantas). Išauga ir tėvų teisės. Apsunkinus vaiko paėmimą iš tėvų kartu nustatoma teisė tėvams pasinaudoti nemokama advokato paslauga teisme, jeigu laikinoji priežiūra nedavė vaisių ir nutariama kreiptis į teismą dėl vaiko paėmimo iš tėvų.


Nuo šių metų įvyko pasikeitimai ir Atvejo vadybos tvarkos apraše, kuris nustato vaiko ir jį auginančio atstovo pagal įstatymą ar jo besilaukiančių asmenų, fizinio asmens, vykdančio laikinąją priežiūrą, atvejo vadybos inicijavimo ir taikymo, atvejo nagrinėjimo, pagalbos vaikui ir šeimai poreikių vertinimo, kompleksinės pagalbos plano sudarymo ir įgyvendinimo, šeimos stebėsenos, atvejo vadybos proceso užbaigimo, atvejo vadybos koordinavimo tvarką. Pasikeitimus atvejo vadybos procese pristatė Zarasų rajono Socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Paliūnienė.


Pasitarimo pabaigoje Ignalinos rajono savivaldybės visuomenes sveikatos biuro Zarasų skyriaus sveikatos stiprinimo specialistė Svetlana Vilkauskienė susirinkusiems plačiau papasakojo apie Ankstyvosios intervencijos programą, taikomą jauniems asmenims nuo 14 iki 21 metų, kurie eksperimentuoja ir nereguliariai vartoja alkoholį, narkotikus. Specialistė paaiškino programos tikslus, vykdymo tvarką, siuntimo dalyvauti programoje tvarką.

 

Parengė Zarasų rajono savivaldybės administracijos
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
Nijolė Bikulčienė 

Nuotraukos

Svetlana Veikšrienė 2020-01-10 15:34:57