2021 m. balandžio 18 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija patvirtino rekomendacines gaires savivaldybių tarybų nariams dėl galimų interesų konfliktų valdymo

Atsižvelgiant į išskirtinę savivaldybių tarybų veiklos skaidrumo užtikrinimo svarbą, savivaldybių tarybų narių paklausimus Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (toliau – VTEK), atsirado poreikis įvertinti aktualiausias interesų konfliktų grėsmes savivaldybių tarybų veikloje, išryškinti rizikingiausias sritis, kuriose VTEK gali suteikti metodinę pagalbą savivaldybių tarybų nariams, siekiant išvengti ViešÅ³jų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – VPIDÄ®) pažeidimo ir tuo pačiu suteikti pagalbą užtikrinant visuomenės pasitikėjimą vietos savivalda. Tuo tikslu VTEK, įvertinusi gaunamus paklausimus, atliktų tyrimų medžiagą parengė Rekomendacines gaires (toliau – Gairės) interesų konfliktų prevencijai savivaldybių tarybų narių veikloje. Gairėse yra išskirtos situacijos, kuriose savivaldybių tarybų nariams dažniausiai atsiranda abejonių dėl interesų konflikto grėsmės ir pateikta VTEK nuomonė dėl tinkamo interesų konflikto valdymo, rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, LVAT apibendrinta praktika vertinant VPIDÄ® nuostatų pažeidimus savivaldybių tarybų narių veikloje. VTEK, įvertinusi gaunamus paklausimus, atliktų tyrimų medžiagą, teismų praktiką išskyrė dažniausiai savivaldybių tarybų nariams abejones dėl galimo interesų konflikto keliančias situacijas (savivaldybių tarybų sprendimus) ir pateikė rekomendacijas nuo kokių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo privalu nusišalinti.


Su rekomendacinėmis gairėmis susipažinti galima www.vtek.lt arba paspaudus nuorodą: https://vtek.lt/wp-content/uploads/2021/02/VTEK_Gaires_savivaldybiu_tarybu_nariams_2021.pdf
 

 

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus informacija


Svetlana Veikšrienė 2021-02-09 16:54:43