2019 m. gegužės 21 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Skelbiamas Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos projektų finansavimo konkursas. Paraiškos priimamos nuo 2019 m. balandžio 30 d. iki 2019 m. gegužės 29 d.

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimas įgauna pagreitį

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės 2016 metų birželio 10 d. patvirtintoje strategijoje „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“  numatytas strategijos įgyvendinimo laikotarpis yra nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 1 d.
 
Strategijoje yra numatyti du prioritetai. Pirmasis – „Kaimo vietovių konkurencingumo ir patrauklumo didinimas“, antrasis, kuriam skirta 75 proc. strategijos lėšų – „Ekonominės veiklos įvairinimas ir plėtra“. Būtent šio prioriteto septyniomis priemonėmis numatyta strategijos įgyvendinimo laikotarpiu sukurti ne mažiau, kaip 27 darbo vietas.
 
Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės strategija yra dvisektorė, t.y. lėšos strategijai įgyvendinti finansuojamos iš dviejų Europos fondų – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF). Tai sąlygojo, kad stretegijos II-ojo prioriteto septynios priemonės susietos su abiejų fondų finansavimu. Penkios priemonės finansuojamos iš EŽŪFKP ir dvi iš EJRŽF.
 
Pagal priemones „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“, ”Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ numatoma sukurti ne mažiau, kaip 11 darbo vietų. Vietos projektų paraiškas gali teikti fiziniai asmenys, ūkininkai, juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės įmonės.
Pagal priemonę „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ gali teikti įvairių teisinių formų: bendrijos, bendrovės, kooperatyvai, savitarpio draudimo įmonės, asociacijos, susivienijimai, fondai ir kt. (išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas bei įstaigas, viešojo sektoriaus organizacijas ir kitas organizacijas). Pagal šią priemonę suplanuotos įkurti 2 darbo vietos.
Paraiškas pagal priemonę „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“ gali teikti Viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų įstatymą. Pagal šią priemonę suplanuotos įkurti 4 darbo vietos.
 
Paraiškas pagal priemonę „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“ gali teikti fiziniai asmenys, ūkininkai; juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės įmonės. Pagal šią priemonę suplanuotos įkurti 8 darbo vietos.
Paraiškas pagal priemonę „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ gali teikti Viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Labdaros ir paramos fondų ir Viešųjų įstaigų įstatymus. Pagal šią priemonę suplanuotos įkurti 2 darbo vietos.
 
Pagal Zarasų-Visagino regiono dvisektorės vietos plėtros strategiją „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ 2018 m. lapkričio 20 dienai pasirašytos 4 vietos projektų įgyvendinimo sutartys.
 
Savo projektus, kurių bendra paramos vertė yra 112 834,49 Eur, pradėjo įgyvendinti du fiziniai asmenys, viena uždaroji akcinė ir viena žemės ūkio bendrovės. Įgyvendinus vietos projektus bus sukurtos 4 darbo vietos.
 
Dar septyniems projektams, kurių bendra paramos vertė yra 333 544,29 Eur, šiuo metu atliekamos vertinimo procedūros. Įgyvendinus šiuos projektus, subjektai planuoja įkurti ne mažiau 10 darbo vietų.
 
Zarasų – Visagino regiono VVG informacija 

2018-11-26 10:33:56