2023 m. rugsėjo 24 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Zarasų laisvės kovų dalyviams atminti paminklo idėjos įgyvendinimas

Zarasų rajono savivaldybė

Zarasų rajono savivaldybės taryba 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-135 „Dėl Laisvės kovų įamžinimo nuolatinės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ sudarė nuolatinę Laivės kovų įamžinimo komisiją (toliau – Komisija), kurios pirmininku išrinktas Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Rimantas Jurevičius. 2018 m. rugsėjo 25 d. Komisijos posėdžio metu rajono Savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas pasiÅ«lė inicijuoti naujo paminklo Laisvės kovų dalyviams Zarasų mieste projektą. Benjamino Sakalausko manymu, paminklas turėtų stovėti Zarasų mieste, lankomoje erdvioje vietoje. Taip pat jis pasiÅ«lė raštu teikti rajono Savivaldybės merui Nikolajui Gusevui siÅ«lymą finansuoti paminklo Laisvės kovų dalyviams projektą.

 

Komisijos pirmininkas Rimantas Jurevičius 2018 m. rugsėjo 11 d. komisijos posėdyje dar kartą akcentavo Laisvės kovų dalyvių pagerbimo svarbą ir posėdžio metu pasiūlė komisijai inicijuoti paminklo Laivės kovų dalyviams projektą ir pritarti kitiems rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus Benjamino Sakalausko pasiūlymams. Komisija posėdžio protokolu Nr. L(9.45)-64 patvirtino komisijos narių siūlymus.

 

2018 m. gruodžio 13 d. posėdžio protokolu Nr. L(9.45)-102 Komisija nutarė dėl inicijavimo paminklo Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui ir Zarasų rajono laisvės kovų dalyviams atminti.

 

2018 m. gruodžio 21 d. rajono Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Zarasų rajono tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. T-143 „Dėl 2017–2020 m. veiklos plano, skirto Lietuvos valstybės atkÅ«rimo šimtmečiui paminėti Zarasų rajono savivaldybėje, patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. XI-1996 „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos valstybės atkÅ«rimo šimtmečio metais“ ir 2018 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. XIII-1272 „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos nepriklausomybės kovų atminimo metais ir atsižvelgdama į Laivės kovų įamžinimo komisijos 2018 m. gruodžio 13 d. posėdžio protokolą Nr. L(9.45)-102, sprendimu Nr. T-245 (su vėlesniais pakeitimais) pritarė paminklo, skirto Zarasų rajono laisvės kovų dalyviams atminti, pastatymui Vytauto g. 1B Zarasų mieste (parkas tarp Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centro ir Zarasų Bažnyčios). Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, vykdydamas minėtą tarybos sprendimą, 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. I(6.6E)-317 (su vėlesniais pakeitimais) „Dėl Zarasų laisvės kovų dalyviams atminti paminklo idėjos ir jos projekto vizualizacijos sukÅ«rimo projekto konkurso vertinimo komisijos sudarymo“ sudarė komisiją, kuriai pavedė nupirkti minimo paminklo idėjos ir jos projekto vizualizacijos sukÅ«rimo paslaugas. Komisija atliko visas projekto konkurso pirkimo procedÅ«ras ir 2020-01-27 protokolu Nr. 12-11 bei vadovaujantis ViešÅ³jų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalimi, 55 straipsnio 8 dalimi ir Konkurso sąlygų 86, 87 ir 90 punktais, pripažino Gintario Juozo ČesiÅ«no pateiktą projekto idėją „Laisvės angelas“ Zarasų rajono laisvės kovų dalyviams atminti skvero ir paminklo idėjos sukÅ«rimo konkurso laimėtoju.

 

SkulptÅ«ros „Laisvės angelas“ autorius – skulptorius, dailininkas, dizaineris, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, profesorius Gintaris Juozas ČesiÅ«nas. Jo kÅ«ryba susideda iš įvairių tipų ir stilistikos bei medžiagų skulptÅ«rų ir tapybos.

 

Skulptorius gimė 1959 m. Baigė J. Naujalio meno mokyklos tradicinės skulptūros studijas, 1982 m baigė tuometį Vilniaus dailės institutą, pramoninio dizaino studijų programą ir įgijo dailininko-konstruktoriaus specialybę. 1995 m pradėjo dėstyti dizainą Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete, vėliau Kauno technikos universitete. Po metų Kauno technikos universitete įkūrė meninio projektavimo katedrą. Katedros vedėju dirbo 12 metų.

 

Gintaris Juozas ČesiÅ«nas išleido kelias knygas dizaino tema. Šiuo metu organizuoja ir dalyvauja parodose, simpoziumuose, pleneruose Lietuvoje ir užsienyje. Nemaža dalis darbų, paveikslų Airijoje, Kanadoje, JAV, Lenkijoje, Švedijoje, Australijoje.

 

Gintario Juozo ČesiÅ«no granito skulptÅ«ra – surištas Angelas kardu perkertantis pančius. Angelas – tai Lietuvos simbolis, kuris savyje talpina visų laisvės trokštančių žmonių, kovotojų, partizanų, žuvusių kovose, nukankintų priešÅ³ rėžimų, tremtų į Sibiro lagerius, genocido aukų atmintį.

 

Supančiotas, surištais sparnais, suveržtas diržais Angelas, tai – Lietuva, praradusi savo nepriklausomybę, represuota šalis. Pančiai – tai pavergėjų simbolis, kurie siekė sunaikinti Lietuvos identitetą, Bet Angelas išsivaduoja iš nelaisvės, išlaisvina sparnus, kalaviju perkerta jį varžančius pančius, taip simbolizuodamas išsivadavimą iš priespaudos, ir kylą į viršÅ³, į dangų, kur šviesu, kur atsiveria erdvės, kur žvilgsniu aprėpiama begalybė, kur galima laisvai kvėpuoti.

 

2021 m. gegužės 7 d. rajono Savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-96 „Dėl pritarimo Zarasų rajono laisvės kovų dalyviams atminti paminklo idėjai ir pavedimo Zarasų rajono savivaldybės administracijai“ pritarė Gintario Juozo ČesiÅ«no projekto Zarasų rajono laisvės kovų dalyviams atminti paminklo idėjai, kurios devizas – „Laisvės angelas“ ir pavedė Zarasų rajono savivaldybės administracijai organizuoti paminklo gamybos ir pastatymo darbus Vytauto g. 1 B, Zarasų mieste (sklypo kadastrinis Nr. 80/0008:141).

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. (I6.6 E)-242 „Dėl viešÅ³jų pirkimų komisijos sudarymo“ patvirtino viešÅ³jų pirkimų komisijos sudėtį ir nustatė nupirkti paminklo „Laisvės angelas“ sukÅ«rimo ir montavimo darbus.

 

ViešÅ³jų pirkimų komisija 2022 m. gegužės 11 d. komisijos posėdžio protokolu Nr. 12-56 (25.3) ir vadovaujantis konkurso sąlygų 47 punktu, pripažino Gintarį Juozą ČesiÅ«ną paminklo „Laivės angelas“ sukÅ«rimo ir montavimo viešojo pirkimo neskelbiamų derybų bÅ«du konkurso laimėtoju.

 

2022 m. gegužės 23 d. buvo pasirašyta paminklo „Laisvės angelas“ pagaminimo ir montavimo sutartis Nr. SR(6.68)-256. Ją pasirašÄ— Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas.

 

Zarasų rajono savivaldybės informacija


Zarasų rajono savivaldybė 2022-11-21 14:42:37
MERĖ
Renginių organizatoriams
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?