2020 m. rugpjūčio 8 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Zarasų „Lakštingalos“ mokykla skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Pareigybės lygis – A2.
Darbo krūvis – 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,76 - 8,55.


Darbo pobūdis: dalyvauti rengiant ir įgyvendinant mokyklos strateginį bei metinį veiklos planus; organizuoti ir koordinuoti ikimokyklinio ugdymo programos, pradinio ugdymo individualizuotos programos, pagrindinio ugdymo individualizuotos programos, socialinių įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimą; projektų rengimą ir vykdymą; stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo procesą, ugdymo kokybės rezultatus; koordinuoti metodinių grupių veiklą, teikti metodinę profesinę pagalbą pedagogams; vadovauti Vaiko gerovės komisijai; organizuoti ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą; organizuoti ir koordinuoti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą specialiųjų poreikių mokiniams; rengti statistinių duomenų ugdymo klausimais ataskaitas; savarankiškai vykdyti kitas mokyklos direktoriaus pavestas funkcijas.


Reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2. Pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas.
3. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
4. Geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus).
5. Mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis, programomis „MS Word“, „MS Exel“, „Power Point“.
6. Švietimo politikos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių ikimokyklinį, priešmokyklinį ir specialųjį ugdymą išmanymas.
7. Gebėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti reikalingus mokyklos vidaus dokumentus.
 

Privalumai:

1. Išmanyti specialiosios pedagogikos ir psichologijos pagrindus.
2. Gebėti dirbti su Mokinių registru, elektroniniu dienynu.
3. Turėti projektų rengimo ir dalyvavimo juose patirties.
4. Bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimas.
 

Dokumentų pateikimo būdas: elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
 

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Užpildytą pretendento anketą.
6. Įstaigos veiklos programą/strateginės veiklos gaires (apimtis iki penkių A4 formato puslapių).


Dokumentai teikiami iki birželio 23 d. elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).


Pretendentų atrankos būdas
– testas žodžiu (pokalbis). Atrinkti pretendentai bus pakviesti pokalbiui el. paštu ir telefonu.
Numatoma konkurso data – 2020-07-10.
Darbo pradžia - 2020-09-01.


Apie konkursą skelbiama Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje www.vtd.lt
Išsamesnė informacija telefonu (8 616) 32923 arba el. p. direktore@zarasudarzelis.lt  
 

Direktorė Rasa Jurevičienė

 

 

 


Svetlana Veikšrienė 2020-06-10 16:19:51