2020 m. gegužės 25 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Zarasų rajone kuriami bendruomeniniai vaikų globos namai ir vaikų dienos centrai

Zarasų rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centru „Kartų namai“, Zarasų rajono Sadūnų kaimo bendruomene, Turmanto rusų bendruomene, Salako bendruomene „Sakalas“ įgyvendina projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Zarasų rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas).


Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Zarasų rajone.


Projekto įgyvendinimo metu siekiama kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje. Institucinės globos pertvarka siekiama, kad be tėvų globos likusiems vaikams netektų augti valdiškuose globos namuose, kad būtų sudarytos galimybės augti šeimos modelio bendruomeniniuose vaikų globos namuose (toliau – BVGN), kurie užtikrins vaikų integraciją į bendruomenę bei augimą aplinkoje, artimoje šeimos aplinkai.


Projekto metu, integruojant beglobius vaikus į bendruomenę, siekiama ugdyti juos kaip pilnavertę, harmoningą asmenybę, užtikrinti visapusišką vaiko gerovę, auklėjimą ir priežiūrą bei saugią aplinką, tinkančią augti, vystytis ir tobulėti. Taip pat siekiama beglobiams vaikams diegti žmogiškąsias vertybes, ugdyti savarankiškumą, imtis priemonių, kad beglobiai vaikai nesijaustų kitokiais nei jų bendraamžiai, gyvenantys su tėvais (globėjais). Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsteigti dvejus BVGN Zarasų rajone.


Zarasų rajone, ypatingai kaimiškose vietovėse, yra nepakankama vaikų dienos priežiūros ir popamokinio ugdymo paslaugų bei jų prieinamumo sistema, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams trūksta bendruomeninių paslaugų. 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Zarasų rajone yra 1728 mokyklose besimokantys ir darželius lankantys vaikai. Vaikų dienos centrus lanko tik apie 120 rajono vaikų. Atsižvelgiant į šią situaciją, yra poreikis plėsti šią veiklą, didinti vaikų užimtumą, savarankiškumą, ugdyti socialinius ir buities įgūdžius, todėl Projekto metu planuojama įkurti keturis vaikų dienos centrus Zarasų rajone (Antazavėje, Sadūnuose, Turmante ir Salake).


Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas padės sumažinti stacionariose įstaigose gyvenančių vaikų skaičių ir prisidės prie to, kad nauji paslaugų gavėjai, šiuo metu negyvenantys globos įstaigose, nebepatektų į jas dėl išvystytų paslaugų bendruomenėje bei prisidės prie ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų visapusiško ugdymo, užimtumo didinimo, įtraukties į bendruomenę skatinimo.


Numatoma Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2021-06-30.


Bendra Projekto vertė 164.733,30 Eur, kuri finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.


 

Investicijų ir plėtros skyriaus informacija

 

 

 


Svetlana Veikšrienė 2019-12-20 11:42:42