2024 m. balandžio 23 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Zarasų rajono bendrojo ugdymo įstaigų ugdymo karjerai paslaugų teikimo apklausos rezultatų apžvalga

Zarasų švietimo pagalbos tarnyba vykdė apklausą „Ugdymo karjerai paslaugų teikimas Zarasų rajono bendrojo ugdymo įstaigose“. Jos metu apklausti 7-8 klasių ir I-IV gimnazinių klasių mokiniai. Šia apklausa buvo siekiama išsiaiškinti, kokių rezultatų pasiekta Zarasų bendrojo ugdymo įstaigose nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio iki 2023 m. gruodžio mėnesio įgyvendinus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ugdymo Karjerai projektą; atskleisti, ar karjeros specialistai suteikia mokiniams reikiamą pagalbą ir ko pageidaujama sėkmingam mokinių karjeros planavimui bei įgyvendinimui.
 
Apklausoje dalyvavo moksleiviai iš Zarasų rajono bendrojo ugdymo įstaigų: Zarasų „Ąžuolo“ ir Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazijų, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos, Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinės mokyklos. Savo nuomonę išreiškė 293 mokiniai (55 proc. visų mokinių) iš jų 59 proc. I-IV gimnazinių klasių mokiniai ir 64 proc. 7-8 klasių mokiniai.
 
Apibendrinus apklausos duomenis galima daryti išvadas, kad mokyklose įgyvendintas Ugdymo Karjerai projektas padeda mokiniams pažinti save (teigiamai atsakė 76 proc. mokinių), profesijų pasaulį ir karjeros galimybes (teigiamai atsakė 77 proc. mokinių). Net 52 proc. mokinių lankė ar šiuo metu lanko pamokas, dažnai renkasi užsiėmimus, kurie skirti karjeros kompetencijų ugdymui: savęs pažinimo, mokymosi ir darbo pasaulio pažinimo, karjeros planavimo ir įgyvendinimo.
 
Apklausa patvirtino, kad mokyklose dirbantys karjeros specialistai teikia mokiniams reikiamą pagalbą. Mokinių nuomone, ugdymo įstaigose vyksta šios ugdymo karjerai veiklos: karjeros paskaitos (pritaria – 48 proc. mok.), konsultacijos su karjeros specialistais (pritaria – 51 proc. mok.), mokiniai supažindinami su dalyko pritaikymu gyvenime (pritaria – 60 proc. mok.), vyksta susitikimai su aukštųjų ar profesinių mokyklų ir profesijų atstovais (pritaria – 61 proc. mok.), ekskursijos (pritaria – 74 proc. mok.), mokiniams suteikiama pagalba ieškant savanoriškos veiklos ar darbo vasarą (pritaria – 55 proc. mok.), sudaromas individualus karjeros planas (pritaria 43 proc. mok.).
 
Atsakydami į atvirus klausimus, mokiniai atskleidė, kokių ugdymo karjerai veiklų pageidauja, kurios aktualios sėkmingam karjeros planavimui ir įgyvendinimui: daugiau ugdymo karjerai pamokų, konsultacijų ir diskusijų, padėsiančių suprasti jų pašaukimą, daugiau užsiėmimų apie finansų valdymą, verslą, pinigų investavimo galimybes, daugiau susitikimų su aukštųjų ir profesinių mokyklų bei įvairių profesijų atstovais, ekskursijų į įmones.
 
Apklausa atskleidė ir trūkumus: ne visus mokinius vienodai pasiekia informacija, nes net 36 proc. mokinių nurodė, kad nežinojo apie savo teisę kreiptis į mokyklose dirbančius specialistus, kad retai vyksta Karjeros dienos (nurodė 15 proc. mok.).
 
Planuojant ugdymo karjerai veiklas bus atsižvelgta į apklausos metu išsakytus pageidavimus ir mokinių lÅ«kesčius: bus plačiau skleidžiama informacija apie ugdymo karjerai paslaugas, konsultacijų galimybę mokyklose, pravesti užsiėmimai apie finansų valdymo, verslo, pinigų investavimo galimybes, susitikimai su aukštųjų/profesinių mokyklų bei įvairių profesijų atstovais, kiekvienoje ugdymo įstaigoje organizuojama Karjeros diena.
 
 
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos
karjeros specialistė
Jurgita Jablonskienė
NuotraukosZarasų rajono savivaldybė 2024-03-01 14:41:32
MERĖ
Teikite dalyvaujamojo biudžeto projektų idėjų pasiūlymus!
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?