2020 m. liepos 10 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Zarasų rajono savivaldybės administracija organizuoja 1 (vieno) kambario butų pirkimą

Butai bus perkami Zarasų mieste, Dimitriškių ir Sarakiškio kaimuose, Zarasų seniūnijoje, Dusetų mieste bei Užtiltės kaime, Dusetų seniūnijoje, Zarasų rajone.
 
Pirkimas vykdomas vadovaujantis žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ ir butų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašu.
 
Socialinio būsto fondo plėtra finansuojama Europos Sąjungos ir Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Perkančioji organizacija: Zarasų rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188753461).
 
Adresas: Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37 155, faks. (8 385) 37 172, el. paštas info@zarasai.lt.
 
 Informaciją teikia: Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Ramutė Gaidamavičienė, tel. (8 385) 37 101, (8 385) 37 146, el. paštas ramute.gaidamavičiene@zarasai.lt.
 
Pirkimo dokumentai kandidatams bus išduodami nemokamai: rajono Savivaldybės internetiniame puslapyje www.zarasai.lt arba Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriuje, 310 kab., Sėlių a. 22, Zarasuose iki 2018 m. liepos 2 d. 11.00 val.
 
Pasiūlymas ir parduodamo buto dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Pateikimo terminas – iki 2018 m. liepos 2 d. 11.00 val.
 
Informacija apie pirkimą:
 
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
 
Butai perkami su visais komunaliniais patogumais.
 
Butai, esantys bendrabučio tipo, bendrų koridorių sistemos namuose gali būti perkami tik visiškai įrengti (su įrengta atskira virtuvės patalpa arba virtuvei pritaikyta erdve, vonios (dušo) ir tualeto patalpa), veikianti centralizuota šilumos, vandens tiekimo, kanalizacijos nuotekų sistema.
 
Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), įrengti pusrūsiuose, palėpėse, užstatytuose praėjimuose, nešildomi ar dalinai šildomi neperkami.
 
Kitos sąlygos nurodytos pirkimų dokumentuose.
 
Vertinimo kriterijai (eilės tvarka pagal svarbą):
 
1. Mažiausia kaina už 1 kv. metrą.
 
2. Bendra buto būklė.
 
3. Namo, kuriame yra butas, energinio naudingumo klasė.                
 
Kandidatas per skelbime nustatytą laiką kartu su pasiūlymu dalyvauti derybose pateikia:
                  
1. nekilnojamųjų daiktų (daikto), kurie siūlomi parduoti:
 
1.1. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas (pateikiamame iki 1992 m. pastatyto būsto nuosavybę patvirtinančiame dokumente – nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, turi būti nurodytas būsto fizinio nusidėvėjimo procentas);
 
1.2.dokumentą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl buto pardavimo (asmens dokumentas ar įgaliojimas);
 
1.3.kadastro duomenų bylos kopiją;
 
1.4. namo, kuriame siūloma pirkti butą, energinio naudingumo sertifikato kopiją arba nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, kuriame nurodyta pastato energinio naudingumo klasė;
 
1.5.bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka.

Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius 2018-06-18 10:06:18