2023 m. rugsėjo 24 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
 • Structure
 • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
 • lt kalba
 • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Zarasų rajono savivaldybės administracija skelbia ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto viešą nuomos konkursą

 Zarasų rajono savivaldybės administracija skelbia ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto viešÄ… nuomos konkursą:

Nuomos konkurso sąlygos:
 
Informacija apie turto valdytoją
Zarasų rajono savivaldybės administracija (į. k. 188753461, adresas – Sėlių a. 22, 32110 Zarasai)
Informacija apie nuomojamą turtą
Ilgalaikis materialusis turtas (pagal konkurso sąlygų 1 priedą) ir trumpalaikis materialusis turtas (pagal konkurso sąlygų 2 priedą) (toliau kartu vadinama – Turtas).
Turto naudojimo paskirtis ir ypatumai
Turtas išnuomojamas laboratorijų veiklai vykdyti.
Pradinis turto nuompinigių dydis
59,51 Eur per mėn. už visą nuomojamą Turtą (be PVM). Nuomotojas yra ne PVM mokėtojas.
Nuompinigių mokėjimo tvarka
Nuompinigiai mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos.
Informacija apie delspinigių dydį už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą
Nuomininkas, per sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
Turto nuomos sutarties trukmė (terminas)
Iki 2032 m. vasario 14 d.
Konkurso dalyvių registravimo ir nuomos konkursui skirtų dokumentų priėmimo vieta ir laikas
Konkurso dalyviai registruojami ir nuomos konkursui skirti dokumentai priimami iki 2022 m. rugpjūčio 22 d. 11 valandos adresu Zarasai, Sėlių a. 22, 314 kab.
Atsakingas asmuo –  Ramutė Gaidamavičienė,
tel. (8 385) 37146, el. p. [email protected]
Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo sąskaitos, į kurią turi bÅ«ti sumokėtas pradinis įnašas, rekvizitai
Pradinis įnašas 178,53 Eur (be PVM), kuris lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, turi bÅ«ti sumokėtas iki paraiškos pateikimo, prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu, į Zarasų rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188753461) sąskaitą Nr. LT657300010002614394, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.
Turto apžiūros sąlygos
ApžiÅ«rėti turtą galima nuo paskelbimo dienos spaudoje iki 2022 m. rugpjūčio 19 d. 14 val. Dėl apžiÅ«ros laiko bÅ«tina iš anksto paskambti ir suderinti laiką su atsakingu už nuomojamo turto apžiÅ«rą darbuotoju –  Ramute Gaidamavičiene,
tel. (8 385) 37146, el. p. [email protected]
Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas
Komisijos posėdis įvyks adresu Zarasai, Sėlių a. 22, 314 kab., 2022 m. rugpjūčio 22 d. 14.00 val.
Dokumentai, kuriuos konkurso dalyvis privalo pateikti nuomos konkursui
Asmenys, ketinantys dalyvauti nuomos konkurse, pateikia:
-      finansų įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas pradinis įnašas;
-      užklijuotą voką, ant kurio turi bÅ«ti užrašytas išnuomojamo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, taip pat ant voko konkurso dalyvis nurodo savo vardą ir pavardę (jei fizinis asmuo), pavadinimą (jei juridinis asmuo) ir adresą.
 
Užklijuotame voke turi bÅ«ti pateikti šie dokumentai:
1. Paraiška, kurioje turi bÅ«ti nurodyta:
1.1.konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir asmens kodas, nurodant, kad paraišką pateikusio asmens duomenys gali bÅ«ti panaudoti tik sudarant paraiškoje nurodyto turto nuomos sutartį (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
1.2.prašomo išnuomoti turto pavadinimas, adresas ir plotas;
1.3.paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;
1.4.konkretus siūlomas nuompinigių dydis;
1.5.konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią turto nuomos komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašÄ…, rekvizitai.
2. Juridinio asmens steigimo faktą patvirtinančio dokumento (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo ar kito atitinkamo dokumento) kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims).
3. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.
Kita informacija ir papildomi reikalavimai
1.    ViešÄ… nuomos konkursą vykdo turto valdytojo sudaryta Komisija vadovaudamasi Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. T-121 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, ir nuompinigių už Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo bei įgaliojimų suteikimo priimti sprendimus dėl savivaldybės materialiojo turto nuomos“  ir šiomis konkurso sąlygomis.
2.    Informacija apie vykdomą viešÄ… nuomos konkursą skelbiamavietiniame laikraštyje ir rajono Savivaldybės internetiniame puslapyje www.zarasai.lt.
___________
 

 

Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto viešo nuomos
konkurso sąlygų
1 priedas
 
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO
SĄRAŠAS
 
Eil. Nr.
Turto pavadinimas
Kiekis
Inventorinis Nr.
Vieneto įsigijimo savikaina, Eur
Bendra įsigijimo savikaina, Eur
Bendra likutinė vertė
2022-06-30, Eur
 1.  
Mixeris 820 prie hematologinio aparato SWELAB
1
01371035
823,39
823,39
0,00
 1.  
Mikroskopas BA200
1
01663387
947,93
947,93
0,00
 1.  
Mikroskopas BA300
1
01663388
1378,30
1378,30
0,00
 1.  
Laboratorinis stalas
10
Nuo 01664342
iki 01664351
438,77
4387,70
0,00
 1.  
Traukos spinta
3
Nuo 01667352
iki 01667354
1165,43
3496,29
0,00
Iš viso:
16
x
x
11033,61
0,00
____________________

 

Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto
viešo nuomos konkurso sąlygų
2 priedas
 
TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO
SĄRAŠAS
 
Eil. Nr.
Turto pavadinimas
Kiekis, vnt.
Vieneto kaina, Eur
Bendra įsigijimo vertė, Eur
 1.  
Rūbų spinta
2
64,585
129,17
 1.  
Sekcija
1
59,95
59,95
 1.  
Minkštasuolis 160 (3-jų vietų)
1
142,49
142,49
 1.  
Spintelė rūbams
3
101,3667
304,10
 1.  
Kompiuterinis stalas su mobiliuoju stalčių konteineriu
2
126,855
253,71
 1.  
Šaldytuvas „Snaigė“ RF 310.110 3A
2
262,11
524,22
 1.  
Šaldytuvas „Snaigė“ RF240-1101A
1
199,55
199,55
 1.  
Šaldytuvas „Snaigė“ R 130. 1101 AA
1
183,04
183,04
Iš viso:
13
x
1796,23
_________________
 

Zarasų rajono savivaldybė 2022-08-12 10:23:47
MERĖ
Renginių organizatoriams
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

Apklausa
image
 • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?