2024 m. balandžio 19 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Zarasų rajono savivaldybės administracija skelbia Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo verslo subjektų rėmimo programos projektų finansavimo konkursą

Konkurso tikslas
Skatinti gyventojų verslumą, smulkiojo verslo kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, investicijų pritraukimą, remti Verslo subjektus taip prisidedant prie nedarbo mažinimo bei užimtumo didinimo Zarasų rajone
LėšÅ³, skiriamų kvietimui teikti  paraiškas, suma
Kvietimui iš viso skiriama iki 60 000,00 Eur rajono Savivaldybės biudžeto lėšÅ³
Lėšos pagal tvarkos aprašÄ… yra skiriamos smulkiojo verslo subjektui
Verslo subjektai kalendoriniais metais gali teikti paraiškas projektų finansavimui dėl ne daugiau kaip 2 (dviejų) finansinės paramos rÅ«šių (papildomai gali bÅ«ti finansuojama 8 punkte nurodyta paramos rÅ«šis):
 
1. Nekilnojamojo turto ir privačios žemės nuomos Zarasų rajono savivaldybėje išlaidų kompensavimas – iki 80 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 2400 Eur pirmais įmonės veiklos metais ir ne daugiau kaip 1200 Eur antrais įmonės veiklos metais.
 
2. Teritorijų planavimo dokumentų ir/ar techninių projektų, susijusių su verslo plėtra, parengimo išlaidų kompensavimas – iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 4000 Eur.
 
3. Ä®rangos, baldų ar kitų prekių įsigijimo išlaidų, steigiant arba plečiant veiklą, kompensavimas – iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 5000 Eur.
 
4. IT sprendimo prekėms ar paslaugoms parduoti išlaidų kompensavimas – iki 80 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 2000 Eur.
 
5. Dalyvavimo respublikinėse ir tarptautinėse parodose, kuriose pristatoma gaminama produkcija ar teikiamos paslaugos – iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur.
 
6. Europos Sąjungos ir kitų fondų bei programų finansuojamų priemonių įgyvendinimo privalomojo nuosavo įnašo kompensavimas – ne daugiau kaip 2000 Eur privalomojo nuosavo įnašo, nurodyto projekto finansavimo sutartyje, bet ne daugiau nei bÅ«tinas privalomasis įnašas.
 
7. Gamyklos ir produktų sertifikavimo išlaidų kompensavimas – iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 5000 Eur.
 
8. Projekto viešinimo išlaidos – iki 80 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 150 Eur.
 
Galimi pareiškėjai
Smulkiojo verslo subjektai (toliau – Verslo subjektai) – labai mažos ar mažos įmonės, atitinkančios Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ar verslininkai, atitinkantys šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.
Finansinė parama teikiama smulkiojo verslo subjektams, vykdantiems ekonominę veiklą ir (arba) plėtojantiems verslą Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje (toliau – rajono Savivaldybė), kuriuose dirba ne mažiau kaip 60 proc. registruotų Zarasų rajono gyventojų. Registruotų Zarasų rajono gyventojų proc. skaičiuojamas nuo bendro įmonės darbuotojų skaičiaus, jei Zarasų rajono teritorijoje veikia įmonės padalinys (filialas) – nuo bendro darbuotojų skaičiaus padalinyje (filiale), esančio Zarasų rajono teritorijoje.
Paraiškų pateikimo bÅ«das ir tvarka
Užpildytos projektų paraiškos ir papildomi dokumentai teikiami bei registruojami rajono Savivaldybės administracijoje arba siunčiami elektroniniu paštu [email protected].
 
Elektroninio pašto adresu [email protected]  siunčiama projekto paraiška ir kartu teikiami pareiškėjo pridedami privalomi pateikti dokumentai, turi bÅ«ti pasirašyti kvalifikuotu  elektroniniu parašu (elektroninis parašas − duomenys, kurie įterpiami, prijungiami ar logiškai susiejami su kitais duomenimis pastarųjų autentiškumui patvirtinti ir (ar) pasirašančiam asmeniui identifikuoti).
 
Teikiant popierinę projekto paraišką ar siunčiant paraišką paštu, pasirašyti originalÅ«s dokumentai ir parašu patvirtintos teikiamos dokumentų kopijos, turi bÅ«ti pateikti šiuo adresu: Sėlių a. 22, Zarasai
Ant užklijuoto voko turi būti nurodyta:
 
Gavėjas: INVESTICIJŲ IR PLĖTROS SKYRIUS. TEIKIAMA PARAIŠKA SMULKIOJO VERSLO  KONKURSUI. NEATPLĖŠTI IKI KONKURSO PABAIGOS.
Ant voko nurodyta išsiuntimo (priėmimo – kai paraiška pateikiama priimamajame) data turi bÅ«ti ne vėlesnė kaip paskutinė konkurso paraiškų teikimo diena.
Paraiškų teikimo terminas
Nuo 2024 m. kovo 12 d. iki 2024 m. balandžio 10 d. 24.00 val.
(t. y. 30 kalendorinių dienų nuo paskelbimo (įskaitant paskelbimo dieną). Vėliau pateiktos paraiškos nevertinamos.
Kita informacija
Kontaktiniai asmenys:
 
Joana Širvinskaitė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.
Tel. (8 385) 37191.
El. paštas [email protected]
221 kabinetas.
 
Ramunė Šileikienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.
Tel. (8 385) 37144, mob. tel. (8 616) 36703.
El. paštas [email protected]
208 kabinetas.

 

Dokumentai pareiškėjams:
 
Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo programos lėšÅ³ naudojimo tvarkos aprašas
 
 
Paraiškos forma
 Kiti aktualÅ«s dokumentai
 

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos informacija

NuotraukosZarasų rajono savivaldybė 2024-03-12 13:45:54
MERĖ
Nacionalinis miškasodis „Kad giria žaliuotų“
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?