2020 m. rugpjūčio 8 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Zarasų rajono savivaldybės administracija vykdo butų bendruomeniniams vaikų globos namams įkurti pirkimą

Du keturių kambarių butai perkami Zarasuose, Dusetose arba Užtiltės k., Dusetų sen.


Butų bendruomeniniams vaikų globos namams įkurti pirkimas finansuojamas Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.


Perkančioji organizacija: Zarasų rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188753461).


Adresas: Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37 155, faks. (8 385) 37 172, el. paštas info@zarasai.lt


Informaciją teikia: Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Valerija Ragėnienė, tel. (8 385) 30 738 el. paštas valerija.rageniene@zarasai.lt  ir Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Nastajienė, tel. (8 385) 37 146, (8 612) 91239, el. paštas dalia.nastajiene@zarasai.lt


Pirkimo dokumentai kandidatams bus išduodami nemokamai: rajono Savivaldybės internetiniame puslapyje www.zarasai.lt arba Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, 3 kab. (II-a.), Savanorių g.2, Zarasuose iki 2020 m. birželio 17 d. 11.00 val.


Pasiūlymas ir parduodamo buto, jo priklausinių ir žemės sklypo (jeigu jis butui priskirtas) dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Pateikimo terminas – iki 2020 m. birželio 17 d. 11.00 val.


Informacija apie pirkimą:
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Visi reikalavimai perkamiems butams su priklausiniais ir žemės sklypu (jeigu jis butui priskirtas) nurodyti butų bendruomeniniams vaikų globos namams įkurti pirkimo skelbiamų derybų būdu tvarkos apraše, kuris skelbiamas rajono Savivaldybės internetiniame puslapyje www.zarasai.lt
 

Kitos sąlygos nurodytos pirkimo dokumentuose.
 

Vertinimo kriterijai (eilės tvarka pagal svarbą):
1. Mažiausia buto kaina .
2. Aukštas, kuriame yra butas.
3. Bendra buto būklė.
4. Buto energinio naudingumo klasė.
 

Kandidatas per skelbime nustatytą laiką kartu su pasiūlymu dalyvauti derybose pateikia:
1. Nekilnojamųjų daiktų (daikto), kurie siūlomi parduoti:
1.1. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas (pateikiamame iki 1992 m. pastatyto būsto nuosavybę patvirtinančiame dokumente – nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, turi būti nurodytas būsto fizinio nusidėvėjimo procentas);
1.2. dokumentą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl buto pardavimo (asmens dokumentas ar įgaliojimas);
1.3. kadastro duomenų bylos (-ų) kopiją (-as);
1.4. energinio naudingumo sertifikato kopiją arba nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, kuriame nurodyta pastato energinio naudingumo klasė;
1.5. bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka;
1.6. sutikimą dėl duomenų iš VĮ Registrų centro gavimo“.


 

  

 

 

 

 


Svetlana Veikšrienė 2020-06-17 07:50:40