2023 m. vasario 3 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Zarasų rajono savivaldybės administracijos suteikta pagalba karo pabėgėliams iš Ukrainos

2022 metų vasario 24 d. prasidėjus karo veiksmams Ukrainos teritorijoje, gretimose valstybėse netruko atsirasti pabėgėlių iš karo veiksmų zonos. Ne išimtis buvo ir Lietuva. Pirmieji užsieniečiai, pasitraukę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, Zarasų rajone pasirodė ir apsigyveno šių metų kovo mėnesio pradžioje. Tiems iš jų, kurie kreipėsi į Zarasų rajono savivaldybės administracijos specialistus, buvo suteikta visokeriopa teisės aktuose nustatyta pagalba.

 

Pagalbos karo pabėgėliams iš Ukrainos teikimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“. Turimais duomenimis, per laikotarpį nuo kovo mėnesio pradžios iki publikacijos parengimo dienos, Zarasų rajone ilgesniam ar trumpesniam laikui iš viso buvo apsistoję 142 karo pabėgėlio statusą turintys Ukrainos piliečiai. Vykdydami minėto nutarimo nuostatas savivaldybės administracijos vadovai ir įvairių sričių specialistai karo pabėgėliams, kurie kreipėsi į administraciją, suteikė tokią pagalbą:


* Numatė ir parengė 135 vietas savivaldybės administruojamose patalpose, kur karo pabėgėliai gali nemokamai apsigyventi teisės aktuose nustatytam laikotarpiui.


* 33 karo pabėgėliams jau suteikė nemokamo apgyvendinimo savivaldybės administracijos valdomuose pastatuose paslaugą.


* 121 karo pabėgėliui išmokėjo teisės aktuose nustatytas socialines išmokas bei kitokias pašalpas. Iš viso karo pabėgėliams yra išmokėta 67,5 tÅ«kst. eurų.


* 32 Zarasų rajono gyventojams skyrė kompensacijas už laikiną bÅ«sto suteikimą karo pabėgėliams. Šiems rajono gyventojams yra išmokėta 25,5 tÅ«kst. eurų.


* Ä® Zarasų rajono mokyklas priėmė 27 vaikus iš Ukrainos. Kiekvienam vaikui sudarytas individualus ugdymo planas, intensyviai mokoma lietuvių kalbos, pagal poreikį yra sudarytos sąlygos mokytis nuotoliniu bÅ«du Ukrainoje. Mokiniams teikiama specialistų pagalba bei suteikiamos reikiamos ugdymo (-si) priemonės (kompiuteriai, kanceliarinės prekės, prisijungimas prie belaidžio interneto ir kt.), suteikiamas nemokamas maitinimas. Karo pabėgėlių vaikai turi galimybę dalyvauti ir neformaliajame ugdyme (mokyklos vykdomuose bÅ«reliuose ir kitose popamokinėse veiklose). Be to, 4 vaikai iš Ukrainos lanko Zarasų Fausto Latėno meno mokyklą.


* Suteikė paramą buitine technika ir kitomis priemonėmis savivaldybės administracijos valdomose patalpose apsistojusiems karo pabėgėliams.


Be to, reikia pastebėti, kad su besikreipiančiais karo pabėgėliais nuolat dirba ir kontaktuoja savivaldybės administracijos specialistai, seniūnai bei socialiniai darbuotojai, kurie teikia būtiną ir pabėgėliams reikalingą informaciją bei pagalbą.


Publikacijos parengimo dieną Zarasų rajone gyveno 85 karo pabėgėliai iš Ukrainos ir 18 iš jų (apie 20 procentų) – savivaldybei priklausančiose patalpose. Karo pabėgėlių situacijai besikeičiant kasdieną, įvairi savivaldybės parama šiems asmenims yra teikiama nuolat, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei karo pabėgėlių poreikius. Teikiama parama yra skirta suteikti pabėgėliams galimybę apsigyventi mÅ«sų šalyje ir gauti pradinę finansinę pagalbą įsikÅ«rimui bei vėlesniam integravimuisi Lietuvoje.


Zarasų rajono savivaldybės administracijos informacija

 


Zarasų rajono savivaldybė 2022-11-25 14:01:49