2020 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Zarasų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos veikla

Zarasų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę. Komisiją sudaro devyni nariai, dirbantys vaiko gerovės srityje: rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Remigijus Lamanauskas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Nijolė Bikulčienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Kazancevienė, Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros prokurorė Daiva Kajutytė-Šipelienė, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato vyriausioji tyrėja Rosita Gurskaja, Utenos apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Zarasų rajone Neringa Jefimovienė, Zarasų švietimo pagalbos tarnybos psichologė Genovaitė Vadaišienė, Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio rajono skyriaus specialistė Ramunė Navickienė, Zarasų rajono socialinių paslaugų centro globos koordinatorė Laura Adamonienė.


 

Vaiko gerovės komisija kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydama vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti. Šių metų prioritetas – sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams), kurti saugią aplinką, užtikrinti asmeninių ir socialinių ryšių kokybę. Komisija taip pat nagrinėja gautus prašymus, surenka reikalingą informaciją bei teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių skyrimo, pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę, koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą, priima sprendimus dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimo vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų ir jų įstatyminiams atstovams.


Vaiko gerovės komisijos siekis – dirbti vaiko gerovės labui. Komisija, priimdama nutarimus, susijusius su vaiku, remiasi ne vien dokumentais, bet gilinasi į kiekvieną situaciją individualiai, atsižvelgdama į vaiko amžių, brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ypatybes, bendrauja su vaiku, jo tėvais (globėjais), su pedagogais ir pagalbos mokiniui specialistais, išorės partneriais, ieško galimybės padėti vaikui pasiekti teigiamų elgesio pokyčių, ugdyti jo atsparumą neigiamai socialinei aplinkai, teikiant jam kvalifikuotą švietimo pagalbą, socialines, sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas.

 

Parengė Zarasų rajono administracijos
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė,
Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Nijolė Bikulčienė

 


Svetlana Veikšrienė 2020-02-18 13:42:04