2022 m. gruodžio 2 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 15-jame posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Balandžio 27 d. įvykusiame 15-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:
 
T-117 „Dėl sutikimo perduoti Savivaldybės nekilnojamąjį turtą valstybės nuosavybėn“.
Savivaldybės taryba sutiko perduoti valstybės nuosavybėn Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį 547,16 kv. metro ploto Gražutės regioninio parko direkcijos informacinio centro pastatą, esantį Laisvojoje a. 14/Vytauto g. 2, Salako miestelyje, Zarasų r. su kiemo statiniais.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-118 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“.
Patvirtintas UAB „Zarasų vandenys“ 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys.
Grynasis ataskaitinių finansinių metų nuostolis 2011 metais sudarė 32103 litus. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas nuostolis ataskaitinių metų (2010 m.) pabaigoje buvo – 532097 litai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-119 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų bÅ«stas“ 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“.
Patvirtintas UAB „Zarasų bÅ«stas“ 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys.
Grynasis ataskaitinių metų pelnas – 67355 litai. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pabaigoje perkeliamas į kitus finansinius metus – 161886 litai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 14, prieš – 1, susilaikė – 3, nebalsavo -1.
 
T-120 „Dėl viešosios įstaigos Zarasų jaunimo centro 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2011 metų veiklos ataskaitai“.
Patvirtintas viešosios įstaigos Zarasų jaunimo centro 2011 metų metinį finansinių ataskaitų rinkinys ir pritarta 2011 metų veiklos ataskaitai.
Grynasis ataskaitinių metų pelnas – 7174 litai. Iš Zarasų rajono savivaldybės programos gauta 15,46 tÅ«kst. litų veiklai finansuoti, iš Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 8500 litų, KultÅ«ros rėmimo fondo „Kino dienos Zarasuose :lietuviškų filmų premjeros“ -9000 litų, surinktos lėšos už kino filmų demonstravimą, nuomą, kempingo paslaugas – 8626 litai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-121 „Dėl viešosios įstaigos Zarasų rajono turizmo informacijos centro 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2011 metų veiklos ataskaitai“.
Patvirtintas viešosios įstaigos Zarasų rajono turizmo informacijos centro 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir pritarta 2011 metų veiklos ataskaitai.
Grynasis ataskaitinių metų nuostolis – 1020 litų. Iš Zarasų rajono savivaldybės programos „Turizmo plėtros programa“ veiklai vykdyti gauta 77,5 tÅ«kst. litų. Zarasų rajono turizmo informacijos centro pajamos per 2011 metus sudarė 1953 litus.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 18, nebalsavo - 1.
 
T-122 „Dėl viešosios įstaigos Zarasų rajono socialinių paslaugų centro 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pritarimo 2011 metų veiklos ataskaitai“.
Patvirtintas viešosios įstaigos Zarasų rajono socialinių paslaugų centro 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir pritarta 2011 metų veiklos ataskaitai.
Grynasis ataskaitinių metų nuostolis – 66900 litų. Iš Zarasų rajono savivaldybės socialinių paslaugų teikimo programos gauta 701102 litai. Gauta iš valstybės biudžeto (tikslinė dotacija) – 239418 litų. Pajamos už suteiktas paslaugas - 76175 litai. Sąnaudos per finansinius metus sudarė 1053 tÅ«kst. litų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-123 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos pirminės sveikatos priežiÅ«ros centro 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2011 metų veiklos ataskaitai“.
Patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiÅ«ros centro 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir pritarta 2011 metų veiklos ataskaitai.
Grynasis ataskaitinių metų pelnas - 4008 litai. Pajamos iš pagrindinės veiklos - 4945613 litai. Pajamos iš kitos veiklos – 25094 litai. Sąnaudos – 4963598 litai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 18, nebalsavo -1.
 
T-124 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2011 metų veiklos ataskaitai“.
Patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir pritarta 2011 metų veiklos ataskaitai.
Grynasis ataskaitinių metų pelnas – 595478 litai. Pagrindinės veiklos pajamos – 6143607 litai. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 5524446 litai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 16, susilaikė – 3.
 
T-125 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų autobusai“ 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“.
Patvirtintas UAB „Zarasų autobusai“ 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys.
Grynasis ataskaitinių metų pelnas – 387 litai. Ankstesnių finansinių metų (2010) nepaskirstytas nuostolis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 578134 litai. Nepaskirstytas nuostolis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje perkeliamas į kitus finansinius metus – 408547 litai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 15; susilaikė – 3.
 
T-126 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiÅ«ros viešÅ³jų įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo“.
Nuo 2012 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. balandžio 30 d. nustatytas Zarasų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiÅ«ros viešÅ³jų įstaigų vadovams Valdui Guobiui, Zarasų ligoninės direktoriui ir Dalei Muraškienei, Pirminės sveikatos priežiÅ«ros centro direktorei 40 proc. mėnesinės algos kintamosios dalies dydis.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 9, susilaikė – 6, nebalsavo -1, nedalyvavo balsavime - 3.
 
T-127 „Dėl 2012 metų Zarasų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiÅ«ros viešÅ³jų įstaigų siektinų veiklos užduočių nustatymo“.
Nustatytos 2012 metų Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiÅ«ros centro ir Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės siektinos veiklos užduotys.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 8, susilaikė – 8.
 
T-128 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės daugiabučių namų energijos efektyvumo didinimo galimybių studijos tvirtinimo“.
Pritarta Zarasų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo didinimo galimybių studijai.
Zarasų mieste atliktas 46 didžiausius energijos suvartojimus turinčių pastatų energinis sertifikavimas. Pagal parengtus energinio naudingumo sertifikatus nustatyta, kad visuose 46 daugiabučiuose namuose per metus patalpų šildymui suvartotos šilumos kiekis viršija Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas maksimalias šilumos suvartojimo daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti normas.
Planuojant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones nagrinėjamuose pastatuose pasirinktos pagrindinės priemonės, kurios butų taikomos visuose atnaujinamuose pastatuose, tai: balansinių ventilių įrengimas, fasadinių sienų šiltinimas, cokolio šiltinimas, stogo šiltinimas, butų langų ir balkono durų keitimas, laiptinės langų ir laukujų durų keitimas, balkonų įstiklinimas, rÅ«sio perdangos šiltinimas. Papildomai yra įvertintos atsinaujinančią energiją vartojančių sistemų įrengimo alternatyvos.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-129 „Dėl Zarasų miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Zarasų Enervizija“ patvirtinimo“.
Patvirtinta Zarasų miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa „Zarasų Enervizija“.
Taryba nusprendė kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl pritarimo Programai, jos įgyvendinimui reikalingų teisės aktų priėmimo ir finansavimo mechanizmo nustatymo. Rajono Savivaldybės administracijai pavesta per vieną mėnesį nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pritarimo įgyvendinti Programą (priėmus reikalingus teisės aktus ir patvirtinus Programos finansavimo mechanizmą) parengti Programos priemonių ir jų įgyvendinimo planą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-130 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti (teikti paslaugas) Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo“.
Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti (teikti paslaugas) Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose nuostatai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 14.
 
T-131 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą organizuoti komercinius renginius Zarasų rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose nuostatų patvirtinimo“.
Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą organizuoti komercinius renginius Zarasų rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose nuostatai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 14.
 
T-132 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų transporto priemonių nuomos paslaugų kainų nustatymo“.
Nustatytos Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų transporto priemonių nuomos paslaugų kainos nuo 1,00 lito iki 2,00 litų (priklausomai nuo automobilio markės).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius - 13. Už – 13.
 
T-133 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl mokyklų didžiausio leistino pareigybių (išskyrus mokytojus) skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimas Nr.T-99 „Dėl mokyklų didžiausio leistino pareigybių (išskyrus mokytojus) skaičiaus patvirtinimo“.
Zarasų švietimo centrui nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 8,75, iš jų – 3 finansuojama iš mokinio krepšelio lėšÅ³.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 14.
 
T-134 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo ir Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių sąrašo patvirtinimo“.
Patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas modelių sąrašas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 14.
 
T-135 „Dėl seniÅ«nijų – Zarasų rajono savivaldybės administracijos filialų steigimo“.
Antalieptės, Antazavės, Degučių, Dusetų, Imbrado, Salako, Suvieko, Turmanto, Zarasų, Zarasų miesto seniūnijos įsteigtos kaip Zarasų rajono savivaldybės administracijos filialai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 14.
 
T-136 „Dėl Nijolės Elenos Šukštulienės, viešosios įstaigos Zarasų verslo informacijos centro direktorės,laikinai einančios viešosios įstaigos Zarasų rajono turizmo informacijos centro direktorės pareigas, darbo sutarties sąlygų pakeitimo“.
Nuo 2012 m. balandžio 27 d. pakeistos Nijolės Elenos Šukštulienės, viešosios įstaigos Zarasų verslo informacijos centro direktorės, laikinai einančios viešosios įstaigos Zarasų rajono turizmo informacijos centro direktorės pareigas, darbo sutarties sąlygos ir nustatyta 2 valandų darbo dienos trukmė.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-137 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijai“.
Perduotas projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktÅ«ra“ dalyvaujančiai Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas, kurio bendra įsigijimo vertė – 17924,94 Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 13. Už – 13.
 
T-138 „Dėl Zarasų švietimo centro patalpų, esančių Savanorių g. 1, Zarasuose, vertės padidinimo“.
Padidinta Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ir šiuo metu Zarasų švietimo centro patikėjimo teise valdomų patalpų, esančių Savanorių g. 1, Zarasuose, įsigijimo vertė 195511,18 litais atliktų patalpų techninio projekto ir rekonstrukcijos darbų išlaidų verte.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 13. Už – 13.
 
T-139 „Dėl transporto priemonės perdavimo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės administracijai“.
Zarasų rajono savivaldybės administracijai perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų švietimo centro patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis turtas – transporto priemonę „Ford Transit“.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 13. Už – 13.

T-140 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Zarasų rajono Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazijai“.
Perduotas projekte „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktÅ«ros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ dalyvaujančiai Zarasų rajono Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis trumpalaikis materialusis turtas, kurio bendra įsigijimo vertė – 13883,54 Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 14.
 
T-141 „Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo“.
Pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas ir trumpalaikis materialusis turtas, nes jis yra sugedęs.
Nuspręsta nurašyti ir likviduoti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą turtą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 14.
 
T-142 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo patikėjimo teise KultÅ«ros centrui Dusetų dailės galerijai“.
KultÅ«ros centrui Dusetų dailės galerijai perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis, šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis turtas, kurio bendra likutinė vertė 2012 m. balandžio 30 d. – 64756,78 litai ir trumpalaikis materialusis turtas, kurio bendra įsigijimo vertė – 38749,16 litai.
KultÅ«ros centrui Dusetų dailės galerijai perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centro patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis turtas, kurio bendra likutinė vertė 2012 m. balandžio 30 d. – 709,96 litai ir trumpalaikis materialusis turtas, kurio bendra įsigijimo vertė – 52332,60 litai, Å«kio inventorius ir atsargos, kurių bendra įsigijimo vertė – 1080 litų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 14.
 
T-143 „Dėl beviltiškų skolų nurašymo“.
Zarasų rajono savivaldybės Dusetų komunalinio Å«kio įmonei už nuomojamą socialinį bÅ«stą beviltiškomis pripažintos skolos (nuomininkai mirę), kurių suma yra 2810,23 litų.
Zarasų rajono savivaldybės Dusetų komunalinio Å«kio įmonei pavesta nurašyti beviltiškas skolas iš apskaitos dokumentų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 14.
 
T-144 „Dėl sutikimo perimti viešosios įstaigos Zarasų verslo informacijos centro dalininko teises ir pareigas“.
Rajono Savivaldybės taryba sutiko neatlygintinai perimti Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn valstybės, kaip viešosios įstaigos Zarasų verslo informacijos centro dalininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas, kurias pavesta įgyvendinti Lietuvos Respublikos Å«kio ministerijai, savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms (sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas) įgyvendinti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 14.
 
T-145 „Dėl patalpos, esančios MalÅ«no g. 4, Zarasuose, perdavimo pagal panaudos sutartį Zarasų politkalinių ir tremtinių sąjungai“.
Zarasų politkalinių ir tremtinių sąjungai perduota 5 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausanti ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdoma 10,48 kv. m ploto patalpa, esanti vaikų konsultacijos pastate, MalÅ«no g. 4, Zarasuose.
Zarasų politkalinių ir tremtinių sąjunga perduotą turtą naudos tik Zarasų politkalinių ir tremtinių sąjungos įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 13. Už – 13.
 
T-146 „Dėl patalpų esančių Pakalnės g. 5-2, Biržūnų k., Zarasų r., perdavimo pagal panaudos sutartį Biržūnų bendruomenei „Biržūnėlis“.
Biržūnų bendruomenei „Biržūnėlis“ perduotos 10 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos 23,97 kv. m ploto patalpos su 8,56 kv. m ploto rÅ«siu, esančias administraciniame pastate Pakalnės g. 5-2, Biržūnų k., Zarasų rajone.
Biržūnų bendruomenė „Biržūnėlis“ perduotą turtą naudos tik Biržūnų bendruomenės „Biržūnėlis“ įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-147 „Dėl valstybės turto nurašymo“.
Nurašytas pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos patikėjimo teise valdomas turtas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-148 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl objektų įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašÄ…“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. T-89 „Dėl objektų įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašÄ…“.
Iš privatizavimo objektų sąrašo išbraukta negyvenamoji patalpa – sandėlis, kurio bendras plotas 7,39 kv.m, esantis Vytauto g. 18-3, Zarasų mieste bei negyvenamoji patalpa – sandėlis, kurio bendras plotas 9,17 kv.m, esantis Vytauto g. 18-4, Zarasų mieste.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-149 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T-118 ,,Dėl teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“.
Nustatyta katamarano nuomos kaina vienai valandai: darbo dienomis – 160 litų, savaitgalį arba švenčių dienomis – 200 litų. Nuo antros paslaugos teikimo valandos taikoma 10 proc. nuolaida.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-150 „Dėl pritarimo investicijų projektų įgyvendinimui“.
Pritarta šių investicijų projektų įgyvendinimui: „Amatų centro įkÅ«rimas Antazavės dvare: paveldas ir tradicijos kaimo plėtrai“, „Dusetų bendruomenei svarbių viešÅ³jų erdvių sutvarkymas“, „Liepto su tramplynu rekonstravimas įgyvendinant projektą „BELLA DVINA 2“, „Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos stadiono atnaujinimas“, „Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos pastato energijos efektyvumo didinimas“, „Zarasų mokyklos - darželio „Lakštingala“ pastato rekonstrukcija“, ,,Zarasų rajono Dusetų vaikų lopšelio - darželio ,,Sartukas“ pastato energijos efektyvumo didinimas“, „Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos pastato energijos efektyvumo didinimas“, „Zarasų miesto Pakalnės gatvės dalies (nuo Sėlių aikštės iki sankryžos su Dariaus ir Girėno gatve) rekonstrukcija“, „Zarasų rajono savivaldybės administracijos pastatų rekonstrukcija“, „Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato rekonstravimas ir priestato statyba“, „Zarasų miesto Smėlynės ir S. Nėries gatvių rekonstrukcija“, „Žiemos slidinėjimo infrastruktÅ«ros prie Zarasaičio ežero sukÅ«rimas“, „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Zarasuose“, „Vaizdo stebėjimo sistemos sukÅ«rimas“.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-151 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti“.
Nuspręsta imti 2012 metais ilgalaikę paskolą iki 1912,4 tÅ«kst. litų Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendime T-150 numatytiems investicijų projektams įgyvendinti. Iš jų iki 1626,47 tÅ«kst. litų finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir iki 285,93 tÅ«kst. litų investicijų projektams finansuojamiems ne iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-152 „Dėl nekilnojamojo turto įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašÄ…“.
Nuspręsta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą Privatizavimo objektų sąrašÄ… įtraukti rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu rajono Savivaldybės administracijos bei Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą: mokyklos pastatą (1 aukšto medinis su mÅ«riniu priestatu, bendras plotas 547,47 kv.m su kiemo statiniais: lauko tualetu, esantį Kaštonų g. 4, Šniukštų k., Zarasų r. sav., negyvenamą patalpą - valgyklą Nr. 2 (1 aukšto mediniame pastate, bendras plotas 62,75 kv.m su 11,73 kv.m bendro naudojimo patalpomis ir pastatais: malkinėmis, šiltnamiu ir kiemo statiniais - kanalizacijos rezervuarais, esantį Kaštonų g. 3, Šniukštų k., Zarasų r. sav., katilinės pastatą (plytų mÅ«ro, 1 aukšto), esantį Beržų g. 2, Samanių k., Suvieko sen., Zarasų r. sav., mokyklos pastatus (mediniai 1 aukšto, bendras plotas 253,28 kv.m ir 170,18 kv.m. su sandėliu, Å«kio pastatais bei kiemo statiniais: šuliniu, tualetu, kanalizacijos rezervuaru), esančius Imbrado k., Zarasų r. sav.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-153 „Dėl garantijos suteikimo kredito įstaigai už uždarosios akcinės bendrovės ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ imamą ilgalaiję paskolą investicijų projektui finansuoti“.
Rajono Savivaldybės taryba nusprendė suteikti garantiją už uždarosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ imamą ilgalaikę iki 568,3 tÅ«kst. litų paskolą iš valstybės vardu pasiskolintų Europos investicijų banko (EIB) lėšÅ³ projektui ,,Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktÅ«ros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktÅ«rą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus“ finansuoti.
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ pareigotas grąžinti paskolą ir mokėti palÅ«kanas paskolos ėmimo sutartyje numatytais terminais.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-154 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiÅ«ros išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo“.
Nuo 2012 m. gegužės 1 d. Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiÅ«ros centrui nustatyti tokie išlaidų normatyvai: išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvas – 64 procentai (be mokesčių socialiniam draudimui), išlaidų, skirtų medikamentams, normatyvas - 6 procentai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 13. Už – 13.
 
T-155 „Dėl patalpos, esančios konteineriniame pastate, nuomos“.
Rajono Savivaldybės taryba nusprendė įrangos, įsigytos įgyvendinus projektą „Aktyvaus poilsio infrastruktÅ«ros plėtra Zarasų miesto centrą juosiančioje Zaraso ežero pakrantėje“, eksploatavimo paslaugos teikėjui šios paslaugos teikimo laikotarpiui ne konkurso bÅ«du išnuomoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą – 6,045 kv. metro ploto patalpą, esančią konteineriniame pastate Zaraso ežero pakrantėje, Bajorų g., Zarasų mieste.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-156 „Dėl pavedimo Zarasų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą Zarasų sporto centro 2012 metų I ketvirčio finansinį auditą“.
Pavesta Zarasų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą Zarasų sporto centro 2011 metų ir 2012 metų I ketvirčio finansinį auditą. Atlikto audito ataskaita rajono Savivaldybės merui turi būti pateikta iki 2012 m. birželio 29 d. .
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 11, prieš – 3, susilaikė - 1.
 
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt srityje „Teisinė informacija“

Zarasų rajono savivaldybė 2012-05-14 11:56:38
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?