2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 32-ajame posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Gruodžio 5 d. įvykusiame 32-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:
 
T-194 ,,Dėl rajono savivaldybės mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo, nepasitikėjimo rajono savivaldybės meru, mero pavaduotoju, administracijos direktoriumi, administracijos direktoriaus pavaduotoju balsų skaičiavimo komisijos sudarymo“.
Sudaryta Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo, nepasitikėjimo Zarasų rajono savivaldybės meru, mero pavaduotoju, administracijos direktoriumi, administracijos direktoriaus pavaduotoju Balsų skaičiavimo komisija iš penkių rajono Savivaldybės tarybos narių: Ninos Kudrešovos, Remigijaus Lamanausko, Petro Papovo, Donato Ragėno, Rolando Urniežiaus ir paskirtas Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Petras Papovas. Sprendimu patvirtinti Balsų skaičiavimo komisijos veiklos nuostatai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius - 21. Už - 11, pieš - 10.
 
T-195 ,,Dėl nepasitikėjimo Zarasų rajono savivaldybės mere Daiva Kelečiene ir jos atleidimo iš merės pareigų prieš laiką“.
Nuo 2013 m. gruodžio 5 d. Zarasų rajono savivaldybės merė Daiva Kelečienė  atleista iš Zarasų rajono savivaldybės mero (politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo) pareigų prieš terminą praradus rajono Savivaldybės tarybos pasitikėjimą.           
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 21. Slaptame balsavime dalyvavo - 21. Už – 11, prieš -10.
 
T-196 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės mero rinkimų Balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo“.
Išrinkta Zarasų rajono savivaldybės mero rinkimų Balsų skaičiavimo komisija: Gintaris Petrėnas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Petras Papovas (Lietuvos socialdemokratų partija), Nina Kudrešova (Partija Tvarka ir teisingumas), Remigijus Lamanauskas (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis), Rimantas Jurevičius (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai) ir Donatas Ragėnas (Darbo partija). Patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės mero rinkimo Balsų skaičiavimo komisijos veiklos nuostatai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius -21 . Už -11, pieš -10 .
 
T-197 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės mero išrinkimo“.
Nuo 2013 m. gruodžio 5 d. Zarasų rajono savivaldybės meru išrinktas Arvydas Steponavičius.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 21. Slaptame balsavime dalyvavo - 21. Už -11, pieš - 10 .
 
T-198 ,,Dėl nepasitikėjimo Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Stase Goštautiene ir jos atleidimo iš mero pavaduotojos pareigų prieš terminą“.
Nuo 2013 m. gruodžio 5 d. Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Stasė Goštautienė atleista iš Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojos pareigų prieš terminą praradus rajono Savivaldybės tarybos pasitikėjimą.           
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius - 11. Slaptame balsavime dalyvavo - 11. Už – 11. Nedalyvavo - 10 .
        
T-199 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vytauto Sekono atleidimo iš pareigų prieš terminą praradus Zarasų rajono savivaldybės tarybos pasitikėjimą“.
Nuo 2013 m. gruodžio 5 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Sekonas atleistas iš Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų prieš terminą praradus rajono Savivaldybės tarybos pasitikėjimą.           
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius -11. Slaptame balsavime dalyvavo - 11. Už – 11. Nedalyvavo - 10 .
 
T-200 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“.
Nuo 2014 m. sausio 14 d. į Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  (A lygis 17 kategorija) pareigas rajono Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu paskirtas Ramūnas Keršys.  
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius - 11. Slaptame balsavime dalyvavo - 11. Už - 11. Nedalyvavo - 10 .
 
T-201 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Algimanto Cibulskio atleidimo iš pareigų prieš terminą praradus Zarasų rajono savivaldybės tarybos pasitikėjimą“.
Nuo 2013 m. gruodžio 5 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas Cibulskis atleistas iš Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų prieš terminą praradus rajono Savivaldybės tarybos pasitikėjimą.           
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius -11. Slaptame balsavime dalyvavo - 11. Už - 11. Nedalyvavo - 10 .
 
T-202 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“.
Nuo 2014 m. sausio 14 d. į Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (A lygis 16 kategorija) pareigas rajono Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu paskirta Aušra Lamanauskienė.  
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius -11. Slaptame balsavime dalyvavo - 11. Už – 11. Nedalyvavo - 10 .
 
T-203 ,,Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį su Nikolajumi Gusevu, Zarasų sporto centro direktoriumi“.
Sutikta nutraukti šalių susitarimu darbo sutartį su Nikolajumi Gusevu, Zarasų sporto centro direktoriumi.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius - 11. Už -11 . Nedalyvavo - 10 .
 
T-204 ,,Dėl Zarasų sporto centro direktoriaus Nikolajaus Gusevo darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu bei Danutės Kukalienės skyrimo laikinai eiti Zarasų sporto centro direktoriaus pareigas“.
2013 m. gruodžio 11 d šalių susitarimu nutraukta darbo sutartis su Zarasų sporto centro direktoriumi Nikolajumi Gusevu. Nuo 2013 m. gruodžio 12 d. Danutei Kukalienei, Zarasų sporto centro direktoriaus pavaduotojai, pavesta laikinai vykdyti Zarasų sporto centro direktoriaus funkcijas iki konkurso būdu bus paskirtas Zarasų sporto centro direktorius.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius -11 . Už -11. Nedalyvavo - 10 .
 
T-205 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-5 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2013 – 2015 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo.
Taryba nusprendė atlikti strateginio veiklos plano programų pakeitimus.
2013 metams skirti Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos asignavimai padidinti 14,7 tūkst. Lt, Būsto ir komunalinio ūkio programos asignavimai padidinti 157, 4 tūkst. Lt, Švietimo (formalaus ir neformalaus) programos asignavimai sumažinti 244,4 tūkst. Lt, Inžinierinės infrastruktūros vystymo ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo programos asignavimai sumažinti 165,8 tūkst. Lt, Kultūros plėtros programos asignavimai sumažinti 56,5 tūkst. Lt, Socialinės paramos ir nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų rėmimo programos asignavimai padidinti 15,3 tūkst. lt, Turizmo plėtros programos asignavimai padidinti 566,8 tūkst. Lt, Viešojo ir vidaus administravimo programos asignavimai padidinti 115,5 tūkst. Lt, Kaimo plėtros programos asignavimai sumažinti 279, 5 tūkst. Lt. 
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius - 11. Už - 11. Nedalyvavo - 10 .
 
T-206 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T- 6 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo.
Pakeitimai atlikti tikslinant 2013 metų Zarasų rajono savivaldybės biudžetą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 11. Už – 11 . Nedalyvavo - 10 .
 
T-207 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-151 ,,Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pakeitimo.
Pakeitimai atlikti tikslinant investicinių projektų, finansuojamų iš ilgalaikės paskolos, sąrašą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 11. Už – 11. Nedalyvavo -  10 .
 
T-208 ,,Dėl pritarimo projektui ,,Vandens kokybės gerinimas Biržūnų ir Kimbartiškių kaimuose, Zarasų rajone“, numatomam vykdyti pagal planavimo būdu įgyvendinamą priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.
Pritarta projektui ,,Vandens kokybės gerinimas Biržūnų ir Kimbartiškių kaimuose, Zarasų rajone“, kurį įgyvendins Zarasų rajono savivaldybės administracija su partneriu UAB ,,Zarasų vandenys“. Numatyta, kad šis projektas bus įtrauktas į Zarasų rajono savivaldybės 2014-2020 m. strateginį plėtros planą bei į Zarasų rajono savivaldybės Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą iki projekto įgyvendinimo pabaigos.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 11. Už – 11. Nedalyvavo - 10 .
 
T-209 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-93 ,,Dėl visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2013 metams patvirtinimo“ patvirtintos visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pakeitimo“.
Pakeitimai atlikti tikslinant Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lentelės ,,Biudžetas, numatomi finansavimo šaltiniai“ išdėstymą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 11. Už – 11. Nedalyvavo - 10 .
 
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt srityje ,,Teisinė informacija“.
 
 

Zarasų rajono savivaldybė 2013-12-16 12:38:29
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?