2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 39-jame posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Šių metų gegužės 28 d. įvykusiame Zarasų rajono savivaldybės tarybos 39-jame posėdyje priimti šie sprendimai:
 
T-113 „Dėl projekto ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Zarasuose““.
Pritarta rezerviniame valstybės projektų sąraše įrašyto projekto ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Zarasuose“ įgyvendinimui. UAB ,,Zarasų vandenys“ pavesta vykdyti darbų užsakovo funkcijas. Nutarta prisidėti prie projekto įgyvendinimo Zarasų rajono savivaldybės lėšomis 5% nuo tinkamų finansuoti išlaidų bei įtraukti šÄ¯ projektą į rengiamą Zarasų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktÅ«ros plėtros planą. Numatoma, kad įgyvendinus projektą Zarasų m. aglomeracijoje prie nuotekų tvarkymo sistemos bÅ«tų suteikta galimybė prisijungti ~343 gyventojams, o prie vandens tiekimo sistemos – ~160 gyventojams. Bus nutiesta 4,2 km naujų nuotekų ir 3,1 km naujų vandentiekio tinklų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 22. Už – 21; prieš – 0; susilaikė – 0; nebalsavo - 1.
 
T-114 „Dėl pavedimo atlikti darbų užsakovo funkcijas“.
Zarasų rajono savivaldybės administracijai pavesta atlikti projektų ,,Antalieptės daugiafunkcinio centro įkÅ«rimas“, ,,Imbrado daugiafunkcinio centro įkÅ«rimas“ ir ,,Salako miestelio Laisvosios aikštės rekonstrukcija“ darbų užsakovo funkcijas. Antalieptės kaime planuojama įkurti daugiafunkcinį centrą (projekto vertė 1,9 mln. litų). Buvusioje valgykloje - parduotuvėje bus įrengta biblioteka, kultÅ«ros namai, muziejus, salė bendruomenės susirinkimams. Taip pat planuojama įsigyti baldus, sutvarkyti aplinką aplink centrą, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Imbrado kaime taip pat planuojamas daugiafunkcinio centro įkÅ«rimas (projekto vertė 900 tÅ«kst. litų). Buvusio Imbrado felčerinio aptarnavimo punkto pastato patalpose bus įrengta biblioteka, socialinio darbuotojo kabinetas, patalpos bendruomenės kultÅ«rinei veiklai, socialiai remtinų gyventojų sanitarinėms reikmėms. Taip pat iš projekto lėšÅ³ bus nupirkti baldai, įrengta mašinų stovėjimo aikštelė, įrengtas Imbrado kaimo centrinės dalies apšvietimas. Salako miestelyje bus rekonstruota Laisvoji aikštė (projekto vertė beveik 800 tÅ«kst. litų). Planuojama sutvarkyti aikštę, jos prieigas, įrengti mašinų stovėjimo aikštelę ir apšviesti unikalią Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčią.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 21. Už – 20; prieš – 0; susilaikė – 1; nebalsavo - 0.
 
T-115 „Dėl Šiaulių ir Šaltupės gatvių Zarasų mieste rekonstravimo ir darbų techninio projekto rengimo“.
Pavesta Zarasų rajono savivaldybės administracijai organizuoti Šiaulių ir Šaltupės gatvių rekonstravimo darbų bei automobilių stovėjimo aikštelės Savanorių ir Žemaitės gatvių sankryžoje, Zarasų mieste, įrengimo darbų techninių projektų rengimą ir atlikti šių darbų užsakovo funkcijas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 22. Už – 22; prieš – 0; susilaikė – 0; nebalsavo - 0.
 
T-116 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2009 m. ataskaitos patvirtinimo“.
Patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2009 m. ataskaita (pridedama).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 21. Už –20; prieš – 0; susilaikė – 0; nebalsavo - 1.
 
T-117 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010-04-30 sprendimo Nr. T-79 „Dėl Zarasų rajono Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazijos vidaus struktÅ«ros pertvarkymo” pakeitimo“.
Priimtas sprendimas pakeisti Savivaldybės tarybos 2010-04-30 sprendimo Nr. T-79 pirmąjį punktą. Nuspręsta nuo 2010 m. liepos 1 d. įsteigti Dusetų specialiojo ugdymo skyrių.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 21. Už – 19; prieš – 0; susilaikė – 2; nebalsavo – 0.
 
T-118 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009-11-27 sprendimo Nr. T-280 „Dėl mokyklų didžiausio leistino pareigybių (etatų) (išskyrus mokytojus) skaičiaus patvirtinimo” I punkto pakeitimo“.
Sprendimu nustatytas Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazijos didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičius - 88. Šis skaičius keičiamas dėl steigiamo Dusetų specialiojo ugdymo skyriaus. Sprendimas įsigalioja nuo 2010 m. liepos 1 d.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 21. Už – 19; prieš – 0; susilaikė – 2; nebalsavo – 0.
 
T-119 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009-12-29 sprendimo Nr.T-305 ,,Dėl 2001-12-28 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 208 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose” pakeitimo” pakeitimo“.
Nustatytas užmokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose: vienos dienos maitinimas lopšelio grupės vaikams – 4,50 Lt, darželio grupės vaikams – 5,00 Lt ir 15 procentų Bazinės socialinės išmokos mėnesinį mokestį.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 21. Už –19; prieš – 0; susilaikė – 2; nebalsavo – 0.
 
T-120 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T-66 „Dėl lėšÅ³ poreikio socialinei paramai mokiniams planavimo, paskirstymo ir duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto lėšÅ³ poreikio socialinei paramai mokiniams planavimo, paskirstymo ir duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo“ pakeitimo“.
Priimti LėšÅ³ poreikio socialinei paramai mokiniams planavimo, paskirstymo ir duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašo pakeitimai. Pakeista rajono mokyklų duomenų pateikimo apie lėšÅ³ poreikį išlaidoms produktams finansuoti ateinantiems metams tvarka.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 21. Už – 20; prieš – 0; susilaikė – 0; nebalsavo – 1.
 
T-121 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių pareigybių, į kurias pretenduojantys kandidatai bÅ«tų tikrinami antikorupciniu požiÅ«riu, sąrašo patvirtinimo“.
Nuspręsta patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių pareigybių, į kurias pretenduojantys kandidatai bÅ«tų tikrinami antikorupciniu požiÅ«riu, sąrašÄ… (pridedamas).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 23. Už – 21; prieš – 0; susilaikė – 0; nebalsavo – 2.
 
T-122 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“.
Sudaryta VšÄ® „Zarasų ligoninė“ stebėtojų tarybą iš 5 asmenų: Olgos Amosovos, Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės gydytojos (gydytojų sąjungos deleguotos atstovės); Vytauto Čypo, visuomenės atstovo; Stasės Goštautienės, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narės; Ninos Kudrešovos, Zarasų pirminės sveikatos priežiÅ«ros centro gydytojos, rajono Savivaldybės tarybos narės; Virginijaus Smalskio Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus savivaldybės gydytojo.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 23. Už – 18; prieš – 0; susilaikė – 5; nebalsavo – 0.
 
T-123 „Dėl pažymėjimo užsiimti komercine – Å«kine (lombardo) veikla Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Priimtas sprendimas patvirtinti pažymėjimo užsiimti komercine - Å«kine (lombardo) veikla Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, išdavimo tvarkos aprašÄ… (pridedamas).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 23. Už – 23; prieš – 0; susilaikė – 0; nebalsavo – 0.
 
T-124 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010-04-30 sprendimo Nr. T-94 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšÅ³ ėmimo investicijų projektams finansuoti” pakeitimo“.
Priimtas sprendimas imti ilgalaikę, ne daugiau kaip 450,0 tÅ«kst. Lt (ekvivalentas eurais) paskolą iš valstybės vardu pasiskolintų lėšÅ³ numatytiems investicijų projektams, įgyvendinamiems pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktÅ«rinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančiąsias veiksmų programas, numatant paskolos grąžinimo terminą iki 25 metų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 22. Už – 22; prieš – 0; susilaikė – 0; nebalsavo – 0.
 
T-125 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti“.
Priimtas sprendimas imti ilgalaikę paskolą iki 1546,2 tÅ«kst. Lt investicijų projektams finansuoti: Skvero Nr. 1 (buvęs M.Melnikaitės) Zarasų mieste rekonstrukcijos I-o etapo darbai įgyvendinant Latvijos-Lietuvos programos projektą „Naujos kokybės įvaizdžio formavimas ir infrastruktÅ«ros plėtra atokiuose pasienio miestuose - Zarasuose ir Kraslavoje“- iki 933,2 tÅ«kst. Lt; A6 kelio atkarpos per Zarasų miestą nuo Sėlių a. iki viaduko rekonstrukcija ir vaizdo stebėjimo sistemos Zarasų mieste įrengimas įgyvendinant Latvijos-Lietuvos programos projektą „Darnus tarp regioninis bendradarbiavimas siekiant didinti eismo saugumą Lietuvos ir Latvijos pasienyje“ – iki 533,0 tÅ«kst. Lt; Neries upės baseino investicinės programos I etapas. Zarasų projektas. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Zarasuose iki 80,0 tÅ«kst. Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 22. Už – 17; prieš – 2; susilaikė – 3; nebalsavo – 0.
 
T-126 „Dėl 2008-02-07 Zarasų rajojo savivaldybės tarybos sprendimu T-2 „Dėl gyvÅ«nų gyvenamosiose vietovėse Zarasų rajone taisyklių patvirtinimo” patvirtintų gyvÅ«nų laikymo gyvenamosiose vietovėse Zarasų rajone taisyklių pakeitimo“.
Priimtas sprendimas pakeisti gyvÅ«nų laikymo gyvenamosiose vietovėse Zarasų rajone taisykles. Nuo šiol gyvÅ«nai registruojami seniÅ«nijose pagal gyvenamąją vietą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 22. Už – 22; prieš – 0; susilaikė – 0; nebalsavo – 0.
 
T-127 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono švietimo įstaigoms“.
Priimtas sprendimas Zarasų rajono švietimo įstaigoms perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra likutinė vertė 2010-04-30 – 33683,38 Lt (pridedama) ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 428,40 Lt (pridedama).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 22. Už – 21; prieš – 0; susilaikė – 0; nebalsavo – 1.
 
T-128 „Dėl nekilnojamojo turto vertės padidinimo“.
Priimtas sprendimas padidinti dalies Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto (sąrašas pridedamas) vertę. Turto vertės didinimas atliektas dėl objektyvių priežasčių - atliktų rekonstravimo darbų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 21. Už – 20; prieš – 0; susilaikė – 0; nebalsavo – 1.
 
T-129 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio“.
Priimtas sprendimas V.Tautavičiaus neatleisti nuo nekilnojamo turto mokesčio.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 21. Už – 20; prieš – 0; susilaikė – 0; nebalsavo – 1.
 
T-130 „Dėl 2009 m. birželio 29 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-192 „Dėl sutikimo perimti turtą Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn” pakeitimo“.
Priėmus 2009 m. birželio 29 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-192 pakeitimus - numatyta, kad bus naudojamos parinktos paramos viešinimo priemonės, bendradarbiaujama su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija siekiant numatytų tikslų vykdymo bei įgyvendinimo, turtas skirtas projekto įgyvendinimui bus naudojamas ne trumpiau kaip iki 2013 metų lapkričio 13 d.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 21. Už – 20; prieš – 0; susilaikė – 0; nebalsavo – 1.
 
T-131 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2007-04-23 sprendimo Nr. T-13 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos sudarymo” pakeitimo “.
Priimtas sprendimas į Zarasų rajono savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisiją vietoje Arvydo Šapalo, Panevėžio karo prievolės centro Zarasų teritorinio skyriaus vedėjo, įrašyti kpt. Sigitą Braziulį, Vilniaus KPC Teritorinio Utenos skyriaus vedėją.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 22. Už – 22; prieš – 0; susilaikė – 0; nebalsavo – 0.
 
T-132 „Dėl asmens delegavimo į Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės tarybą“.
Priimtas sprendimas į Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės tarybą deleguoti Stanislovą Stankevičių, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūną.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 22. Už – 20; prieš – 0; susilaikė – 2; nebalsavo – 0.
 
T-133 „Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu su Dalia Maryte VitkÅ«niene, Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos direktore bei pavedimo laikinai eiti pareigas“.
Priimtas sprendimas sutikti nutraukti darbo sutartį su Dalia Maryte VitkÅ«niene, Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos direktore. Sutartis nutraukiama nuo 2010-07-01 šalių susitarimu. Taip pat nutarta pareikšti Daliai Marytei VitkÅ«nienei padėką už ilgametį pedagoginį ir vadybinį darbą. Gintautui Kerpiškiui, Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, pavesta nuo 2010-07-02 laikinai eiti Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas iki bus sudaryta darbo sutartis su asmeniu, laimėjusiu konkursą Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 21. Už – 18; prieš – 0; susilaikė – 2; nebalsavo – 1.
 
Sprendimo projekto „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009-12-29 sprendimo Nr. T-306 „Dėl mokesčio dydžio nustatymo už mokyklų teikiamas paslaugas” pakeitimo“ svarstymas atidėtas.
 
Sprendimo projekto „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų autobusai” įstatų pakeitimo“ svarstymas atidėtas.
 
Sprendimo projekto „Dėl buto, esančio Kauno g. 38-1, Zarasuose, privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis“ svarstymas atidėtas.
 
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt srityje „Teisinė informacija“

Zarasų rajono savivaldybė 2010-06-06 22:15:34
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?