2020 m. liepos 11 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Zarasų rajono švietimo įstaigų vadovų vizitas Prancūzijos Ballan Mire savivaldybėje

Zarasų rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais (visomis rajono švietimo įstaigomis) įgyvendina projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Zarasų rajono savivaldybėje“, finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.


Projekto tikslas – pagerinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos ir švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kokybę atliekant šių paslaugų teikimo tobulinimo veiksmus.


Lapkričio 12-14 dienomis visi Zarasų rajono švietimo įstaigų vadovai su Savivaldybės administracijos atstovu vyko pasidalinti gerąja patirtimi viešųjų švietimo paslaugų teikimo srityje užsienyje. Vizitui buvo parinkta Prancūzijos Ballan Mire savivaldybė, kuri 2010 m. yra pasirašiusi susigiminiavusių miestų bendradarbiavimo sutartį su Zarasais, ir nuo tada vyksta bendravimas keičiantis delegacijomis. Švietimiečiai semtis patirties pagal šį projektą vyko pirmą kartą. Ši savivaldybė bei susigiminiavusių miestų komiteto nariai parengė labai išsamią ir įdomią programą bei pažintinius vizitus į jų miesto švietimo ir kultūros įstaigas.


Apsilankę savivaldybės administracijoje ir susipažinę su jos darbo specifika, zarasiškiai klausėsi pranešimų apie švietimo sistemą Prancūzijoje. Įdomu tai, kad nuo 3 mėnesių vaikai gali pradėti lankyti ugdymo įstaigą, nes mamoms po gimdymo suteikiamos tik trijų mėnesių vaiko priežiūros atostogos. Ilgiau būnant su vaiku valstybė nesuteikia socialinių garantijų. Į mokyklą vaikai pradeda eiti nuo 3 metų. Pradinis ugdymas čia yra analogiškas mūsų ikimokykliniam ugdymui. Pagrindinis dėmesys skiriamas kalbos ir bendravimo įgūdžių lavinimui.


Mokslo metų trukmė - 180 dienų. Nustebino tai, kad vaikai trečiadieniais nesimoko, todėl mokslo metai baigiasi tik liepos viduryje. Trečiadieniais mokiniai dalyvauja užklasinėse veiklose, lanko būrelius, įvairius užimtumo centrus, muziejus, bibliotekas, laiką leidžia vieni namuose arba kartu su tėvais bei seneliais. Mokytojai tą dieną rengiasi pamokoms, taiso mokinių darbus, kelia kvalifikaciją etc.


Viena iš svarbių švietimo aktualijų Prancūzijoje – imigrantų vaikų integracija. Pagrindinė užduotis – išmokyti juos prancūzų kalbos. Šalyje nėra kitakalbių mokyklų, todėl visi gyventojai privalo mokėti prancūzų kalbą.


Kalbėta ir diskutuota apie ugdymosi pasiekimų vertinimo sistemą, pagalbą vaikui, mokytojų tobulinimosi problemas, profesinį mokymą bei studijų galimybes.


Didžiąją dalį funkcijų Prancūzijos švietimo sistemoje atlieka savivaldybės. Jos rūpinasi mokyklų išlaikymu, mokinių maitinimo ir pavėžėjimo reikalais, aplinkos administravimu. Vietos bendruomenės padeda organizuoti ir vykdyti įvairias švietimo veiklas/šventes.


Prancūzijos mažesnėse mokyklose nėra mokyklų direktorių ar jų pavaduotojų. Vienam iš mokytojų, įvykus atrankai, skiriama viena ar dvi darbo dienos mokyklos valdymui. Šis asmuo rūpinasi tik ugdomąja veikla. Mokytojų darbo krūvis - 39 val. per savaitę. Iš jų 24 val. skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, kitos - pasiruošimui pamokoms, mokinių darbų taisymui bei kvalifikacijos tobulinimui. Minimalus mokinių skaičius klasėje – 12, maksimalus – 30. Nesant tokiam mokinių skaičiui, jie siunčiami mokytis į kitas mokyklas. Mokytojus į darbą priima ir jiems atlyginimą moka Švietimo ministerija.


Apsilankyta Ballan Mire savivaldybėje esančiose mokyklose, vaikų užimtumo centre. Mieste veikianti valgykla maistu aprūpina visas švietimo ir kitas netoliese įsikūrusias įstaigas. Mažiukams maistas nuvežamas, o vyresni mokiniai ir suaugusieji ateina papietauti jiems skirtu metu.


Kultūros centre „La Parenthese“ zarasiškiai susipažino su centro teikiamų paslaugų įvairove: nuo scenos meno, rankdarbių, bibliotekos, iki virtualių ir interaktyvių užsiėmimų pasiūlos.


Vakare savivaldybės administracijos salėje, dalyvaujant merui Aleksandr Chas, administracijos darbuotojams, susigiminiavusiųjų miestų komiteto nariams, vyko vizito veiklų refleksija. Aptarti patirti įspūdžiai, pasidalinta idėjomis ir ateities perspektyvomis.


Išvykimo dieną buvo galimybė aplankyti Tūro miestą. Žavėjo jo rudeniškai žydinčios aikštės, senieji architektūros statiniai, įspūdingoji šv. Gatieno katedra, kurios kieme esančiame parke auga vienas iš seniausių Europos medžių - Libano kedras. Jis pasodintas 1804 m, jo aukštis virš 30 metrų. Simboliškai galima palyginti su Stelmužės ąžuolu. Senieji medžiai Prancūzijoje laikomi paveldo dalimi ir yra saugomi.


Susipažinus su partnerinio Ballan Mire miesto savivaldybės ir ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų įvairove ir kokybe bei atsisveikinus su nuoširdžiai priėmusiais organizatoriais, buvo miela grįžti namo pilniems įspūdžių ir idėjų. Sužavėjo žmonių profesionalumas, kompetentingumas, paprastumas, pozityvi komunikacija, paslaugumas, noras bendrauti, dalintis patirtimi, visuomeniškumas (dauguma savivaldybės darbuotojų ir meras didžiąją darbo dalį atlieka visuomeniniais pagrindais).


Nuoširdi padėka reiškiama visiems Ballan Mire savivaldybės darbuotojams, kurie parengė puikią programą, organizavo pažintinius/apžvalginius vizitus bei diskusijas. Ačiū vertėjai Birutei Lhostis, kuri pasitiko Paryžiuje ir kartu su Micheliu bei Žaku lydėjo visos viešnagės metu.


Didžiulė padėka kraštietei, nuoširdžiai pagalbininkei, vertėjai Audronei Mieželytei-Berthier, kuri profesionaliai vertėjavo, zarasiškių žingeidumą papildė asmeninės patirties įžvalgomis, padėjo išspręsti visus organizacinius reikalus.


Džiugu, kad išvykoje galėjo dalyvauti mokyklų vadovai. Jų parvežta patirtis galės būti pritaikoma pozityviosios komunikacijos plėtojimui, formaliojo ir neformaliojo ugdymo plėtros tobulinimui, popamokinės veiklos organizavimui, aplinkos administravimui, santykiams su tėvas ir bendruomene. Tikimasi, kad vizito metu ugdymo įstaigų vadovų įgyta patirtis ir kompetencijos leis įvairinti darbo pobūdį, skatins plėsti ir stiprinti bendruomeniškumą bei gerins švietimo paslaugų kokybę.


Švietimo ir kultūros skyriaus mentorius Stanislovas Kaulavičius

 

 


Svetlana Veikšrienė 2019-11-19 13:16:26