2020 m. vasario 17 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Zarasų seniūnijos išplėstinėje seniūnaičių sueigoje numatytos tinkamomis finansuoti veiklos Zarasų seniūnijoje

Zarasų rajono savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Zarasų rajono savivaldybėje projektų atrankos konkursą Zarasų seniūnijoje.


Konkurso tikslas − skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių poreikių tenkinimo.Teritorijos, kurių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-334, patvirtinto aprašo nustatyta tvarka.


Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės Zarasų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. lapkričio 5 d. protokolu Nr.VI- 6, tinkamomis finansuoti veiklos Zarasų seniūnijoje yra šios:


1) bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).


Mažiausia vienam projektui galima skirti suma Zarasų seniūnijoje yra 1 Eur, o didžiausia vienam projektui galima skirti suma yra 1294 Eur.


Didžiausia galima vienam projektui skirti valstybės biudžeto lėšų suma negali viršyti seniūnijai skirtų lėšų.


Paraiškų rengimas. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Zarasų rajono savivaldybėje 2019 m. aprašu, teikiamos tik pagal patvirtintą formą su privalomais priedais:1) pareiškėjo steigimo dokumento kopija (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
 


2) pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos kopijos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui;3) asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos kopija (pagal Aprašo 5 priedo formą);4) jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;5) jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties kopijas;6) jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais;7) kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti, kopijas.Paraiškų teikimo būdas ir terminas – Paraiškos turi būti pateiktos Zarasų rajono savivaldybės administracijos vieno langelio principu dirbančiam 105 kab. (Sėlių a. 22, 32110, Zarasai) nuo konkurso paskelbimo kiekvienoje seniūnijoje dienos 30 kalendorinių dienų, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Ant voko turi būti nurodyta „Priemonė 2.3 „Remti bendruomeninę veiklą Zarasų rajono savivaldybėje“, pareiškėjo pavadinimas, arba elektroniniu paštu priemone2.3@zarasai.lt  Paraiškos, pateiktos po 30 kalendorinių dienų laikotarpio, nebus priimamos.

 

Informaciją teikia:2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą“ Zarasų rajono savivaldybėje koordinatorė Aksana Vorobjova, tel. (8 385) 307 31, e. paštu priemone2.3@zarasai.lt

 

 


Svetlana Veikšrienė 2019-11-06 16:24:12
MERAS
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?