2020 m. rugsėjo 21 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Zarasuose iškilmingai paminėta Vasario 16-oji

Sekmadienį Zarasuose Lietuvos atkūrimo dienos minėjimas prasidėjo apžvalgos aikštelėje. Čia susirinko zarasiškiai, miesto svečiai. Čia atvyko daug šaulių, savanorių.


 

Dalyviai iškilmingai giedojo „Tautišką giesmę“ . Prie degančio „Laisvės aukuro“ kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę pagerbti sveikinimo žodį tarė rajono Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas. Jis pasidžiaugė, kad ir zarasiškiai atkakliai ir drąsiai kovojo už Tėvynės laisvę. Meras džiaugėsi, kad visi drauge gražiname savo kraštą ir kiekvienas šio krašto žmogus turi galimybę prisidėti prie savo krašto ir savo šalies puoselėjimo. Šventės dalyviai džiugiai stebėjo trispalvės pakėlimo ceremoniją. Meras Nikolajus Gusevas ir rajono Savivaldybės tarybos narys Rimantas Jurevičius padėjo gėlių krepšelį prie valstybinės vėliavos stiebo, taip pagerbė vėliavą. Kritę kovose laisvės gynėjai buvo pagerbti savanorių šūvių salvėmis.

 

Šviesus kovotojų atminimas buvo pagerbtas šv. Mišiomis Zarasų Švč. M. Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje.

 

Zarasų kultūros centro salėje įvyko Lietuvos atkūrimo dienos 102 –ųjų metinių - minėjimas.

 

Čia jo dalyviai taip pat pakiliai sugiedojo „Tautišką giesmę“.

 

Zarasiškius nuoširdžiai pasveikino Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas. Jis pasakė, kad Vasario šešioliktoji visada buvo reikšminga tautos gyvenime, ši šventė ir dabar liudija, kad šioje šalyje gyvena valinga bendruomenė, pajėgi savame krašte pati tvarkyti savo gyvenimą. Zarasų krašto žmonės ir šiandien yra aktyvūs savo valstybės kūrėjai, suvokiantys, kad nuo jo kasdienių pastangų priklauso ne tik dabartis, bet ir Lietuvos valstybės ir tautos ateitis.

 

Sveikinimo žodžius pasakė ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Dumbrava, jis minėjimo dalyviams dar sykį priminė laisvės kovų puslapius. Zarasų Švč. M. Marijos ėmimo į dangų parapijos klebonas Vydas Juškėnas pasveikino zarasiškius su šalies gimtadieniu.

 

Minėjimo dalyviams Zarasų rajono savivaldybės Kultūros ir meno premijų komisijos pirmininkas Arnoldas Abramavičius perskaitė šios komisijos sprendimą, kuriame nuspręsta skirti kasmetinę premiją žinomai režisierei Gražinai Karlaitei.

 

Kultūros ir meno premijų vertinimo komisija balsų dauguma nusprendė 2020 metų Zarasų rajono savivaldybės Kultūros ir meno premiją ir Laureato Diplomą skirti teatro edukologei Gražinai Karlaitei už ilgametį, kūrybingą Zarasų krašto bendruomenės švietimą ir pilietiškumo ugdymą, skleidžiant teatro meno pažinimo džiaugsmą, nuolatinį teatro meno ir literatūrinių programų rengimą Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje ir Zarasų viešojoje bibliotekoje, suaugusiųjų mėgėjų teatro grupės „Juodai balta“ sukūrimą ir nenuilstamą gimnazistų teatro puoselėjimą.

 

Gražina Karlaitė, dirbdama režisiere rajono kultūros ir švietimo įstaigose, sukūrė daug aukšto meninio lygio renginių-spektaklių, kompozicijų, teatralizavo daug šventinių koncertų. Profesionali režisierė, savo darbui paaukojusi daug jėgų, pastangų ir laiko, sukuria įsimintinus ir didelį ugdomąjį poveikį turinčius kūrinius. Jie visada sulaukia gero žiūrovų įvertinimo.

 

Gražinai Karlaitei Zarasų rajono savivaldybės Kultūros ir meno premiją ir Laureato Diplomą įteikė rajono Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius. Buvo daug sveikinimų, linkėjimų ir gėlių premijos laureatei.

 

Po gražių žodžių, nuoširdžių sveikinimų ir garbingų apdovanojimų Zarasų kultūros centro, Zarasų meno mokyklos, „Ąžuolo“ gimnazijos, Pauliaus Širvio progimnazijos, ,,Santarvės" pradinės mokyklos meno saviveiklos entuziastai surengė šaunų koncertą „Iš tavo šaknų“ , kuriame skambėjo smagios dainos, trankūs šokiai, eilės, kupinos pasididžiavimo savo šalimi ir jos žmonėmis. Meno saviveiklos entuziastai nupynė labai įvairiapusę ir prasmingą meno saviveiklos entuziastų pasirodymų pynę ir padovanojo minėjimo dalyviams. Už ją zarasiškiai negailėjo karštų aplodismentų.

 

Po koncerto buvo demonstruojamas VšĮ „Kauno tvirtovės parkas“ sukurtas dokumentinis filmas „Zarasų operacija“. Rajono Savivaldybės vadovai padėjo gėlių krepšelį prie savanorių kapų Zarasų miesto kapinėse ir pagerbė kritusių didvyrių atminimą. 

 

Už originalias puokštes ir gėlių kompozicijas šventės organizatoriai dėkingi IĮ ,,Žiedyna" vadovei Lilijai Prapuolenaitienei.
 

 

Petras Ivanovas

Nuotraukose – iškilmingos Vasario 16—osios minėjimo Zarasuose akimirkos. 


Petras Ivanovas 2020-02-18 09:13:42