2020 m. rugsėjo 22 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Zarasuose tarptautinis simpoziumas apie sentikystės istoriją, tradicijas ir perspektyvas

Zarasų viešojoje bibliotekoje įvyko tarptautinis simpoziumas „Pokrovo skaitymai: sentikių kultūros palikimo ir dvasinio išsaugojimo problemos“. Šio simpoziumo dalyviai klausėsi Lietuvos, Latvijos, Rusijos ir Rumunijos mokslininkų, lektorių pranešimų.

 

Simpoziumo dalyvius sveikino Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas. Meras džiaugėsi, kad Zarasų žemėje jau daug šimtmečių gyvuoja daugiatautė kultūra, kuri viena kitą praturtina ir papildo. Lietuviai be galo myli savo šalį, bet pripažįsta įvairių tautybių žmonių teisę į savitumą, savą kultūrą, savas tradicijas ir savą religiją. Pasak mero, tarptautinis simpoziumas - didelis ir svarbus įvykis rajono gyvenime. Sentikystė, jos raida, atsiradimas yra dalis ir Lietuvos istorijos. Simpoziumo dalyvius pasveikino ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Dumbrava, Zarasų krašto Garbės pilietis Gintautas Želvys.


Pirmasis pranešimas buvo apie Baltijos šalių sentikių rankraštinius giesmynus, jų istoriją. Apie tai renginio dalyvius supažindino Rusijos mokslų akademijos Rusų literatūros instituto (Puškino namuose) Sankt Peterburge mokslininkė Florentina Pančenko.

 

Simpoziume buvo nagrinėta ir profesionalioji Rusijos giedojimo kultūra. Ją pristatė mokslininkė Jekaterina Smirnona iš Sankt Peterburgo.

 

Rusijos nematerialiojo kultūros paveldo išsaugojimo problemas nagrinėjo Sankt Peterburgo mokslininkė Irina Svetličnaja.

 

Renginio dalyviai išklausė Rumunijos mokslininko Fiodor Ivanovič Kirile pranešimą „Rumunijos rusų sentikių muzikinis choreografinis folkloras“.

 

Ina Kupčinskaja iš Latvijos supažindino simpoziumo dalyvius su Degučių metraščio reikšme sentikystės istorijoje ir šventiko Jegor Ankudinov gyvenimą ir veiklą saugant senąsias sentikių tradicijas ir papročius.


Zarasų sentikių bendruomenės narys, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, muziejininkas Vasilijus Trusovas savo pranešime gvildeno sentikiai Lietuvoje: Zarasų religinės bendruomenės veiklos aktualijas ir perspektyvas.

 

Istorikas Ramūnas Keršys supažindino dalyvius su Zarasų sentikių kultūriniu paveldu ir jo išsaugojimo perspektyvomis.

 

Po simpoziumo už jo surengimą nuoširdžiai dėkojo organizatoriams. Daug padėkos žodžių merui Nikolajui Gusevui, Zarasų krašto piliečiui Gintautui Želviui išsakė sentikių bendruomenės ,,Degučių rimtis“ pirmininkė Jekaterina Abramova, taip pat kiti šio renginio dalyviai.

 

Po dalykinių pokalbių apie sentikių kultūros išsaugojimą ir jo perspektyvas simpoziumo dalyviai klausėsi Sankt Peterburgo N. Rimskio Korsakovo konservatorijos studentų sakralinės ir liaudies muzikos koncerto. Skambėjo senieji rusų, tradiciniai pajūrio gyventojų giedojimai, sakralinės eilės, vestuvinės lyrinės ir šokamosios įvairių Rusijos regionų dainos.

 

Petras Ivanovas

Nuotraukose – tarptautinio simpoziumo akimirkos.
Autoriaus nuotraukos


Svetlana Veikšrienė 2019-10-30 17:01:33