2021 m. sausio 20 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Žmogaus teisių gidas: ką reikia žinoti apie savo teisę į atvaizdą?

Galimybė kontroliuoti savo atvaizdo naudojimą yra žmogaus teisės į privatų gyvenimą dalis. Todėl kiti turi gerbti šią jÅ«sų valią, kad nepažeistų jÅ«sų žmogaus teisių. JÅ«sų išvaizda yra vienas iš pagrindinių jÅ«sų asmenybės aspektų, o atvaizdas yra unikalus ir atskleidžia jÅ«sų individualias savybes, skiriančias jus nuo kitų žmonių. Taigi, kada teisė į jÅ«sų atvaizdą pažeista ir kaip galima savo teises ginti pažeidimo atveju?

 

Teisė į savo atvaizdą

Kadangi gyvenate ir veikiate visuomenėje, tikėtina, kad galite būti nufotografuoti arba nufilmuoti. Jeigu taip atsitinka ir kas nors užfiksuoja jūsų atvaizdą, vėliau jis gali būti atgamintas ir panaudotas įvairiais tikslais. Kartais privalote leisti būti nufotografuojami, pavyzdžiui, paso nuotraukai ar jūsų darbdavio personalo byloms. Kitais atvejais patys aktyviai dalijatės savo atvaizdu su kitais, pavyzdžiui, paskelbdami asmenukę Instagram socialiniame tinkle.

 

Žmogaus teisės, tiksliau, teisė į privatų gyvenimą, apima ir teisę kontroliuoti savo atvaizdo naudojimą. Teisė į savo atvaizdą apima teisę prieštarauti ir neleisti, kad jÅ«sų atvaizdas bÅ«tų fiksuojamas (t. y. filmuojamas arba fotografuojamas), atgaminamas ir įrašomas, taip pat kad jį skelbtų kitas asmuo ar institucija.

 

Kita vertus, jÅ«sų teisė kontroliuoti savo atvaizdo naudojimą gali kirstis su kitų teisėmis – dažniausiai su kito asmens saviraiškos laisve, pavyzdžiui, kai žurnalistas nori paskelbti viešÄ…jį interesą atitinkantį straipsnį, o jÅ«sų atvaizdas yra svarbi šio straipsnio dalis.

 

Jeigu esate viešas asmuo

Viešasis asmuo vaidina tam tikrą vaidmenį visuomenės gyvenime – politikoje, ekonomikoje, mene, socialinėje srityje, sporte ar kitur. Viešieji asmenys yra politikai ir kiti visuomenės veikėjai, pavyzdžiui, sportininkai, aktoriai, modeliai, verslininkai ir kitos įžymybės.

 

ViešÅ³jų asmenų veikla visuomenė paprastai domisi labiau, ypač kalbant apie politines problemas. Viešieji asmenys labiau matomi ir girdimi visuomenėje – jie turi susitaikyti, kad, kitaip nei privatÅ«s asmenys, bus tarsi po didinamuoju stiklu.

 

Tam tikromis aplinkybėmis visuomenės teisė žinoti gali netgi sietis su visuomenės veikėjų privataus gyvenimo aspektais. Tačiau tai nereiškia, kad viešieji asmenys negali naudotis savo atvaizdo ir privataus gyvenimo apsauga. Vis tik jie turi susitaikyti su mažesne privatumo apsauga palyginus su paprastais žmonėmis.

 

Kai padaromos ir skelbiamos viešÅ³jų asmenų nuotraukos, viešintojas, paprastai žiniasklaidos priemonė, realizuoja saviraiškos laisvę ir siekia teisėto tikslo – informuoti visuomenę apie viešojo intereso atvejus ir skatinti diskusijas. Tačiau kiekvienu atveju reikia išsiaiškinti apie atvaizdo panaudojimo proporcingumą ir bÅ«tinumą.

 

Jeigu esate privatus asmuo

Kitaip negu viešieji asmenys, privatÅ«s asmenys dažniausiai viešumoje nesireiškia ir nėra viešojo intereso objektas. Todėl jie gali tikėtis, kad bus gerbiamas jų privatumas. Kaip privatus asmuo turite teisę nesutikti bÅ«ti filmuojamas ar fotografuojamas privačioje aplinkoje, nes naudojatės aukšto lygio privatumo apsauga. Pavyzdžiui, bÅ«tų labai sunku pagrįsti slaptą jÅ«sų nufotografavimą jÅ«sų namuose.

 

Nors ir esate privatus asmuo, nereikia atmesti galimybės, kad galbÅ«t kada nors pateksite į viešumą ir tapsite viešojo intereso objektu. Tada jÅ«sų privatumo apsaugos lygis gali sumažėti. Pavyzdžiui, galite bÅ«ti glaudžiai susijęs su viešuoju asmeniu ir todėl tapti įdomus visuomenei. Be to, galite tapti viešojo intereso objektu dėl dalyvavimo tam tikroje situacijoje, pvz., viešoje demonstracijoje.

 

Visuomenės susidomėjimą keliančiais atvejais asmuo, kuris fotografuoja privačius asmenis ir publikuoja jų atvaizdus, tokiu bÅ«du realizuoja saviraiškos laisvę ir siekia teisėto tikslo – informuoti visuomenę apie įdomius įvykius bei skatinti diskusijas. Tačiau net ir tokiais atvejais atvaizdo naudojimas turi bÅ«ti teisėtas.

 

Ar jūsų atvaizdas naudojamas teisėtai?

Toliau pateikiami klausimai padės įvertinti, ar teisėtai naudojamas jÅ«sų atvaizdas ir ar pakankamai paisoma jÅ«sų privatumo. Jeigu į bent vieną iš pateikiamų klausimų atsakysite neigiamai, jÅ«sų privatumas galėjo bÅ«ti pažeistas. Tokiu atveju jÅ«s turite teisę skųstis.
•Ar atvaizdo naudojimą leidžia įstatymai?
•Ar atvaizdo naudojimu siekiama teisėto tikslo?
•Ar atvaizdo naudojimas yra bÅ«tinas?
•Ar atvaizdo naudojimas yra proporcingas?

 

Jeigu į bent vieną iš pateikiamų klausimų atsakysite neigiamai, jÅ«sų privatumas galėjo bÅ«ti pažeistas.

 

Jūsų teisė skųstis

Jeigu manote, kad jÅ«sų nuotrauka buvo padaryta ar naudojama neteisėtai ir buvo pažeista jÅ«sų teisė į privatų gyvenimą, turite teisę skųstis. JÅ«sų atvaizdo darymas, saugojimas, viešinimas ir kitoks naudojimas duomenų tvarkymo tikslu neabejotinai varžo jÅ«sų teisę į privatų gyvenimą. Jeigu nedavėte sutikimo dėl savo nuotraukos gavimo ar naudojimo ir / arba manote, kad ji tvarkoma neteisėtu bÅ«du, galite skųsti valstybinės institucijos ar privataus juridinio ar fizinio asmens veiksmus.

 

Čia pateikiame galimus teisių gynimo būdus:
•informacijos gavimas

JÅ«s turite teisę paprašyti privataus juridinio asmens ar institucijos, turinčios jÅ«sų atvaizdą, pateikti jums informaciją, kokio pobÅ«džio jÅ«sų nuotraukos yra surinktos, kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims pastaraisiais metais buvo pateiktos jÅ«sų nuotraukos, jÅ«sų atvaizdo tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas.

 

Jeigu valstybinė institucija ar privatus juridinis asmuo atsisakė suteikti jums prašomą informaciją, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Tuo atveju, jeigu jÅ«sų netenkina Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sprendimas, galite jį apskųsti apygardos administraciniam teismui; taip pat galite paprašyti kompensacijos už jÅ«sų teisės susipažinti su duomenimis pažeidimą.
 

•atvaizdo atnaujinimas arba pašalinimas

Turite teisę paprašyti asmens ar institucijos, kuri turi jÅ«sų atvaizdą, jį atnaujinti ar pašalinti (ištrinti). Jeigu duomenų naudotojas atsisako taip padaryti, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, o jei pastarosios sprendimas jÅ«sų netenkina galite jį apskųsti apygardos administraciniam teismui; taip pat galite paprašyti kompensacijos už jÅ«sų teisės pakeisti ar ištrinti duomenis pažeidimą.

 

Daugiau apie savo teises kviečiame skaityti Žmogaus teisių gide. Žmogaus teisių gidas yra internetinis informacijos, švietimo ir savipagalbos įrankis. Jis padeda suprasti žmogaus teises įvairiose situacijose. Tai bendradarbiavimo projektas Europoje, kuriame talpinamas turinys, pritaikytas konkrečiai valstybei: Lietuvai, Latvijai, Estijai ir Bulgarijai. Gidas prieinamas lietuvių, latvių, estų ir bulgarų kalbomis, kartu su vertimais į anglų ir rusų kalbas. Lietuvoje Žmogaus teisių gidą koordinuoja nevyriausybinė organizacija Žmogaus teisių balsas.
 

 

Giedrė ŠÄ—mytė
VšÄ® Žmogaus teisių balsas direktorė
giedre.semyte@ztbalsas.lt


Svetlana Veikšrienė 2021-01-11 16:12:40
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau Zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

 

Apklausa
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?