2021 m. birželio 20 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS31116
Versija 7
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslauga – laikinas nakvynės, socialinių įgÅ«džių ugdymo ir palaikymo bei kitų bÅ«tinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kitų) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą ir padėti integruotis į visuomenę.
Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rÅ«pintojas dėl apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslaugų gavimo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai) ar į rajono Savivaldybės administracijos seniÅ«niją pagal gyvenamąją vietą. Sprendimas dėl apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslaugų asmeniui skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens dienos socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo skyriui dienos.
 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 785 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšÅ³ apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.
7. Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (su visais pakeitimais).
8. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T-147 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
9. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. I(6.6E)-787 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. I-209 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
10. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. I2(6.71)-11 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. I-209 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 19 punkto pakeitimo.
11. Socialinės paramos skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. I-233 „Dėl rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatų tvirtinimo“.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo (šeima) kreipiasi į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Savanorių g. 2, 2 aukštas, 3 kabinetas) ar į specialistus socialiniam darbui seniÅ«nijose, užpildydamas prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), patvirtintą Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (pridedama) bei pateikia šiuos dokumentus:
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
- pažymą apie asmens (šeimos narių) už tris mėnesius iki kreipimosi dėl paslaugų gavimo arba kreipimosi mėnesio gaunamas pajamas;
- išrašÄ… iš medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a);
- kitus dokumentus (pagal poreikį).
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa Parama, gaunami duomenys iš gyventojų ir kitų registrų.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslaugos skyrimo/neskyrimo priimamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis - 2 (vienpusės sąveikos lygis).

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

6.67 byloje

Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Valerija Ragėnienė tel. (8 385) 30 738, Savanorių g. 2, Zarasai, II aukštas, 3 kabinetas, el. p. valerija.rageniene@zarasai.lt.
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. (8 385) 54332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-07-30
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
Dokumentai