2020 m. gegužės 29 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų iš dokumentų, esančių likviduotų įmonių archyve išdavimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS2478
Versija 4
Administracinės paslaugos apibūdinimas
 Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems reikalingi duomenys apie gautas pajamas, darbo stažą ar kitus juridinius faktus iš likviduotų juridinių asmenų.
Asmuo prašymą gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab.), Dokumentų valdymo skyrių (Malūno g. 4, 32129 Zarasai), siųsti paštu (adresuojama Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriui, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai), per atstovą, elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą (e. pristatymas); elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba (www.epaslaugos.lt).
Atsakymas asmeniui pateikiamas jam tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab.) arba Dokumentų valdymo skyrių (Malūno g. 4, 32129 Zarasai), arba prašyme nurodytais būdais (išsiunčiamas paštu nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba (www.epaslaugos.lt).

 

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Asmens tapatybę įrodantis dokumentas.
2. Socialinio draudimo pažymėjimas (darbo knygelė).
3. Jeigu pareiškėją atstovauja kitas fizinis / juridinis asmuo, jis privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei atstovavimą liudijantį dokumentą.
 

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Informacija iš VĮ Registrų centro ir Savivaldybės duomenų valdymo sistemų.
 

 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
10 d. d.

 

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Nemokama 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Bendradarbiavimo lygis
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

Asmuo pateikia prašymą, kuris registruojamas Elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje @vilys (toliau – EDVS @vilys). Perduodamas paslaugos vadovui, kuris perduoda paslaugos vykdytojui. Esant reikalui paslaugos vykdytojas pats surenka reikiamą informaciją iš atitinkamų registrų, Savivaldybės duomenų bazių ir parengęs atsakymą asmeniui, perduoda paslaugos vadovui. Pasirašęs dokumentą paslaugos vadovas perduoda registruti dokumentą EDVS@vilys. Dokumentas pateikiamas asmeniui.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Pagal Dokumentacijos planą 6.67 byla
Administracinės paslaugos teikėjas Elvyra Glaskienė, Dovilė Malinauskaitė, Malūno g.4, Zarasai, II aukštas, tel.(8 385) 37 193, el. p. elvyra.glaskiene@zarasai.lt; dovile.malinauskaite@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Elvyra Glaskienė, Archyvų skyriaus vedėja, Malūno g. 4, 32129 Zarasai, tel. (8 385) 37 193, el. p. elvyra.glaskiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-03-26
Paslaugos kategorija ARCHYVAI
Dokumentai