2020 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš Savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS5730
Versija 3
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems rajono Savivaldybės administracijos archyviniuose fonduose saugomų dokumentų pagrindu gauti pažymas (parengiamos ir išduodamos pažymos apie pajamas ir darbo stažą senatvės, išankstinei senatvės, našlių ir našlaičių, netekto darbingumo, maitintojo netekimo pensijoms skirti ar perskaičiuoti, deklaruojant turtą ir kitais atvejais).
Bendrojo skyriaus archyve saugoma:
1. Zarasų rajono vykdomojo komiteto personalo, Zarasų rajono valdybos ir Savivaldybės atleistų darbuotojų 1950-1989 m. ilgo saugojimo bylos;
2. Zarasų rajono valdybos ir Savivaldybės personalo ir atleistų darbuotojų bylos nuo 1990 m.;
3. Zarasų rajono Tarybos, jos komitetų, ir komisijų, mero, mero pavaduotojo, valdybos veiklos iki 2002 m. bylos, kol bus perduota į valstybės archyvą.
4. Rajono Savivaldybės administracijos ir jos atskirų padalinių veiklos nuolat saugomi dokumentai nuo 1995 m. - iki jų atidavimo saugoti į valstybės archyvą.
Asmuo prašymą gali pateikti tiesiogiai atvykęs į į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab.), atsiuntus paštu (adresuojama Zarasų rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai), per atstovą, elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą (e. pristatymas); elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba (https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin).
Pažyma asmeniui išduodamas jam tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab.), arba prašyme nurodytais būdais (išsiunčiamas paštu nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba (https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin).
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija
2. Socialinio draudimo pažymėjimo (darbo knygelės) kopijos.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Nemokamai
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Bendradarbiavimo lygis
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Asmuo pateikia prašymą, kuris registruojamas Elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje @vilys (toliau – EDVS @vilys). Perduodamas paslaugos vadovui, kuris perduoda paslaugos vykdytojui. Esant reikalui paslaugos vykdytojas pats surenka reikiamą informaciją iš atitinkamų registrų, Savivaldybės duomenų bazių ir parengęs atsakymą asmeniui, perduoda paslaugos vadovui. Pasirašęs dokumentą paslaugos vadovas perduoda registruti dokumentą EDVS@vilys. Dokumentas pateikiamas asmeniui.
 
Asmuo Elektroninių valdžios vartų pagalba pateikia prašymą, kuris registruojamas Elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje @vilys (toliau – EDVS @vilys). Perduodamas paslaugos vadovui, kuris perduoda paslaugos vykdytojui. Esant reikalui paslaugos vykdytojas pats surenka reikiamą informaciją iš atitinkamų registrų, Savivaldybės duomenų bazių ir parengęs atsakymą asmeniu, perduoda paslaugos vadovui. Pasirašęs dokumentą paslaugos vadovas perduoda registruoti dokumentą EDVS@vilys. Atsakymas pateikiamas Elektroninių valdžios vartų pagalba asmeniui.
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Pagal Dokumentacijos planą L registras ir  aprašymas įsegtas į  6.67.  bylą
Administracinės paslaugos teikėjas B.Golubickienė, Dokumentų valdymo skyriaus archyvarė, tel. (8 385) 37 140, Sėlių a. 22, I aukštas, 110 kab. el. p. birute.golubickiene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Audronė Sažinienė, Dokumentų valdymo skyriaus vedėja, tel. (8 385) 37 159, 204 kab., audrone.saziniene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-04-04
Paslaugos kategorija ARCHYVAI
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?