2021 m. sausio 25 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, įrašymas į sąrašus
zrs
Įvertink: 1 0
Kodas PAS4205
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas
 Paslauga teikiama asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į valstybės paramą socialinio bÅ«sto nuomai.
 
Teisę į šią paramą turi asmenys ir šeimos:
- kurių duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą bÅ«stui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija nustatytų pajamų ir turto dydžių:
- asmens be šeimos: pajamos – 88 VRP*, turtas** – 129 VRP*;
- dviejų, trijų asmenų šeimos: pajamos – 123 VRP*; turtas** – 262 VRP*;
- keturių ar penkių asmenų šeimos: pajamos – 148 VRP*; turtas** – 349 VRP*;
- šešių ar daugiau asmenų šeimos: vienam asmeniui pajamos – 25 VRP* vienam asmeniui, turtas** – 83 VRP*;
- jeigu neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise bÅ«sto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas bÅ«stas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo bÅ«sto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašÄ…, sunkia forma.
Teisę į socialinio bÅ«sto sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame bÅ«ste, jeigu jiems išnuomoto socialinio bÅ«sto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų ir jeigu jie turi teisę į socialinio bÅ«sto sąlygų pagerinimą pagal įstatyme nustatytus socialinio bÅ«sto naudingojo ploto normatyvus.
* VRP (valstybės remiamos pajamos), 1 VRP = 102 eurai;
** deklaruojamo nekilnojamo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia valstybės įmonė Registrų centras pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose.
Asmens (šeimos) prašymas įrašyti į sąrašus rajono Savivaldybės socialinio bÅ«sto nuomai pateikiamas raštu asmeniui tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32210, Zarasai, I a.,105A kab.), paštu, per pasiuntinį ar elektroninėmis priemonėmis (priimamasis@zarasai.lt).
Asmuo apie sprendimą įrašyti į sąrašus bÅ«sto nuomai informuojamas raštu ar elektroninėmis priemonėmis, prašyme nurodytais adresais.
 
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas.

 2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.

3.  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
4. Lietuvos Respublikos paramos bÅ«stui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, 2014-10-09 Nr. XII-1215.
5. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 1996-05-16, Nr. I-1338.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
7. Zarasų rajono savivaldybės bÅ«sto ir socialinio bÅ«sto nuomos, bÅ«sto nuomos ar išperkamosios bÅ«sto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015-05-22 sprendimu Nr. T-111.
8. Lietuvos Respublikos socialinės pasaugos ir darbo ministro 2015-04-10 įsakymas Nr. A1-195 „Dėl prašymų suteikti paramą bÅ«stui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
9. Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-11-06 įsakymu Nr. I-678.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopiją.
3. Pilnamečių šeimos narių asmens tapatybės dokumentų, santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų kopijas.
4. Neįgalumo lygio pažymą (asmenims iki 18 metų amžiaus), darbingumo lygio pažymą (nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ar neįgaliojo pažymėjimą (senatvės pensijos amžiaus asmenims).
5. Tėvų mirties liudijimus ar įsiteisėjusį teismo sprendimą apie tėvų teisių atėmimą (našlaičiams ar be tėvų globos likusiems asmenims).
6. Pažymą iš gydymo įstaigos (sergantiems sunkių formų lėtinėmis ligomis).
7. Pažymą apie nuosavybės teise turimas gyvenamąsias patalpas, išduotą VÄ® Registrų centro.
8. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
9. Pažyma apie šeimos sudėtį.
 
Asmenys privalo būti deklaravę kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, t.y. pateikdami VMI deklaraciją iki gegužės 1 d.
 

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Pastaba. Rajono Savivaldybės administracija, gavusi asmens (šeimos atveju – visos šeimos narių) rašytinį sutikimą tvarkyti asmens duomenis, informaciją iš VÄ® Registrų centro apie asmens (šeimos) turimą ir turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį LR teritorijoje, ir deklaruotą gyvenamąją vietą gauna pati.
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
30 kalendorinių dienų.
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai.
 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
 
 Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

 

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Pagal Dokumentacijos planą 6.67 byla                                   
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Ramutė Gaidamavičienė, tel. (8 385) 37 101, el. p. ramute.gaidamaviciene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Nastajienė, tel. (8 385) 37 146, el. p. dalia.nastajiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-02-22
Paslaugos kategorija VALSTYBĖS PARAMA BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI
Dokumentai
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau Zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

 

Apklausa
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?