2021 m. kovo 3 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Asmenų prašymų, skundų ir pranešimų priėmimas ir nagrinėjimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS2932
Versija 4
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems raštu pateikti prašymus, skundus, pranešimus. Esant reikalui padedama parengti prašymą bei su juo susijusius dokumentus. Prašymai, skundai, pranešimai registruojami ir perduodami nagrinėti paskirtiems valstybės tarnautojams. Jei prašymas, skundas, pranešimas nepriskirtinas institucijos kompetencijai, jis išsiunčiamas kitai įstaigai.
Asmens pageidavimu jis informuojamas apie prašymo nagrinėjimo eigą.
Asmuo prašymą, skundą, pranešimą gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab.), siųsti paštu (adresuojama Zarasų rajono savivaldybės administracijai, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai), per atstovą, elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu bÅ«du per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą (e. pristatymas); elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi bÅ«ti pateiktas taip, kad bÅ«tų galima identifikuoti elektroninį parašÄ… ir prašymą pateikusį asmenį) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba (https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin).
Atsakymas asmeniui pateikiamas jam tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab.), arba prašyme nurodytais bÅ«dais (išsiunčiamas paštu nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba (https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin).
 

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 

 Asmens tapatybę įrodantis dokumentas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo dienų.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Nemokamai
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Bendradarbiavimo lygis
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Prašymo forma www.zarasai.lt
http://www.zarasai.lt/paslaugos_19
 

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Pagal dokumentacijos planą  6.67  byla.
Administracinės paslaugos teikėjas Galima kreiptis adresu: Zarasai Sėlių a. 22, I aukštas 105-105a kab. Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Panavienė, tel. (8 385) 37 173, priimamasis@zarasai.lt , info@zarasai.lt Iš anksto užsiregistruoti į priėmimą: - pas rajono Savivaldybės merą ar jo pavaduotoją: Referentė Dalia Šileikytė, tel. (8 385) 37 154 - pas rajono Savivaldybės administracijos direktorių ar jo pavaduotoją: referentė Neringa Merkienė, tel. (8 385) 30 508
Administracinės paslaugos vadovas Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Sažinienė, II aukštas, 204 kab., tel. (8 385) 37 159, el. p. audrone.saziniene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-03-27
Paslaugos kategorija ASMENŲ PRIĖMIMAS IR KONSULTACIJOS
Dokumentai