2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS31114
Versija 7
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos, kurių tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose.
Teikiamos šios bendrosios socialinės paslaugos:
• informavimas;
• konsultavimas;
• tarpininkavimas, atstovavimas;
• aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir
avalyne;
• specialaus transporto paslaugos;
• sociokultūrinės paslaugos;
• asmens higienos ir priežiūros paslaugos;
• kitos bendrosios socialinės paslaugos.
Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne paslaugos, sociokultūrinės paslaugos teikiamos nemokamai. Asmens higienos ir priežiūros paslaugos bei transporto paslaugos yra mokamos. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į Zarasų rajono socialinių paslaugų centrą ar į seniūnijos specialistus socialiniam darbui pagal gyvenamąją vietą.
Asmeniui informacija pateikiama telefonu.
 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr.X-493.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
5. Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (su visais pakeitimais).
6. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T-147 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
7. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. I(6.6E)-787 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. I-209 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. I2(6.71)-11 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. I-209 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 19 punkto pakeitimo.
9. Socialinės paramos skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. I-233 „Dėl rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatų tvirtinimo“.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), jo globėjas, rūpintojas, dėl bendrųjų socialinių paslaugų kreipiasi į Zarasų rajono socialinių paslaugų centrą ar į seniūnijų specialistus socialiniam darbui. Kreipdamasis dėl specialaus transporto, asmens higienos paslaugų skyrimo, pateikia šiuos dokumentus:
• prašymą;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
(Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
• pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą;
• gydytojo išrašytą siuntimą į kitas sveikatos priežiūros įstaigas (reikalingas teikiant specialaus transporto paslaugas);
• kitus dokumentus, reikalingus dėl socialinių paslaugų gavimo.
Dėl kitų bendrųjų socialinių paslaugų gavimo asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo
globėjo, rūpintojo raštiškas prašymas nebūtinas.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

6.67 byloje

Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Valerija Ragėnienė, tel/ (8 385) 30 738, Savanorių g. 2, II aukštas, 3 kabinetas, el.p. valerija.rageniene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. (8 385) 54 332, el. p. parama@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-06-25
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?