2020 m. vasario 26 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Bičių laikytojų paraiškų paramai už papildomą bičių maitinimą priėmimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS2557
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas
 Paslauga teikiama bičių laikytojui, pageidaujančiam gauti paramą už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą).
 
Paramos paraiškų priėmimo terminas – einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai). Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pateisinimo dokumentu. Rajono Savivaldybės administracija, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paramos paraiškos priėmimo.
Bičių laikytojas turi atvykti į rajono Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrių (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 320 kab., III a.) arba į seniūniją pagal gyvenamąją vietą ir pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašą (3 priedas) ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.
Kaimo plėtros skyriaus darbuotojas patikrina, ar tinkamai užpildytas išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašas, ar įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, bičių laikytojas pateiktus duomenis ištaiso), suveda duomenis į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą ir išspausdina 2 paramos paraiškos (1 priedas) egzempliorius. Jei ūkis yra ekologinis, patikrina, ar pateiktas sertifikavimo institucijos išduotas sertifikatas.
Pareiškėjas ir Kaimo plėtros skyriaus darbuotojas parašais patvirtina išspausdintos paramos paraiškos ir Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašo duomenų teisingumą. Pasirašyta paramos paraiška laikoma pateikta. Vienas paramos paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas – saugomas rajono Savivaldybės administracijoje. Jeigu pareiškėjas Kaimo plėtros skyriui pateikia paraišką, kurioje nurodo, kad turi susijusių įmonių, kaip tai nustatyta reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 ir 3 straipsniuose, tokios paraiškos ir susijusių dokumentų kopijas Kaimo plėtros skyriaus darbuotojas pateikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai iki einamųjų metų spalio 15 d.
Paslauga vykdoma paraiškos teikimo metu
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
 
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 3D-357 „Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ su pakeitimais.
5. Kaimo plėtros skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. I-564.
 
 
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Bičių laikytojas, norintis gauti paramą už papildomą bičių maitinimą, Kaimo plėtros skyriaus specialistui pateikia šiuos dokumentus:
 
1. Prašymą (forma pridedama) – jei kreipiasi pavėluotai dėl sunkios ligos, nenugalimos jėgos ar kt.;.
2. Vėlavimo priežastį patvirtinančius dokumentus – jei kreipiasi pavėluotai.
3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
4. Bityno pasą.
5. Išlaidų apmokėjimo dokumentų aprašą.
6. Išlaidų apmokėjimo dokumentus (kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra su kasos aparato kvitu ar kt.).
7. Jei ūkis ekologinis – sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.
 
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Prireikus duomenys tikrinami atitinkamuose registruose ir gaunami specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Tuo momentu kai kreipiasi bičių laikytojas,1 d.d.
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
 Nemokama
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
 
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
 Administracinė paslauga galutinė
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
 Įregistruotas V1 registre
 
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Irmina Juškėnienė, tel. (8 385) 37 184, el. p. irmina.juskeniene@zarasai.lt, Kaimo plėtros skyriaus specialistai : Antalieptės seniūnijoje Audrutė Saulienė, tel. (8 385) 57250, el.p. audrute.sauliene@zarasai.lt Antazavės seniūnijoje Audronė Kačiulienė, tel. (8 385) 36759,el.p. audrone.kaciuliene@zarasai.lt Degučių seniūnijoje Vytautas Budrys, tel. (8 385) 31206, el.p. vytautas.budrys@zarasai.lt Dusetų seniūnijoje Edita Šakalienė, tel. (8 385) 56532, el.p. edita.sakaliene@zarasai.lt Imbrado seniūnijoje Zita Buterlevičienė, tel. (8 385) 36328, el.p. zita.buterleviciene@zarasai.lt Salako seniūnijoje Gelmina Budrienė, tel.(8 385) 31205, el.p. gelmina.budriene@zarasai.lt Suvieko seniūnijoje Audronė Verseckienė, tel. (8 385) 36237, el.p. audrone.verseckiene@zarasai.lt Turmanto seniūnijoje Gražina Linkel, tel. (8 385) 31207, el.p. grazina.linkel@zarasai.lt Zarasų seniūnijoje Aldona Nastajienė, tel. (8 385) 37147, el.p. aldona.nastajiene@zarasai.lt.
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vedėja Lina Petrėnienė, tel. (8 385) 37 164, el. p. lina.petrėniene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-10-30
Paslaugos kategorija ŽEMĖS ŪKIS
MERAS
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?