2020 m. rugpjūčio 4 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos teikimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS28075
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Ši paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams (šeimoms), kurie neturi finansinės galimybės pasinaudoti valstybės remiamu kreditu, bet turi teisę į socialinio būsto nuomą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą (toliau – Įstatymas), įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus ir sulaukę eilės paramai būstui išsinuomoti.
 
Rajono Savivaldybės administracija, įvertinusi galimybes mokėti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją ( Asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, skaičius savivaldybėje nustatomas atsižvelgiant į valstybės biudžeto specialiąją tikslinę dotaciją rajono Savivaldybės biudžetui, skirtą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti, ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydį), priima sprendimą pasiūlyti pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija.
Konsultacija asmeniui (šeimai) apie įrašymą į sąrašus rajono Savivaldybės socialinio būsto nuomai suteikiama atvykus į Zarasų rajono savivaldybės Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus 310 kab., III a., Sėlių a. 22, 32110 Zarasai.
Negalint suteikti konsultacijos iš karto, asmuo apie paslaugos įvykdymą informuojamas raštu ar elektroninėmis priemonėmis, prašyme nurodytais adresais.
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas.
 
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, I-533.
3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
4. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, 2014-10-09 Nr. XII-1215.
5. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 1996-05-16, Nr. I-1338.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
7. Zarasų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015-05-22 sprendimu Nr. T-111.
8. Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-11-06 įsakymu Nr. I-678.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prašymą įrašyti juos į asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašus.
 
2. Pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.
 
Asmenys privalo būti deklaravę kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, t.y. pateikdami VMI deklaraciją iki gegužės 1 d.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
-
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
1 diena
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
-
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Pastaba. Rajono Savivaldybės administracija, gavusi asmens (šeimos atveju – visos šeimos narių) rašytinį sutikimą tvarkyti asmens duomenis, informaciją iš VĮ Registrų centro apie asmens (šeimos) turimą ir turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį LR teritorijoje, ir deklaruotą gyvenamąją vietą gauna pati
 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byla
 
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Ramutė Gaidamavičienė, tel. (8 385) 37 101, el. p. ramute.gaidamaviciene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Nastajienė, tel. (8 385) 37 146, el. p. dalia.nastajiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-02-22
Paslaugos kategorija VALSTYBĖS PARAMA BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI
Dokumentai