2021 m. sausio 25 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos teikimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS28075
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Ši paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams (šeimoms), kurie neturi finansinės galimybės pasinaudoti valstybės remiamu kreditu, bet turi teisę į socialinio bÅ«sto nuomą pagal Lietuvos Respublikos paramos bÅ«stui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą (toliau – Ä®statymas), įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą bÅ«stui išsinuomoti, sąrašus ir sulaukę eilės paramai bÅ«stui išsinuomoti.
 
Rajono Savivaldybės administracija, įvertinusi galimybes mokėti bÅ«sto nuomos ar išperkamosios bÅ«sto nuomos mokesčių dalies kompensaciją ( Asmenų ir šeimų, gaunančių bÅ«sto nuomos ar išperkamosios bÅ«sto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, skaičius savivaldybėje nustatomas atsižvelgiant į valstybės biudžeto specialiąją tikslinę dotaciją rajono Savivaldybės biudžetui, skirtą bÅ«sto nuomos ar išperkamosios bÅ«sto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti, ir bÅ«sto nuomos ar išperkamosios bÅ«sto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydį), priima sprendimą pasiÅ«lyti pasinaudoti bÅ«sto nuomos ar išperkamosios bÅ«sto nuomos mokesčių dalies kompensacija.
Konsultacija asmeniui (šeimai) apie įrašymą į sąrašus rajono Savivaldybės socialinio bÅ«sto nuomai suteikiama atvykus į Zarasų rajono savivaldybės Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus 310 kab., III a., Sėlių a. 22, 32110 Zarasai.
Negalint suteikti konsultacijos iš karto, asmuo apie paslaugos įvykdymą informuojamas raštu ar elektroninėmis priemonėmis, prašyme nurodytais adresais.
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas.
 
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, I-533.
3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
4. Lietuvos Respublikos paramos bÅ«stui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, 2014-10-09 Nr. XII-1215.
5. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 1996-05-16, Nr. I-1338.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
7. Zarasų rajono savivaldybės bÅ«sto ir socialinio bÅ«sto nuomos, bÅ«sto nuomos ar išperkamosios bÅ«sto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015-05-22 sprendimu Nr. T-111.
8. Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-11-06 įsakymu Nr. I-678.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prašymą įrašyti juos į asmenų ir šeimų, gaunančių bÅ«sto nuomos ar išperkamosios bÅ«sto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašus.
 
2. Pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą bÅ«sto nuomos ar išperkamosios bÅ«sto nuomos sutartį. BÅ«sto nuomos ar išperkamosios bÅ«sto nuomos sutartis privalo bÅ«ti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.
 
Asmenys privalo būti deklaravę kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, t.y. pateikdami VMI deklaraciją iki gegužės 1 d.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
-
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
1 diena
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
-
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Pastaba. Rajono Savivaldybės administracija, gavusi asmens (šeimos atveju – visos šeimos narių) rašytinį sutikimą tvarkyti asmens duomenis, informaciją iš VÄ® Registrų centro apie asmens (šeimos) turimą ir turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį LR teritorijoje, ir deklaruotą gyvenamąją vietą gauna pati
 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byla
 
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Ramutė Gaidamavičienė, tel. (8 385) 37 101, el. p. ramute.gaidamaviciene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Nastajienė, tel. (8 385) 37 146, el. p. dalia.nastajiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-02-22
Paslaugos kategorija VALSTYBĖS PARAMA BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI
Dokumentai
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau Zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

 

Apklausa
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?