2020 m. birželio 6 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Charakteristikų seniūnijos gyventojams išdavimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS3166
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką ir pateikti teismui, teisėsaugos institucijoms, dėl ginklo laikymo, mokymo įstaigoms ir kt. atvejais.
Charakteristikas išduoda seniūnas savo seniūnijos teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą nedirbantiems fiziniams asmenims, individualią veiklą užregistravusiems asmenims, studentams, pensininkams ir kt. asmenims.
Asmuo prašymą gali pateikti tiesiogiai atvykęs į seniūniją, paštu, per atstovą, elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą (e. pristatymas); elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba.
Charakteristika asmeniui išduodama tiesiogiai atvykus į atitinkamą seniūniją, kurioje deklaravęs gyvenamąją vietą, arba prašyme nurodytais būdais ( išsiunčiamas paštu nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba.
 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,
1994-07-07, Nr. I-533.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/hcmjBlLATs

2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/zPTSxfHzjY

3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2000-01-11, VIII-1524.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/vOhYrDHkKr

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-03-14 nutarimas Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E47028986E17/DzjQvLqCvA

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO

6. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015-06-01 įsakymas Nr. I-136 „Dėl rekomendacijų dėl kaltinamojo akto surašymo ir perdavimo teismui patvirtinimo“
https://www.e- https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eacbc9d0082e11e588da8908dfa91cac/fteeAWIwAJ

7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006-12-04 įsakymu Nr. A1-320/V-151 „Dėl asmenų prašymų ir kitų dokumentų, būtinų pensijai skirti ir (ar) mokėti, priėmimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose ir perdavimo kompetentingoms Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių institucijoms ar įstaigoms tvarkos aprašo patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4A8D192797FF

8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998-12-17 įsakymas Nr. 751 „Dėl asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61C2E41484F0/SBTcgbZJBv

1. Seniūnijų veiklos nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. I-367.
http://www.zarasai.lt/index.php?veik=9944&RegKodas=367&NuoMetai=313&NuoMenuo=36&NuoDiena=171&IkiMetai=372&IkiMenuo=47&IkiDiena=171&DokTipas=170&PavZodis=&TekstZodis=

2. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. I(6.6 E)-542 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Zrasų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/016d9a60e65c11e8a924e51e3682e4fc
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, studento pažymėjimas, jei kreipiasi moksleiviai, studentai.
3. Pensininko pažymėjimas, jei kreipiasi pensininkai.
4. Bedarbio statusą pažymintis dokumentas, jei kreipiasi bedarbis.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
-
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
1 darbo diena  (nesant techninių galimybių, ne ilgiau kaip 3 dienos)
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Dvipusės sąveikos lygis 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Administracinė paslauga yra galutinė
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byla
Administracinės paslaugos teikėjas Raštvedės: Aušra Kastanauskienė, (8 385) 57 250, el. p. antaliepte@zarasai.lt; Irena Andriūnienė, tel. (8 385) 36 744, el. p. antazave@zarasai.lt; Edita Tuzikienė, tel. (8 385) 36 234, el. p. deguciai@zarasai.lt; Danutė Umarienė, tel. (8 385) 56 566, el. p. dusetos@zarasai.lt; Audronė Bikulč, tel. (8 385) 36 011, el. p. imbradas@zarasai.lt; Aldona Valinskiene, tel. (8 385) 59 297, el. p. Salakas@zarasai.lt; Janina Cibulskienė, tel. (8 385) 36 330, el. p. suviekas@zarasai.lt; Vitalija Kanapeckienė, tel. (8 385) 31 207, el. p. turmantas@zarasai.lt; Svetlana Kuzmickienė, tel. (8 385) 37 182, el. p. zarasusen@zarasai.lt; Jovita Juškėnaitė, tel. (8 385) 30 511, el. p. zarasu.m.sen@zarasai.lt.
Administracinės paslaugos vadovas Seniūnai: Arvidas Saulius, tel. (8 385) 57 340, mob. 8 615 9277, el. p. antaliepte@zarasai.lt; Algirdas Lekaveckas, tel. (8 385) 36 345, mob. 8 687 58688, el. p. antazave@zarasai.lt; Jonas Šileikis, tel. (8 385) 36 785, mob. 8 686 17 688, el. p. deguciai@zarasai.lt; Saulius Kėblys, tel. (8 385) 56 135, mob. 8 686 61839, el. p. dusetos@zarasai.lt; Vygirdas Žalkauskas, tel. (8 385) 36 011, mob. 8 616 16063, zarasu.imbrado@seniunija.gov.lt; Gintautas Altanas, tel. (8 385) 36 219, mob. 8 610 10877, el. p. suviekas@zarasai.lt; Stanislovas Stankevičius, tel. (8 385) 58 241, mob. 8 615 43121; el. p. turmantas@zarasai.lt; Valdas Utka, tel. (8 385) 37 182, mob. 8 687 80131, el. p. zarasusen@zarasai.lt; Olga Podolskienė, tel. (8 385) 30 507, mob. 8 655 10337, el. p. Zarasu.m.sen@zarasai.lt.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-12-06
Paslaugos kategorija SENIŪNIJŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS