2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Dienos socialinės globos asmens namuose teikimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS31117
Versija 7
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dienos socialinė globa asmens namuose - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.
Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinės globos paslaugų gavimo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai) ar į rajono Savivaldybės administracijos seniūniją pagal gyvenamąją vietą. Asmuo dėl socialinės paslaugos skyrimo gali kreiptis elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga. Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas. Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų trigubo dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.
 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
4. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr.X-493.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.
7. Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (su visais
pakeitimais).
8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).
9. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas
Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).
10. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T-147 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
11. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. I(6.6E)-787 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. I-209 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. I2(6.71)-11 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. I-209 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 19 punkto pakeitimo.
13. Socialinės paramos skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. I-233 „Dėl rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatų tvirtinimo“.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro.
2.Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę).
3. Pensininko ar Neįgaliojo pažymėjimą.
4. Neįgalumo lygio, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių dydžio nustatymo pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT).
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas.
3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį.
 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl socialinės globos paslaugų skyrimo/neskyrimo priimamas ne vėliau kaip per 30 darbo dienas nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Dienos socialinė globa (nuo 2 iki 8 val. per parą iki 7 kartų per savaitę asmens namuose) 3,56 Eur/val.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis - 2 (vienpusės sąveikos lygis).

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

6.67 byloje

Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Valerija Ragėnienė tel. (8 385) 30738 Savanorių g. 2, Zarasai, II a., 3 kab., el. p. valerija.rageniene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. (8 385) 54332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-07-30
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?