2020 m. liepos 7 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl lėšų skyrimo ekstremalioms situacijoms ir (arba) ekstremaliems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti bei gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti iš rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo teikimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS28068
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšos (toliau – Direktoriaus rezervas) naudojamos:
1. ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti;
2. gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti.
 
Direktoriaus rezervo lėšos skiriamos nekilnojamam turtui gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti:
1. nukentėjus nuosavybės teise priklausančiam gyvenamajam būstui (butui, namui ir pan.), jeigu šios patalpos deklaruotos kaip bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenamoji vieta ir jie neturi kito jiems nuosavybės teise priklausančio būsto, būsto dalies;
2. nukentėjus nuosavybės teise priklausantiems ūkiniams ir kitos paskirties pastatams (tvartui, daržinei ar kitam ūkiniam pastatui).
Asmenims lėšos skiriamos ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti nukentėjus nuosavybės teise priklausančiam turtui, kuriam buvo padaryta žala ir apie įvykį paskelbta įstatymo nustatyta tvarka.
Prašymus svarsto Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
Prašymas gali būti pateikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į rajono Savivaldybės administracijos „Vieną langelį“ (105 kab.), atsiuntus paštu Zarasų rajono savivaldybės administracijai (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai) ar per pasiuntinį, ar elektroniniu būdu  priimamasis@zarasai.lt.
Atsakymas išsiunčiamas paštu pareiškėjo nurodytu adresu.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
 
2. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30, Nr. I-430
 
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 241 ,,Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo”.
 
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 9 d. nutarimas Nr. 924 ,,Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo”.
 
5. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T-86 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
6. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. I2-(6.71E)-132 ,,Dėl Ekstremalioms situacijoms ir (arba) ekstremaliems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti bei gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo.“
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Juridinis asmuo ar fizinis asmuo Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai pateikia:
 1. Prašymą, kuriame nurodomi duomenys apie asmenį, banko sąskaita, į kurią bus pervedamos lėšos.
2. Pažymą iš atitinkamos tarnybos apie įvykusią nelaimę (priešgaisrinės tarnybos, policijos, hidrometereologinės tarnybos, seniūnijos ir kitų tarnybų).
3. Pagrįstus skaičiavimus (sąmatas) ir (arba) pridedamos išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijos.
4. Asmens tapatybės kortelės/paso kopiją / įmonės įregistravimą savivaldybės teritorijoje pagrindžiantys dokumentai.
5. Nuotraukos iš įvykusio įvykio vietos.
 
Fiziniai ar juridiniai asmenys prašymus dėl Rezervo lėšų skyrimo privalo pateikti per tris mėnesius nuo įvykusio įvykio datos.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius prašymą ir dokumentus nukreipia svarstyti sudarytai komisijai.
Komisijos pirmininkas Petras Ivanovas, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus civilinės saugos vyriausiasis specialistas.
Komisijos sekretorė Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Valentina Biveinienė.
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
20 d. d. nuo visų reikiamų dokumentų gavimo.
 

 

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis)
 
 
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byloje
 
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, vedėjo pavaduotoja Valentina Biveinienė, III a., 309 kab., tel. (8 385) 31102, el. p. valentina.biveiniene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus civilinės saugos vyr. specialistas Petras Ivanovas, III a, 326 kab., tel. (8 385) 37177, el. p. sauga@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-11-08
Paslaugos kategorija Kita parama
Dokumentai