2020 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl pažymų apie valstybinės žemės nuomos mokesčio, mokesčio, kai be aukciono suteikta teisė naudoti žvejybos plotą, atsiskaitymą bei asmenų naudojamą valstybinę žemę išdavimo, priėmimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS28066
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama:
 
- asmenims, nuomojantiems (naudojantiems) valstybinę žemę Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje ir turintiems mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį;
- asmenims, kuriems be aukciono suteikta teisė naudoti žvejybos plotą ir turintiems mokėti mokestį.
Asmenų prašymai pateikiami Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui raštu asmeniui arba jo įgaliotam asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį (Sėlių a. 22, 32210, Zarasai), 218 kab. ar elektroninėmis priemonėmis el. paštu: finansai@zarasai.lt, jolanta.saladziene@zarasai.lt.
Paslauga yra įvykdyta, kai pažymos vienas egzempliorius atiduodamas asmeniui, prašyme nurodytu būdu.
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18, Nr. VIII-1864.
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-01-06 nutarimas Nr. 39 „Dėl mokesčio, kai be aukciono suteikta teisė naudoti žvejybos plotą, mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
8. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 3 d. sprendimas Nr. T-27 ,,Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
9. Finansų skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-02-28 įsakymu Nr. I-121.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmenys ar jų oficialiai įgalioti kiti asmenys Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui tiesiogiai raštu ar elektroninėmis priemonėmis pateikia prašymą:
 
- dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio arba mokesčio, kai be aukciono suteikta teisė naudoti žvejybos plotą, atsiskaitymo;
- apie naudojamą valstybinę žemę.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
-
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Neatlygintinai
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Finansų skyriaus specialistas, gavęs asmens ar jo oficialiai įgalioto kito asmens prašymą:
 
1. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio arba mokesčio, kai be aukciono suteikta teisė naudoti žvejybos plotą, atsiskaitymo, patikrina mokesčių administravimo informacinės sistemos MASIS duomenų bazėje asmens valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaitą ar informacinės sistemos BIUDŽETAS VS duomenų bazėje asmens, kai be aukciono suteikta teisė naudoti žvejybos plotą, įmokas ir per 20 darbo dienų parengia pažymą 2 egzemplioriais. Pažymos registruojamos Finansų skyriaus Vidaus nuolat saugomų dokumentų registre Nr. 19.7. Vienas pažymos egzempliorius atiduodamas asmeniui, prašyme nurodytu būdu, kitas lieka Finansų skyriuje.
2. Apie valstybinės žemės naudojimą, patikrina mokesčių administravimo informacinės sistemos MASIS duomenų bazėje informaciją apie asmens nuomojamus (naudojamus) valstybinės žemės sklypus ir per 20 darbo dienų parengia pažymą 2 egziamplioriais. Pažymos registruojamos Finansų skyriaus Siunčiamų dokumentų registre Nr. 19.2. Vienas pažymos egzempliorius atiduodamas asmeniui, prašyme nurodytu būdu, kitas lieka Finansų skyriuje.
Dokumentai segami į bylą Nr. 20.17.
 

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byla
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius, vyr. specialistė Jolanta Saladžienė, 2 a., 218 kab., tel. (8 385) 37148, el. p. jolanta.saladziene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Laima Tuzikienė tel. (8 385) 37176, el. p. finansai@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-11-09
Paslaugos kategorija Žemės nuomos administravimas
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?